lauantai 24. joulukuuta 2016

Minun Rakkauteni ei sinusta väisty

Rakkaus on Jumalallinen energia, jossa on kaiken läpäisevä, kaikessa  oleva voima. Rakaus on Jumala-sanotaan ja se on hyvin lähellä sitä, mitä me edustamme omalta osaltamme. Meidän tehtävänämme on tuoda rakkaustietoisuutta Sinulle. Mitä lähemmäksi päästät rakkauden, sen läheisemmäksi me muutumme. Sinun vapaan tahtosi ja keskittyneisyytesi energia joko estää tai kutsuu luo. Me emme voi ylittää tahtoasi, koska rakkaus ei ikinä pakota eikä painosta. Kasvusi ja etenemisesi tapahtuu tässä maastossa, mitä sinä ajattelet, toivot, sanoitat ja teet. Voit aina tarkastella omaa itseäsi rakkaudellisen näköalan kautta. Kuinka paljon sinulla on oppittavaa itsestäsi ja elämästä sekä samalla meistä, näkyy käyttäytymisessäsi, sanoissasi ja tavoissasi kohdella itseäsi ja muita.

Jouluun liittyy paljon muistoja. Siksi moni herkistyy pohtimaan nykyisyyttä ja tämän elämän vaiheen näkymiä. On aina muistettava, että kasvu ja eteneminen on edistymistä itsetuntemuksessa ja elämän ilmiöiden ymmärtämisessä. Tietoisuus laajenee henkisen edistymisen myötä ja epä tosi erottuu todesta. Totuus on lopulta hyvin yksinkertaista, mutta ihmisten halu monimuotoistaa ja selittää elämää on kyltymätöntä. Toisaalta se on Jumalan tahdon mukaista, että ihminen kokeilee ja testaa, koska kokemuksien edetessä hän havahtuu tietämään, kuka hän oikeastaan on ja ketä hän elämässään edustaa.

Kaiken ihmisien luomien keskeltä todellinen tosi loistaa kuin jalokivi. Sitä ei aika eikä teot himmennä, se ei lakkaa olemasta ja vaikuttamasta. Jumalallinen totuus on kaiken elämän perusta. Asioita ja ilmiöitä  tarkistellessamme, voimme huomata, kuinka etäälle tietyt tahot ovat luomuksensa asettaneet todesta. Voit nähdä ja kuulla väitteitä ja todisteita, joissa ei ole mitään totta. Hämmentävää, mutta meidän näkemyksen mukaan, sekin kuuluu kehitykseen. Epä toden elämän eläminen vie energiat toisaalle, kuin alunalkaen on tarkoitettu. Ne hupenevat yrittämiseen, joka ei johda mihinkään todelliseen. Todellinen tosi ei antaudu vääränlaisille uskotteluille ja painostaville ennusteille. Ihmisen mieli voi luoda loputtomasti mitä kummallisempia tasoja. Maneerit ja riitit ovat siitä oivana esimerkkinä. Jumalan liittäminen näihin menoihin on keino pyrkiä hallitsemaan ja olemaan uskottavampi. Tietoinen ihminen näkee teeskentelyn ja petoksen läpi. Tieto on siis turvaa, tänäkin aikana, jolloin ihmiset ovat havahtumassa todellisuuteen. Tiedon tarkasteleminen kriittisesti on tärkeää, koska niin moni taho haluaa profetoida ja todistella asioita, jotka osoittautuvat valheelliseksi. Totuus kestää kriittisimmätkin väitteet ja valheet paljastuvat.

Näemme ihmisiä, jotka ovat vyöttäneet itsensä tekaistuilla määreillä ja menetelmillä. Heidän ajatuksensa poukkoilevat sinne sun tänne ja rauha on vieras käsite. Kaikessa on suorittamisen ja pakonomaisen touhamisen leima. Hiljaisuus on kauhistus, koska on kestämätöntä pysähtyä katsomaan omaa itseä ja aikaansaannoksiaan. Stressaantunut nyky ihminen uupuu väistämättömän edessä, koska elämä on rakennettu valheellisuudelle. Uupmukseen on olemassa lääke ja se on täydellinen rauhoittuminen. Nyt kun Joulun energiat alkavat olla huipussaan, nekin jotka ovat itsensä eksyttäneet, pääsevät kokemaan jotakin hyvin merkillistä. Maailmassa on ihmisiä, jotka kanavoivat kirkkautta, valoa ja rakkautta, heidän apunaan toimimme me, henkimaailman oppaat ja enkelit. Maailma kylpee kirkkaassa valossa, joka läpäisee kaiken isoimmista pinempiin. Kukaan ei jää sen ulkopuolelle tai osattomaksi siitä. Mitä se tarkoittaa Sinulle?

Olet siinä missä sinun kuuluu olla. Antaudu pelosta ja päästä valo sisimpääsi. Keskity rakkauteen ja hengitä tietoisesti kirkkautta.
Huomaat kipuja, ahdistusta, pelkoa jopa paniikkia. Kaikki se joutaa mennä. Päästä se menemään, äläkä kutsu sitä takaisin. Vapauta itsesi vanhentuneista malleista ja uskomuksista. Ole se joka olet. Kristus-valo on korkein rakkaus ja sinun ei tarvitse analysoida tai sanoittaa, miltä sinusta tuntuu. Ole siinä valossa. Pysy siinä ja anna meille lupa tehdä osuutemme. Jeesus edustaa Kristusta ja hän on sanonut " Minun rakkauteni ei sinusta väisty.", miksi hangoittelisit vastaan parasta, mitä on olemassa?

Kärsimys on seurausta rakkaudettomuudesta. Parannuksen tekeminen on mielen muutosta ja nyt on elämäsi parhain aika muuttaa mielesi. Ala nähdä hyvää ja hyvä kasvaa sinuun ja elämääsi. Muuta ei tarvita. Me rakastamme sinua ja siunaamme pyrkimyksisäi parantua. Pidä huoli niistä, jotka ovat vastuullasi. Muista myös niitä, joilla ei ole ketään. Rakenna rauha kotiisi ja ole rauhan keskiössä. Siinä on todellisuus ja tosi. Sinä voit ja kykenet. Amen.

torstai 8. joulukuuta 2016

Sinulle, joka olet sitoutunut tehtäviisi

Kiitos, että pyysit ohjaustamme. Haluamme tarkentaa sinulle muutamia tärkeitä asioita. Tämä kanava on toiminut usean vuoden ja lukiessasi aiempia tekstejä voit varmentaa lähteen oikeellisuutta. On äärimmäisen tärkeä selvittää itselle, mistä lähteestä ja kenen kautta tekstejä julkituodaan. Sinä olet paras arvioija, koska tunnet itsessäsi onko kirjoituksissa totuutta. Totuus tarkoittaa tietoa, joka voidaan tutkia ja ymmärtää. Siinä ei pidä olla mitään hämärää tai outoa, vaan terveen järjen ja sydämen viisauden kautta asiasisältö kestää kriittisimmänkin tarkastelun. Lähde on Jumala ja hänen hyvä henkimaailmansa. Kanavoijan tulee ilmaista itsensä omalla nimellään ja hänen tulee myös kestää kriittinen tarkastelu. Kaikenlainen edun tavoittelu ei kuulu tähän tiedonantojen sarjaan ja niimpä niistä ei pidä periä maksuja eikä kirjoittaja saa siitä taloudellista hyötyä. Hänen elämäänsä siunataan ja hänen puolestaan rukoillaan.

Tehtäviisi sitoutuminen on tuonut sinut tähän hetkeen, Haasteet, vaikeudet ja vastoinkäymiset ovat jalostaneet henkistä ulottuvuuttasi ja vieneet toisaalta suunnattomasti energiaa keholtasi. Juuri nyt ja vielä hetken sinun tulee sallia itsellesi lepo. Tunnet kyllä, milloin voima palautuu jäseniisi ja kanavasi vahvistuvat. Asiat tapahtuvat oikea-aikaisesti ja saat kaiken tarvitsemasi tuen.

Henkinen ulottuvuutesi kaipaa hoitamista, mikä tarkoittaa meditoimista, luonnossa liikkumista, hengittämistä ja irtipäästämistä. Rukoileminenkaan ei ole pahitteeksi. Nuku ja lepää aina, kun tunnet siihen tarvetta. Hyvinvointisi on ensiarvoista elämäntehtäväsi loppuun saattamisessa. Me teemme oman osuutemme ja olemme kiitollisia tästä yhteydestä.

Kaikki on olemassa, nyt on aika antaa asioiden virrata. Ole turvallisella mielellä, sinua rakastetaan ja sinusta, lapsistasi ja kodistasi pidetään huolta.
perjantai 2. joulukuuta 2016

Kaikilla on merkittävä elämä

Haluamme muistuttaa Teitä ettei ihmisissä ole yhtäkään sielua, jonka elämä olisi merkityksetön. Laajempi näkemyksemme ja tietämyksemme tuo esille kaiken, josta teillä ei voi olla tietoa. Näemme polkunne alusta asti ja voimme seurata jalanjälkiänne, kuin katselisimme elokuvaa. Joskus meidän on palautettava muistoja tai aavistuksia myös teille. Syynä voi olla se, että olette suuntaamassa askeleitanne sopimuksienne vastaisesti ja tarvitsette hienovaraista ohjausta. Emme voi tehdä puolestanne asioita, emme päättää tai puuttua tekemisiinne. Olette vastuussa valinnoistanne ja kestätte seuraukset, joko heti nykyisessä elämässänne tai myöhemmissä vaiheissa. Pyytäessänne apua toimimme äärimmäisen hienovaraisesti, koska teidän on kyettävä toimimaan myös yksin ja itsenäisesti. Pyyntöönne reagoidaan monella tasolla ja saatte tarvitsemanne avun. Avun laatu ei useinkaan ole suoranaisesti sitä mitä pyysitte, koska useinkin pyyntönne toteuttaminen johtaisi kaaokseen tai suuriin vaikeuksiin jossakin elämänne käänteessä. Tiedätte kyllä, koska olemme yhteistyössä kanssanne. Teeme palveluksia mielellämme, koska yhteytemme olemassa olo kasvattaa henkistä valoa joka puolelle.

Kovin usein arvioitte ja arvostelette toisia kaltaisianne. Ihmettelemme sitä, koska ette jostakin syystä opi pitämään ajatuksianne kurissa. Ne harhailevat sinne ja tänne, tuottavat mitä merkillisimpiä päätelmiä ja uhkakuvia. Pelko asuu niin syvällä sisimmässänne, että kadotatte harkintakykynne ja ryntäätte suinpäin ongelmiin. Jos malttaisitte mielenkuohujen keskellä hengittää ja rentoutua, huomaisitte selkeästi oikeamman suunnan. Suuntanne on aina oikea, mutta voitte tehdä elämästänne turhauttavaa ja uuvuttavaa päättämättömyydellänne ja hosumisellanne. Teillä ei voi olla kiire minkään asian kanssa, koska aikaa on loputtomasti. Jos sallisitte itsellenne rauhan, etenemisenne olisi sopuisaa ja miellyttävää.

Ihminen joka toimii ja elää toisin, kuin muut, aiheuttaa aina arvostelua, ihmetystä ja jopa tuomitsemista. Massatietoisuudessa ei voi olla poikkeuksia koska poikkeus haastaa toisia tutkimaan omaa itseään, valintoja ja arvoja. Mitä enemmän ihmisiä havahtuu tutkimaan toimintaansa, sen suurempi paine kohdistuu koko systeemiin ja ennen kaikkea systeemistä hyötyviin yksilöihin ja ryhmiin. Muutoksen allot vyöryvät läpi ihmiskunnan ja nämä erilaiset yksilöt lisääntyvät huimaa vauhtia. Koko ihmiskunta on murroksen kourissa ja tarkoituksena on, että muutos saavuttaa viimeisemmätkin hyvin pian. Hyvin pian on määre, joka aiheuttta teille paineita, koska pohditte heti omaa tilannettanne. Suosittelemme teitä tarkistamaan asenteitanne ja uskomuksianne. Kuinka paljon käytätte negatiivista energiaa, toteuttaessanne elämäänne? Olette juuri siinä, missä teidän tuleekin olla. Muutospaineiden ilmaantuessa, ryhtykää työhön heti. Enään ei pitäisi jarrutella ja estellä välttämättömiä uudistuksia.

Kuuntelette uutisia, kauhistelette maailman melskeitä ja sama tilanne on omassa itsessänne, mittasuhde on vain erilainen. Kauhistelujen sijaan, kannattaa suunnata ajatus korjaaviin ja eheyttäviin tekemisiin. Sallimus tarkoittaa myönteistä tapahtumaa joka vahvistaa kokijaa henkisesti. Sallikaa itsellenne hyviä asioita, toteuttakaa niitä joka päivä. Tiedätte kyllä mitä tehdä, koska erottelukykynne on laajentunut.  Miksi pitää yllä pahaa, kun kerran on mahdollisuus olla hyvä? Sitä kannattaa itseltä kysyä ja ehkä myös tuoda asia esille niiden kanssa, jotka yhä edelleen kylvävät negaatiivisuutta. Paha ei pysähdy sillä, että suljette ovenne ja laitatte verhot kiinni sielunne ikkunoissa. Vain valo ja rakkaus pysäytytää pahuuden etenemisen. Te olette eturintamassa ja teiltä odotetaan tekoja. Itseasiassa Te itse odotatte omia tekojanne, koska olette sopineet keskenänne tästä urakasta. Sopimus on tehty aiemmin ja sen sitovuus on täydellinen. Siksikin sydämenne hakkaa niin kiihkeästi, koska se muistuttaa teitä tehtävienne vakavuudesta ja suuresta merkityksestä.

Me olemme tukenanne ja teemme osuutemme ilolla ja kiitollisuudella. Älkää antako masennukselle tilaa tai mahdollisuutta. Liittykää valoon ja tulette huomaamaan, että ihmiskunta on ottanut paikkansa Jumalallisessa suunnitelmassa.  Amen.tiistai 22. marraskuuta 2016

Terävöitä ajatuksiesi sisältöä ja suuntaa

Tervehdimme sinua lukija. Etsit vastauksia, oivaltavia sanoja, jotka voisivat antaa sinulle suuntaa ja sisältöä. Etsintäsi tarkoittaa muutoksen tarvetta. Haluat päästä selville, kuka olet ja mitä varten olet elämässä.

Neuvomme on; pysähdy ja anna itselle aikaa. Tarvitset sitä hahmottaaksesi itsesi, joka on pirstaleina kymmenissä eri kohteissa. Tarpeelliseksi kokemasi asiat ja tekemiset eivät palvele todellista pyrkimystäsi, haluasi selvittää tarkoituksesi. Miten näkisit syyt, kun seuraukset murentavat persoonaasi ja henkyhteytesi ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Seirauksena on kaaos ja uupuminen. Uupumuksen tuntemuksesi vietittävät kurssin korjaamisen tarvetta.

Olet antautunut samaan, kuin suuri osa ihmiskuntaa. Olet unohtanut todellisen olemuksesi, todellisen itsesi ja nyt maailmankaikkeus ajaa läpi uudistavaa energiaa, joka herättää sinut pitkästä ja tuskallisesta unesta. Erheesi ei ole sinun keksintöäsi, vaan se on kehittymisen seurausta, jota on johdettu materialistisesta lähtökohdasta.

Jumala, joka on kaiken maailman Luoja, toimii henkisessä tasossa. Materialisti ei voi kohdata totista Luojaansa, koska oma uskomus estää ylevöitymisen. Ylevöitymisellä tarkoitamme henkistä uskoa ja tietoista käsitystä elämän synnystä ja merkityksestä. Koskien myös omaa itseä, ihmistä joka ilmennät itseäsi siinä kehossa, jossa henkesi nyt on. Henkesi elävöittää kehosi koska eihän keho voi olla elävä itsekseen.

Pysähdy ja tutki arkeasi. Mihin aikasi ja energiasi kuluu? Minkä osan annat itsellesi, sille henkiselle, mikä on pysyvää ja totta? Tiedämme, et paljoakaan pohdi asiaa, koska sinut on saatu uskomaan, että se on olematonta tai se on jotakin outoa, pelottavaa tai jopa tuomittavaa. Haastamme sinun ymmärrystäsi-mikä rakkaudessa on väärin? Henkesi on rakkaudesta syntynyt ja kaipaa kiihkeästi tunnistamaan sen. Ristiriita jossa olet johtuu tästä. Persoonasi taistelee rakkautta eli henkisyyttä vastaan.

Antautua rakkaudelle tarkoittaa henkisen itsen tunnistamista ja Luoja Jumalan liittoa. Ei Jumala ole koskaan sinua hylännyt, mutta sinä olet suunnannut huomiosi maailmaan, joka ei Jumalaa tunne. Muista, että olet enemmän kuin ruumiisi tai kehosi. Eikö ole luonnollista tulla tietämään ja tuntemaan itse kokonaisena olentona eikä vain kehona?

Universumi on liikkeessä enemmän kuin aiemmin. Uutta kirkasta energiaa virtaa lakkaamatta läpi kaiken, myös sinun. Vanhat uskomukset, instituutiot ja laitokset murenevat. Se mikä on rakennettu väärinperustein ei kestä. Kysymys kuuluu, mille perustukselle sinä olet elämäsi rakentanut? Vastaa ja havahdu toimimaan nyt.

Muutos tulee olemaan valtava, koska koko ihmiskunta ja universumi laajenee kohti uusia henkisempiä tasoja. Myös sinä muutut ja kun etsit vastauksia, muutoksesi on jo täydessä käynnissä. Katso taaksepäin, mitä on tapahtunut? Näe muutokset kasvuna, koska olet selvinnyt niissä. Ajattele lopulta muutoksessa ei ole kysy muusta kuin antautumisesta ja hyväksymisestä. Vastaan hangoittelu viivästyttää prosessin etenemistä. Mihin vielä tarvitset kipua ja tuskaa?

Hengitä kehoosi valoa. Tee se täysin tietisesti ja pane merkille muutokset. Jokin liikahtaa ja muuttaa suuntaa. Olet jo perillä. Anna meidän auttaa sinua ja tee oma osuutesi. Hoida ihmis-suhteet kuntoon, pyydä anteeksi ja anna anteeksi. Kerää energiasi omaksi onneksi ja terveydeksi. Huomaat vahvistuvasi ja kykenet ratkaisemaan haasteesi helpommin. Pelkosi väistyy ja vähitellen olet täysin tietoinen omasta osuudesta maailmankaikkeudessa.

Hoida asiasi kuntoon ja luota. Luota rakkauden voimaan, koska se on Jumalallinen. Älä epäröi enää vaan ryhdy toteuttamaan tehtävääsi. Olet merkittävä olento luomisen ketjussa. Sinun aikasi on loistaa.
Loista siis ja säkenöi. Ole siunattu ja muista, että olet Jumalan luoma, ikuinen sielu. Amen.

tiistai 15. marraskuuta 2016

Älä elämää pelkää, älä sen kauneutta kiellä...

Katson Sinua ja näen ihmisen, joka on sälyttänyt sydämeensä surua, pettymystä ja pakenemista. Näen ihmisiä, joiden keskellä koet yksinäisyyttä. Määrittelemätöntä joukkoon kuulumattomuutta, josta kukaan muu ei ole välttämättä tietoinen. Yksinäisyyttä, hyltätyksi joutumisen pelkoa ja tunnetta ettei kelpaa ettei ole tarpeeksi.

Kaikki juontaa juurensa aikaisempiin kokemuksiin elämästä. Toisessa kehossa toisaalla. Olet kokenut elämää, joka on ollut täynnä raadantaa ja työntekoa. Sinnikkyytesi on suoraa seurausta siitä. Tiedät, että vain tekemällä asiat valmistuvat. Olet kovin ankara itsellesi ja silloin kun uuvut, annat itsellesi luvan välinpitämättömyyteen. Siitä ei seuraa mitään hyvää, tiedät sen. Toisaalta yrität niin kovin olla hyväksytty, mutta haet tunnustusta väärästä suunnasta. Sinun tulee hyväksyä oma itsesi, se joka olet. Ei se joksi muut sinut kuvittelevat. Et päästä ketään yksityisyyteesi vaikka suurin toiveesi liityy siihen, että jossakin täytyy olla joku, juuri sinua varten. Joku joka kykenee ilmaisemaan tunteensa sinulle avoimesti ja salailematta. Ikävä on merkillinen aavistus, jolle et näytä voivan mitään. Se kulkee vierelläsi kuin varjo. Kaikkihan on kohtuullisen hyvin, mutta mitä tehdä sille ikävälle, joka huutaa?

Olet kokenut syvän rakkauden edellisessä elämässä ja ikävöit häntä. Sielusi täydellistyttäjää, joka ei ole arjessasi nykyisessä elämässäsi. Sydämesi kipu on rakkauden kaipuuta.Muistutan sinua tässä siitä, että tämä nykyisyys missä elät on tärkeä vaihe kasvussasi. Siinä kasvussa että alat nähdä itsesi riittävänä. Jos et hyväksy itseäsi, toisetkin voivat viestittää samaa viestiä. Se tuntuu musertavalta ja ilo katoaa elämästäsi. On kuin varjo estäisi sinua vapauttamasta todellista itseäsi.

Opettele hengittämään syvemmin. Energiavaje kiertyy sydämesi ympärille ja olet kovin huolissasi siitä. Anna itsellesi anteeksi ja hyväksy eletty elämä kaikkine vivahteineen. Olet selviytynyt asioista, jotka tuntuivat jäävuorilta tai suunnattomilta esteiltä. Anna itselle lupa olla se joka olet. Hengitä se tieto kehoosi ja mieleesi. Vapauta hartiat jännityksestä ja riittämättömyyden tunteesta. Usko minua, olet aivan riittävä sellaisena kun olet. Älä oleta toisten ajattelevan sinusta negatiivistä, koska et voi tietää, mitä heidän ajatuksissaan on. Heijastuksesi johtaa tietynlaisiin ajatuksiin. Puhu suusi puhtaaksi ja anna asioiden sujua. Sinulla on lupa ja tila siinä mitä pidät kotinasi.

Todellisuus muodostuu siitä mitä uskottelet itsellesi. Ala nähdä itsesi hyvinvoivana ja iloisena ihmisenä. Näe polkusi valoisana jota astelet pystypäin. Sinulla on kaikki avaimet niihin oviin joita haluat avata. On aivan sama mitä muut sinusta ajattelevat, koska olet jo iso " tyttö", joka tietää mistä elämä koostuu.

Pane merkille unesi, koska voi olla, että saat mieluisia vieraita. Syö hyvää ja ravitsevaa ruokaa, juo riittävästi vettä ja meditoi. Tarvitset hengellesi ravintoa ja sitä saat mielenrauhan hiljaisuudesta. Saatteeksi sanon, että elämäsi eheytyy sinun eheytymisesi myötä. Ponnistele sitä kohti ja opettele rakastamaan elämää, itseäsi ja koko luomakuntaa. Niin täytät tehtäväsi tässä elämässä. Pidä itsestäsi huolta.

maanantai 14. marraskuuta 2016

Näkyväksi näkymättömästä

Rakas lukija. Paljon on tapahtunut siitä, kun edellisen kerran puhuin julki asioita tältä tasolta, jossa vaikutan. Vaikuttamisen tasoni ei suinkaan ole näkymättömissä vaikka voisit niin ajatella. Maailma on vain pienen pieni tila kaiken sen valtavuuden sisällä, missä elämä ilmenee ja missä minäkin olen vaikuttamassa. Kaikki ei avaudu eikä sitä voi sanoilla selventää, koska ymmärrys ei yllä siihen, missä elämä on.

Kanavani on tehnyt yhden upeimmista matkoista. Hänen henkinen ulottuvuutensa läpäisi omaani niin, että kykenemme nyt selkeämpään yhteistyöhön. Ei niin että, hänen elämänsä tai hän itse muuttuisi tuntemattomaksi, ei vaan niin, että kykenemme tiiviiseen yhteistyöhön asioissa, jotka ovat yhteisiä. Kysymys on rakkaudellisen tiedon välittämisestä ja parantamisesta. Kaikesta siitä mitä on aiemmnkin tehty, mutta nyt laajemmassa ja voimakkaammassa mielessä.

Pyrkimys toimia sopusoinnussa ja harmoniassa kaikessa elämässä, on ehdoton edellytys. Ristiriidat ja epäsovut eivät enään häiritse, koska suuri mielenrauha on totta. Mielenrauha syntyy vakaudesta sydämen ja pään välillä. Sydän ja pää (ajatus, toive, tavoite) suuntautuvat samaan.

Sinulle lukija haluan muistuttaa oman itsesi ja asioidesi saattamisesta tasapainoon. Muutos parempaan alkaa ajatusten ja toiveiden harmoniasta. Pyrkimyksesi onneen ei synny tyhjistä lupauksista, vaan totisesta ryhtymisestä. Ryhdy saattamaan ympäristösi tasapainoon kaiken tavaran ja asioiden suhteen. Järjestä kotisi itsesi asunnoksi niin, että voit siellä hyvin. Mitä se sitten vaatiikin, tee se rakkaudellisin ajatuksin.

Seuraavaksi hoida kaikki ihmis-suhteesi kuntoon. Lakkaa puhumasta ja ajattelemasta pahaa ihmisistä. He ovat sinun kasvunkumppaneitasi ja juuri heidän kanssaan sinulla on mahdollisuus oppia itsestäsi ja elämästäsi tärkeitä asioita. Muista kaikki asiat tallentuvat elämäsi kirjaan ja kun pyrkimyksesi on kasvaa ja edetä, sinun on oltava kurillinen itesi suhteen. Et voi puhua asioista jos itse lyöt laimin oman osuutesi.

Rakkaasi, jotka ovat siirtyneet pois maallisesta, ovat tallessa ja voivat hyvin. Surusi ja ikäväsi kohdistuu heihin, koska podet yksinäisyyttä. Muista, että kuolema on siitymistä. Se ei ole kaiken loppu ja senhän sinä jo tiedät. Suru on inhimillinen tunne ja se merkitsee prosessointia, muutoksen kokemista ja ikävää. Muista kuitenkin, että kaipuun sijaan voisit siunata heitä. Rukouksei ja siunauksesi otetaan kiitollisina vastaan.

Haluan vielä tähdentää armollisuutta niin itseäsi kuin muita kohtaan. Kaikilla ihmisillä on matka kesken, olivatpa he millä tasolla tahansa. Ole siis lempeä ja ymmärtäväinen, koska myötätunto on matkasauvana verraton. Siihen voi nojata jos omat voimat hiipuvat.

Vuoden vaihteen jälkeen maailma on yhä enemmän muutoksen myllerryksessä. Ihmiset heräävät pitkästä, uuvuttavasta ja pelottavasta unesta. Sinä voit olla kuin valon majakka, joka pimeässä hehkuu kirkasta valoa. Huolla siis valosi, että näkyisit niille, jotka hapuilevat vielä hämärässä.


lauantai 8. lokakuuta 2016

Mikä on Sinun omaasi?

Tervehdimme Sinua rakas kanssa- kulkija. Haluamme tänään puhua omistamisesta, koska juuri nyt maapalolla käydään kiivasta taistelua omistusoikeuksista. Valtiot sotivat maapaloista, kun johtajien pakkomielteisyys liittyy maan sisällä oleviin minareeleihin, öljyyn ja veteen. Yksityiset ihmiset riitelevät suvun, naapurien tai lähimmäisten kanssa, siitä mikä kuuluu kenellekkin. Voitko ajatella, että kaikki tuo on täysin turhaa? Merkitystä sillä on ainoastaan kivun ja menetyksen kokemisen kautta tapahtuvassa oppimisessa.

Olet maailmankaikkeuden kansalainen, täysin vapaa olento, jota eivät todellisuudessa sido aineellisuuden harhat. Kehossa ollessasi elät aineen keskellä ja alat persoonana uskomaan, että omistat jotakin tai että sinulle kuuluu tiettyjä etuisuuksia, asioita ja jopa ihmisiä. Olet harhautunut todellisesta elämästä ja kuvitelmissasi uskot olevasi oikeutettu omistamaan. Mieti, kuinka paljon ihmiset tuhoavat hyvinvointia näiden harhaisten uskomuksiensa vuoksi? Katso itseäsi ja läheisiäsi, lue uutisia ja havahdu. Kaikella tuolla ei lopulta ole mitään tekemistä todellisen elämän kanssa.

Et omista mitään eikä sinulla ole omistus oikeutta toisiin ihmisiin, olivatpa he lapsiasi tai puolisosi, alaisesi työssä tai joatkin muuta. Heillä jokaisella on oma elämänpolkunsa ja tarkoituksensa toteuttaa tehtäväänsä ihmisenä ollessaan. Mieti, hidastatko tai estätkö sinä toiminesi, läheisen ihmisen mission toteuttamista? Onko sinulla oikeus asettaa pakotteita jollekkin ihmiselle, siksi että sinä et kykene kasvamaan henkisesti? Kyse on aina lopulta rakkaudesta ja rakastamisesta. Vaatiessasi ihmisiä olemaan mieleisiäsi, rikot rakkauden käskyä vastaan. Rakkaus on vapauttavaa ja voimistavaa energiaa, joka lisää luottamusta henksiin lakeihin. Oman itsen ja oman kasvun tajuaminen on antautumista ei pakottamista. Kysy itseltäsi, miksi pelkäät ja mitä pelkäät? Pelkäätkö yksinäisyyttä? Pelkäätkö vanhenemista? Pelkäätkö elämää? Missä on luottamuksesi Luoja Jumalaan? Eikö hän ole sanassaan luvannut pitää sinusta huolta jopa niin, että jokainen hius on hänen tiedossaan. Kuinka epäuskoiseksi olet muuttunut? Eikö nyt ole vihdoin aika avata todelliset henkiset silmäsi tarkastelemaan omaa itseä. suhtautumistapoja ja tekoja kuin että pidät huolta, mitä muut tekevät, ajattelevat tai suunnittelevat.

Asioiden hoitaminen kuntoon tapahtuu yhteistyöllä. Et ole yksin huoliesi kanssa vaikkakin kuvittelet, ettei ole ketään keneltä pyytää apua tai tukea. Ylpeytesi estää sinua nöyrtymästä avun pyyntöön. Haluat mielluummin säilyttää vanahn ahtaaksi käyneen elämäsi, kuin ryhtyä hoitamaan asioita kuntoon. Kulutat voimasi ja energiasi turhaan, koska on ehkä niin, että tämän vaiheen oppiläksysi liittyy nöyryyteen. Muista, että nöyryys on hyve mutta nöyristely kuuluu ylpeyden piilotteluun. Jos tarvitset apua asioidesi hoitamiseen, etsi ihminen joka kykenee sinua auttamaan. Ota asiat puheeksi ja huomaat, että esteet ovat vain mielesi harrhaa. Tee päätös ja elä sen mukaan. Kaikki on mahdollista, kun uksot niin. Olet elämäsi luoja, vaikka et vielä sitä näe ja usko. Kuvittelet, että olet jonkun muun käskyvallan alla ja sinun tulee olla uskollinen niille mallinnuksille, mitä siltä suunnalta ihmisten toimesta on sinulle uskoteltu. Kenen elämää oikeastaan elät?

Omistaminen ei ole ratkaisevaa vaan se, miten toimit hallinnassa olevien asioiden suhteen. Olet saanut elämän ja se jatkuu ikuisuuksiin asti. Jos aiot saada tässä elämässä päätökseen tietyt opinkappalees.i sinun on luotettava enemmän taivaalliseen johdatukseen. Luottaessasi asiat alkavat edetä ja huomaat voivasi hengittää vapaammin. Pelko poistuu lisä energian myötä. Pidä siis huoli energisestä tasostasi ja päästä irti pakkomielteisestä ajatuksesta omistamisesta.

Elämä muodostaa kuulto kudoksen, jonka läpi valo siivilöityy. On olemassa ihmisiä, joiden tehtävänä on voimistaa valoa. Heidät on johdatettu toimimaan kaikkien parhaaksi. Kyse ei ole yksittäisistä ihmisistä vaan monista monista sieluista. Murroksen ajassa he tulevat ottamaan tehtävänsä vastaan ja he eivät voi muuta kuin toimia. He ovat eturintamassa siivilöimässä valoenergiaa, niin että ne jotka tulevat seuraavassa alloossa kykenevät kulkemaan suoraa. Heiltä ei tässä vaiheessa kysytä haluavatko he tehdä niin, koska kyse on niin paljon laajemmasta asiasta. He voivat kipuilla ja kipuilevatkin omassa persoonatason elämässä kaiken muutoksen polttopisteessä, mutta heidän sielunsa tietää, että muuta mahdollisuutta ei ole.

Neuvomme on, että ala suhtautua maalliseen elämään rakkaudella. Näe kaikki se hyvä, mitä on elämässäsi. Näe se mahdollisuutena kasvaa, äläkä sido itseäsi äläkä muita vanhoihin mallinnuksiin. Oman itsekkään itsen kohtaaminen on raskas kokemus, koska tuolloin tulet tietoiseksi kaikesta niistä vääristyneistä malleista, joita olet pitänyt ainoana totena elämässäsi. Murenemisesi on tuskallista, mutta selviät siitä. Voit ottaa oikeaan suuntaan meneviä askeleita tai kiertää loputtomasti kehää, joka ei johda sinua mihinkään. Viisautesi sikiää sydämessäsi ei päätelmissä ja ulkoisissa ohjeissa.

Päästä itsesi vapauteen, koska samalla vapautat kaikki muutkin. Vapaus on vastuullista elämää, tietoista valintaa ja seurauksien ymmärtämistä. Ole se valo, joka olet oikeasti. Anna sielusi nousta pintaan ja opettele kuulemaan. Lopulta et tarvitse mitään siitä, mikä nyt rasittaa sinua. Kärsimyksesi on seurausta valituista uskomuksista ja niiden kautta tehdyistä teoista, Pyrkimyksesi lopettaa kärsimys, muuta itsesi paremmaksi. Tee parannus ja olet vapaa.

lauantai 10. syyskuuta 2016

Rakastathan minua


Minuutesi kaipaa rakkautta. Sinun todellinen totesi tuntee elämän mysteerit, mutta on alistunut kehoosi, aineelliseen olotilaan. Henkisyytesi on kasvusi mitta ja rakkautesi määre. Mitä enemmän rakastat sen edistyneemmäksi kasvat. Kysy itseltäsi-rakastathan minua!

Astu varjoista valoon, kirkkauteen. Miksi et vihdoin suuntaisi huomiota oikeisiin asioihin? Olet täällä oppimassa rakkautta, itsenä olemista ja itseksi tuloa. Ole se joka olet. Puhu se, mitä tunnet oikeaksi. Kaikki muu lopulta selittää tuota samaa. 

Ei sinun tarvitse miellyttää kaikkia.
Ei sinun tarvitse olla aina tavoitettavissa.

Olet kotona, itsessäsi. Se riittää tänään. Vasta sen jälkeen on tekemisen aika. Vasta sitten voit valmistautua elämäntehtäväsi tekemiseen. Itseasiassa elämällä itseäsi ulos teet elämäntehtävääsi, koska sinussa on jotakin määrittelemätöntä, mikä odottaa ilmestymistä maailmaan, aikaan ja tilaan. Luodessasi elämääsi, luot itseäsi, tulet aina tietoisemmaksi siitä todesta, josta olet syntynyt. Kannat sitä mukanasi vaikka et välttämättä muista sitä.

Älä enään käänny varjoon, vaan kulje suorinta tietä kohti aurinkoa. Miksi tyytyisit hämärään, kun ulottuvillasi on kirkkaus? Miksi antautuisit epätoivoon, kun kerran tunnet tien runsauteen?

Mielesi syvin ja herkin osa on yhteydessä kaikkiallisuuteen, jonka muoto on rakkausenergia. Mitä enemmän olet yhteydessä alkulähteeseen, sen paremman kuuluvuuden saat totuudelliseen toteen. Et tarvitse välikäsiä selittämään, mihin sinun tulee ryhtyä, Kaikki luontuu,
kun otat oman paikkasi ja säädät vastaanottimesi taivaallisille taajuuksille.

Luottamus Jumalaan tarkoittaa vapaaehtoista antautumista elämään, sen kaikille tasoille. Antautuminen ei ole odottelua vaan oman tietoisen paikan ottamista luomisen ketjussa. Luovuus on luomista ja sinulla ovat kaikki potenttiaalit ulottuvillasi. Ainoa este on alemman mielen uskomukset, jotka voivat väittää että et kykene tai osaa. Murra siis tämä vanhentunut käsitys ja muuta tahtosi omaksi työkaluksesi, joka kannustaa sinua ottamaan selvää itsestäsi, elämästäsi ja siitä kuka oikeastaan olet. Älä väheksy itseäsi eikä muita enää koskaan, mutta älä myöskään ylpeile saavutuksillasi. Tee osuutesi ja ole onnellinen siitä, mitä sinulla on.

Rakastaessasi itseäsi avaudut korkeimmille tasoille ja saavutat harmonian. Ajanlaatu tukee juuri tätä prosessia ja nyt on sinun aikasi. Siunaamme sinua ja iloitsemme. Maailma muuttuu paremmaksi sinun muutoksesi myötä. Yksi kirkas asemapaikka lisää taivaallisen Isän luomakunnassa on aina juhlan arvoinen. Juhli siis kanssamme-rakastamme sinua.


keskiviikko 31. elokuuta 2016

Tunnista ja tunnusta itsesi

Rakas lukija, elämän matka on kokemuksien värittämä opinpolku. Et voi muistaa, ehkä aavistaa, mitä sinun on mahdollisuus oppia tästä matkaosuudesta, jolla nyt astelet. On vain hyvä, että et täysin ole tietoinen aiemmista matkoistasi, koska se vain saisi sinut entisestään hämmentymään. Muista kuitenkin, että kaikki tieto on sinulla. Sitä ei ole talletettu minnekkään vaan voit itse löytää tarvitsemasi, kun maltat kuulla, mitä sisimpäsi sinulle sanoo, intuitiosi puhuu.

Herkkyytesi on voimasi, kun opit säätämään mielenpauhusi oikealle taajuudelle. Tällä taajuudella puhumme myös me, sinun vanhat tutut kanssakulkijat, joista voit käyttää nimitystä, mikä sopii ajatusmaailmaasi parhaiten. Me olemme tehtävissämme tunnollisia ja vastuullisia, koska kaikkien etu on, että sinä etenet omalla tielläsi. Etu siksi, että sinun varttuessasi henkisesti, mekin edistymme. Samalla tavalla, kun sinä opastat lapsiasi, etteivät he turhanpäiten loukkaisi itseään tai saattaisi itseään vahingollisille teille, niin mekin toimimme sinun suhteesi. Sinä päätät ja vastaat päätökisesi seuraamuksista, me kuiskimme ja viittelöimme oikeaa suuntaa. Emme tee puolestasi vaan sinun tehtäväsi on toteuttaa suunnitelmiasi. Meillä on tietoisuudessamme sinun koko matkasi eri aikakausina, eri kehoissa ja kulttuureissa. Sen voimme kertoa, että olet elänyt hyvin värikylläistä ja vaihtelevaa elämää. Toisinaan et ole halunnut olla missään tekemisissä minkään vähääkään henkisiin asioihin liittyvien asioiden kanssa. Se johtuu kovista kokemuksista uskomuksiesi ja tietosi vallankumouksellisuudesta. Olet ain elänyt edellä aikaasi ja se on väistämättä aiheuttanut hankaluuksia yleisen käsityksen suhtaan. Vallanpitäjät eivät ole katsoneet tekemisiäsi hyvällä silmällä ja niin kuin historiasta muistat, miten heitä on kohdeltu. Sinun silloiset kehosi kokivat kovia ja se jätti haavan myös sisäiseen itseesi. Nykyisessä elämässäsi paraneminen on todellistunut ja tämä aika sallii sinun puuhta omia omimpia asioitasi puuttumatta tekemisiisi.

Haluat tietää nuista ajoista enemmän ja erityisesti siitä keiden kanssa jaoit kokemuksiasi. Suuri osa niistä sieluista on tuttujasi, niin hyvässä kuin pahemmassakin. Tunnistat heidät, joten emme ala nimeämään heitä. Olet tuntenut virittyneisyyden, mutta persoonallisella tavallasi et ole viisveisannut varoittavista äänistä sisimmässäsi. Tänään ne pahemmat kokemuksien jakajat eivät ole enää arjessasi ja se on loistava oikeansuuntainen askel sinulle. Olet vapauttanut itsesi heidän vaikutuspiiristään riitelemättä tai satuttamatta itseäsi sen enempää. He elävät omaa luomustaan ja eivät enää voi viedä voimavarojasi. Siunaa heidän polkuaan, koska se on suurin rakkaudellisin teko, mitä voit heille osoittaa.

Nuo ajat, jolloin sait haavoja sisimpääsi suisti sinut karmallisiin ihmissuhteisiin, joiden vuoksi matkasi mutkistui. Kuitenkin kokemuksesi ja herkkyytesi kasvoi ja vahvistui niin, että tänään olet juuri siinä, mihin kuulut. Paljon on muutoksia ja niin kuin tiedät, muutokset koskettavat koko ihmiskuntaa. Sinulla on erityisen tärkeä tehtävä tehtävänä ja luotamme kykyysi toteuttaa se. Muista rukoilla ohjausta, jos epävarmuutesi ja tunnekuohusi ottaa liikaa valtaa. Sinun ei tarvitse olla huolissaan, koska kaikki asiat sujuvat arjessasi kuitenkin hyvin. Hyvin sinun itsesi kannalta mikä tarkoittaa sitä, että onni kääntyy vastaisuudesta myötäiseen. Hoida asiat ajallaan ja luota. Olet järkevä ja myönteinen persoona.

Muutokset ravistelevat maapallon asukkaita. Puoleemme käännytään entistä enemmän ja nekin, jotka eivät ole ennen rukoilleet, ovat astumassa rukoilemisen energioihin. Se juuri kertoo murroksen ajasta. Itseriittoista ja itsekkäät ihmiset tulevat kokemaan kovimman romahduksen, koska he lapsellisuuksissaan ovat kuvitelleet voivansa turvata omaisuutensa ja onnensa omien lakien ja säädöksien avulla. Köyhemmät mutta hengessä rikkaat selviävät tästä muutoksesta helpommin, koska he tietävät mistä tässä on kyse. Paniikki mitä maailmalla lietsotaan kuuluu tähän prosessiin, mutta sinä älä ala panikoida. Tiedät mitä sinun tulee tehdä ja niimpä voit alkaa valmistautumaan entistä keskittyneemmin tehtäviisi. Aika on saavuttamassa sen, mitä profeetat ovat ennustuksissaan ilmaisseet jo vuosituhansia sitten. Kyse ei ole mistään sattumuksesta vaan suorasta seurauksesta syistä, joihin ihmiskunta on energiansa suunnannut.

Ne joilla on tehtävänä kulkea edellä, kulkevat edellä ja jakavat tietoa. Tieto on valoa, jonka turvin voi nähdä mihin ryhtyy seuraavaksi. Voi niitä, jotka yhä edelleen astelevat sokkoina ja itsekkyyden laput silmillään. He tulevat tuntemaan, mitä ahneus ja itsekkyys tarkoittaa. Raha ei käy maksuvälineenä kovin pitkään, koska hengen murtautumisen seurauksena materiaaliset intressit muuttuvat tomuksi. Mitä siitä, että sinulla on velkaa? Olet ain ahoitanut niin maallista velkaasi kuin pyrkinyt hoitamaan yhteytesi tänne henkisiin tasoihin. Vastuullinen suhtautuminen palkitsee aina, olkoonkin että voisit osoittaa hieman enemmän luottamusta.

Tunnista itsessäsi oleva valo, joka on Jumalallisen itsesi säde. Olet täydesti Jumalallinen olento. Se ei ole maallisesti arvioitavissa oleva meriitti eikä status. Se on sisäisyydessä ja universaalisesti tuntuva voima. Sinun itsesi ja persoonasi erillistävä vaippa on ohuen ohut, mikä tarkoittaa sielusi esiintuloa koko potentiaalissa. Loistat aina vain voimakkaammin valoa ja aurasi hehkuu hyin kirkkaana. Ne epävarmuuden hetket, joita voit potea, juontaa juurensa kauas menneisyyteen. Suuntaa rakkaudellinen ajatus niihin kohtiin ja hengitä itsesi vapaaksi. Et enää tarvi hidasteita, Olet vapaa.

Kirjoita niin paljon, kun mahdollista. Kanavamme toimii moiteettomasti ja tietoa jota tulemme jakamaan on ensiarvoisen merkittävää. Muista rukoilla ja vahvistua meditaatioissa. Olemme niin lähellä sinua, että tunnet sen kyllä. Sinun rakastettusi ovat sinun kanssasi nyt ja aina. Amen.

tiistai 23. elokuuta 2016

Tarpeesta syntyy tavoite, sisältö oivalletaan

Tänään on oikea aika avata näköalaa elämän tarkoitukseen. On monta eri mielipidettä, mikä määrittelee elämän tarkoituksen ja tavoitteen. Ihminen, joka on sitoutunut materialistiseen maailmaan, elää elämäänsä ulkoisista normeista päin, mutta on myös kiinnittänyt ajatuksensa siihen. Arvot määrittelevät elämää ja on aivan luonnollista, että ulkoisiin statuksiin kiintynyt ihminen käyttää aikansa, energiansa ja ajatuksensa sillä tasolla. Se onko ihminen tyytyväinen tai onnellinen on henkilön oman sisäisen tilan arviointia. Mitä on onni ja tyytyväisyys, on hyvin henkilökohtainen tila, jota ei voida yleistää eikä mitoittaa. Toiset eivät ole onnellisia koskaan, koska he eivät koe tyydytystä olemassaolonsa sisältöön. Jotakin puuttuu aina, koska raha ja omaisuus eivät välttämättä anna rauhaa saati tyytyväisyyttä. Ihminen sitoutuu mielellään ulkoiseen, kun ei ole tietoinen sisäisyydestään ja sen todellisesta voimasta ja tarkoituksesta. Itseen kiinnittyminen voi olla hyvin materialistista itsekkyyttä, ylivertaisuutta ja kilpailunhalua korostavaa. Jatkuva kiire ja rahan hankkimisen vimma ajaa ihmistä stressin kautta sairastumiseen. Energia ei tuolloin tue ihmisen voimavaroja vaan se ajautuu ulos ihmisen energiasysteemistä. Ihminen luo näin oman tilansa ja todellisuutensa ymmärtämättä mistä uupumus ja kyllästyminen todellisuudessa johtuu.

Ihmissuhteet värittävät elämän koska todellisessa todessa kaikessa elämässä on kyse sielujen oppimistapahtumista. Toki materiaalisessa maailmassa opitaan myös, mutta vaikeimmat ja arvokkaimmat oppimistapahtumat ovat ihmisuhteissa. Aikakaudet kulkevat kulkuaan, ihmiskunta kehittyy sielujen kehittyessä. Juuri henki on se, joka luo uusia keksintöjä, tapoja toimia ja inspiroituu keksinnöistä. Kaikki uudet huikeat keksinnöt ovat jonkun sielun tai sieluryhmän yhteisestä ponnistuksesta aikaan saatuja. Ihmissilmiltä näkymättömissä on ulottuvuuksien runsaus ja siellä elämä ilmenee ikuisuuden virtauksina. Ei hetkisinä vaan tietoisuutena elämästä kaikkineen.

Hän, jolle tämä kirjoitus on erityisesti osoitettu elää uuden elämän aamussa. Uudistuneen tilan ja olemisen vieminen tasapainoon on kesken. Niin paljon on muuttunut ja muuttumassa, että persoona itse ei tahdo ymmärtää, mistä kaikessa on kyse. Ajatuksien ja tunteiden sekamelska aiheuttaa tilanteita, jotka  eivät tunnu millään sopivan mihinkään aikaisemmin koettuun. Aiemmin ei ole ollut vastaavia kokemuksia ja hämmennys johtuu suoraan siitä. Tilanteet herättävät epäröintiä ja analysointia. Vertaileminen ja arvuuttelu vie rauhan tunnetta ja mitä rauhattomammaksi ihminen käy, sen vaikeammalta elämä tuntuu. On hyvä antaa asioiden olla. Kaikki tapahtuu oikeaaikaisesti kun mieli ja ajatus ei kiirehdi luomaan lopputulosta, jota ei oikeasti ole vielä olemassakaan. Hetkessä eläminen ei tarkoita vastuuttomuutta tai välinpitämättömyyttä. Joskus on vain hyvä antaa asioiden ja ihmisten olla ja samalla vapauttaa myös itsensä tästä kuluttavasta ajatuskierteestä.

Jokainen ihminen on juuri siinä, missä hänen kuuluukin olla, koska omat ponnistelut tai välinpitämättömyys, johtaa siihen missä ollaan. Sisäisestä itsestä ja henkisestä sfääristä tulevat inspiraatiot kannattaa kuulla. Olisiko aika aloittaa, joku aivan uusi harrastus, johon on tuntenut vetoa pitkään, mutta ei syystä tai toisesta ole saanut aloitettua. Luovuudessa ihminen prosessoi sisäisyyttään ja tunnemyrskyjen purkaminen helpottaa paineista tilannetta. Flow-tilassa ihminen ammentaa suoraan oman todellisen itsen energiaa. Tuolloin moni asia saa aivan uuden perspektiivin ja ongelmat ratkeavat kuin itsestään.

Ihmiset jotka ovat elämässäsi nyt, ovat siellä syystä, että on asioita, jotka liittävät teidät samaan sykliin. Ajatuksien tasolla on luotu tila ja nyt tila on käytettävissä kokemuksien luomiseen. Elämä on täynnä mahdollisuuksia ja ihminen valitsee tapansa toimia. Persoona mieli huolehtii niin kovin usein turhista, koska juuri se taso haluaa tietää, miten näissä tapahtumissa lopulta käy. Ihminen ei voi mennä asioiden edelle vaan lopputulos voi tulla esille vasta sitten, kun tarvittava matka ja sen varrella olevat kokemukset on käyty läpi. Siksi on tärkeää elää siinä missä on ja panna merkille itsen syvyydestä nousevia inspiroivia ajatuksia. Ilmaista omaa todellista tunnetta eikä keksimällä keksittyjä kliseitä.

Kuuntele sisintäsi ja jos et kykene siihen, rauhoita arki ja ajatus. Antaudu elämän voiman kannattelemaksi, koska sieltä saat tarvittavaa energiaa. Herkkyytesi kyllä reagoi valintojesi suuntaan tunteena oikeasta tai väärästä. Sisin itse tietää aina parhaasi.

Mene puolitiehen vastaan niitä, jotka haluat pitää elämässäsi. Ystävät ovat sielunkumppaneita pitkiltä ajoilta. Heidän ymmärtämyksensä ja tukensa on äärimmäisen arvokasta. Joku jota et halua elämääsi pysyy siinä silti, ajatuksien tasolla joskaan ei arjessa. Ystävän ja rakastetun ero on ihmismielen luoma erittely. Ystävällä on aina suurempi merkitys, koska hän hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Hän tuntee sinut ja rakastaa sinua ehdoitta. Rakkaus on pyhää, koska sen alkulähde on Jumalallisessa. Ihmisen rakkaus tänä aikana on peitetty niin monenlaisiin määreisiin, että ihminen itsessään voi tuskastua odottelussaan, milloin se oikea astuu elämään. Oikea on olemassa ja hän tulee elämään kun on sen aika. Tunnistat hänet aivan varmasti, koska todellista rakkautta ei voi piilottaa tai sumuuttaa.

Odotellessasi rakkautta ala elämään itsesi näköistä elämää. Tee arjestasi ilon täyteistä ja lakkaa murehtimasta mahdottomia. Kaikki tapahtuu juuri oikeaan aikaan. Luota ja päästä irti. Vapauta itsesi vanhentuneista malleista jotka eivät enään päde sinuun ja elämääsi.

maanantai 22. elokuuta 2016

Aika on riisua naamiot

Rakas lukija, Sinä joka luet näitä sanoja. Kokemuksesi elämästä on muovannut persoonastasi sen miltä näytät, miten toimit ihmisten parissa, mitä pidät tärkeänä ja mitä et. Muistutamme sinua, että olet niin paljon enemmän kuin se mikä näkyy. Olet ikuisuuksien matkalainen, jonka sisimmässä sykkii linkki kaikkialliseen rakkauteen, Olet sielu matkalla kotiin. Kotiin matkustaminen on aina juhlimisen arvoinen tapahtuma. Matkasi on ollu pitkä, vaikea ja joskus tuntunut jopa mahdottomalta. Olet selvinnyt sitkeytesi, päättäväisyytesi ja tietoisuutesi avulla. Kuitenkin haluamme osoittaa sinulle tässä kirjoituksessa asioita, joita olet jättänyt huomiotta, mutta jotka ovat olleet läsnä elämässäsi aina.

Tiedollisen persoonasi kautta olet varma asioista ja ilmiöistä. Kaikessa tapahtumissa on syy, joka tulee ilmi tilanteiden niin vaatiessa. Elämä ilmiöineen on luomuksesi. Uskot minkä tiedät ja tunnet todeksi, torjut ja vähättelet niitä asioita, tapahtumia ja "sattumia", jotka eroavat käsityksistäsi. Fyysisellä tasolla tämä pätee, koska ihmisen on vaikea ja miltei mahdotonta yltää ymmärryksessään, että kaiken takana on Jumalallinen järjestys. Jumalallisuuden käsittäminen on ihmisen ymmärrykselle mahdotonta. Aivot eivät kykene yksistään selittämään elämää ja sen ilmiöitä. Fyysinen taso on rajoittuneisuudessaan pienen pieni siivu kaikkeutta. Kuitenkin ihminen keskittyy yleensä tähän siivuun ja jättää samalla huomiotta sen valtavuuden, missä elämä ilmentää itseään. Elämästä voi käyttää sanaa Jumala. Eli ihminen keskittyy yleensä tähän pienen pieneen siivuun ja jättää samalla huomiotta sen valtavuuden, missä Jumala ilmentää itseään.

Sinulla on hyvin merkittävä tehtävä. Olet olemassa siksi, että ilmentäisit Jumalallista järjestystä elämässäsi. Jumalallinen järjestys sikiää rakkaudesta. Ikuisuuden merkki on joko makaava kahdeksan numero tai ympyrä, jossa ei ole alkua aikä loppua. Se kuinka tietoisuutesi laajenee, kasvattaa näitä merkkejä joka suuntaan. Se tarkoittaa muuttuvaa ymmärrystä ja tietoisuutta sisäisestä itsestä eli sielusta. Voit kuvitella yhtä elämää yhtenä pisteenä tällä ilmentämisen tasolla. Mieti kuinka monta pistettä täytyy olla, jotta viiva syntyy. Kaikissa pisteissä olet sinä ollut olemassa. Olemassa olosi ulkoiset puitteet muuttuvat, mutta sisin itse on aina läsnä. Juuri se on tarkoitus, että ymmärrät elämiesi takoituksen ja sen, miksi juuri nyt olet siinä missä olet.

Olet keskellä luomistapahtumaa. Kauttasi virtaa Jumallallinen energia, joka ilmenee ajatuksina, sanoina ja lopulta tekoina. Teot ovat se taso, jossa ajatus tulee fyysiseen tasoon havainnoitavaksi. Katsoessasi elämääsi nyt, tunnet ja näet sen sellaisena, kuin se on. Liittäessäsi siihen henkisen tason ymmärrät heti, mitä sinun tulee seuraavaksi tehdä. Mitä sinun tulee tuoda fyysiseen maailmaan, jotta tarkoituksesi tulisi toteutetuksi. Moni ihminen on täysin tietämätön näistä tasoista, koska heidän aistinsa ja ajatuksensa askaroivat pelkästään siitä missä he ovat nyt, eikä siitä mitä tästä puuttuu ja sitä mitä se voisi olla. Osa ihmisestä ilmentää elämää tällä tavoin, koska heidän tuntemuksensa henkisestä puuttuu. Heillä ei ole yhteyttä Jumalalliseen tietoisen mielensä kautta. He operoivat tietämättömyydessä ja tekevät asioita, joiden seuraamuksista heillä ei ole mitään käsitystä. He luovat omaa kasvualustaansa, koska kaikki tulee ihmiselle takaisin muodossa jos toisessa.

Sinä tiedät mitä olet tullut ilmentämään tähän maailmalliseen tilaan. Olet tietoinen tehtävien määrästä ja siitä mikä sinua velvoittaa tekemään asioita tietyllä tavalla. Olet kohdannut ihmisen, jolla on merkitys mitä syvimmillä tasoilla. Persoonina olette hyvin erilaisia, mutta henkitasolla tunnistatte toisenne täydellisesti. Johdatus toimii aina oikea-aikaisesti, mutta ihminen päättää mitä tekee ja mihin ryhtyy. Siihen ei voi vaikuttaa kukaan vaan siinä todentuu ihmisen oma tahto.

Haluamme valaista muutamia asioita, joista sinun on syytä olla tietoinen itsessäsi. Näemme elämänpolkusi ja tunnemme surusi. Suru ei oikeastaan ole surua vaan yksi keino muurata oma itse tietynlaisten tapojen ja maneerien sisään. Olet oman tiesi kulkija, teet asioita omalla tavallasi, käytät aikasi ja energiasi monenlaiseen tekemiseen. Tässä haluamme muistuttaa hajoamisen ja hajoittamisen vaaroista. Osaamisesi on korkealla tasolla, joten voit tehdä monta asiaa saman aikaisesti.  Kuitenkin sinun tulee muistaa, että aika on rajallinen fyysisellä tasolla. Hengen tasolla aika on ikuisuutta ja kaikki luominen tapahtuu siellä. Operoidessasi lukuisten projektiesi kimpussa voit jättää vähemälle huomiolle todellisen elämäntehtäväsi. Se on haaste, jonka esitämme tässä. Onko sinulla varaa hukata tätä ainutkertaista tilaisuutta toteuttaa missiosi? Maailmassa pätee rajallisuuden lait ja mikäli jokin asia ei saa syntyä tietyllä hetkellä, se ei synny lainkaan. Se voi toki ilmentyä, mutta sen merkitys jää vähäiseksi eikä se anna sitä tyydytystä sielullesi, mitä se alunalkaen voisi antaa TAI MIKÄ SEN MERKITYS ON LAAJEMMIN.

Haluamme tällä tekstillä avata mieltäsi ja ajatustasi. Yhteys on luotettava ja tunnet sen oikeaksi sydämessäsi. Mitä sinun tulee tehdä? Kaikki tärkeä on jo ilmennetty, mutta se on jäämässä ohimeneväksi, keskeneräisyytensä vuoksi. Keskittymällä oleelliseen ja saattamalla ne toimet näkyviksi, mitkä tunnistat tärkeiksi. Kokoamalla tahdon ja innoituksen näkyviksi toimintatavoiksi, asiat alkavat sujua. Muistutamme edelleen, että kaikki tarvittava on jo olemassa fyysisellä tasolla. Kyse on vain sinusta ja liikkeelle lähtemisestä. Olet luonut mukavan elämän itsellesi, jossa kaikki on sinulle (fyysiselle itsellesi) tuttua ja turvallista. Hallitset arkeasi siltä osin, mutta todellisuudessa sinun on aika lähteä liikkeelle. Kysy itseltäsi mikä sinua pidättelee?  Mistä asioista et halua luopua tai päästää irti? Me näemme asian turvallisuudentunteena ja pelkona. Vastaparit, jotka kiertävät kehää siinä elämän kehällä. mistä puhuimme aiemmin. On elämää, joka kumpuaa suoraan Luoja Jumalasta ja ihminen on osa sitä, täydesti ja antaumuksella. On elämää, joka on samalla kehällä, mutta polttoaineena onkin pelko, joka on rakkauden vastakohta.  Kaikki vaikuttaa oikealta, mutta lähde on väärä.

Rakkauden virta on totuus. Totuudessa eläminen ei ole ihmiselle helppoa, koska sekoittavia ja puuduttavia asioita kasautuu elämän arkeen väistämättä. On kokemukset joista asenteet, ajatukset, toiveet, tiedot luulot ja uskomukset kumpuavat. Kaiken sen keskellä on ihminen, oman luomuksensa lumoissa ja voi pitää totena sitä, mikä ei lopulta ole kuin oma luulo tai uskomus. Kaiken sen keskeltä on löydettävä tie ulos elämään. Jumala on tarkoittanut ihmisen vapaaksi ja onnelliseksi. Kysymme lakkaamatta ihmisiltä tätä kysymystä. Mikä estää sinua olemasta vapaa ja onnellinen?  Sitä kysymme myös sinulta ! Minkä kokemuksen annat sitoa elämääsi, niin ettet päästä itseäsi vapaaksi?

Luota Jumalaan ja voita epäilyksesi. Epäilys on seurausta pettymyksistä joita olet kokenut. Älä anna niiden hallita itseäsi enää, koska ne ovat tehneet tehtävänsä. Olet saanut sen opin, jota varten ne olivat osa arkeasi. Hengitä energiakeskuksesi tasapainoon ja vapauta jännitykset mieleltäsi ja keholtasi. Se on sinulle helppoa, koska tunnet energioiden virtaamiset.  Kaikki on kiinni energioiden vapaasta virtauksesta, estyneisyys ja varuillaan oleminen viittaa energiatukkoihin systeemisi sisällä. Vapauta ne korkeamman tietoisuutesi avulla.

Löydä joustavuutta elämääsi ja ole itsellesi armollinen. Elät elämää, joka tulee olemaan viimeinen ihmiskehossa. Olet ottanut opiksi, mutta et ole vielä valmis. Tehtävää on paljon, mutta muista, että et koskaan ole enään yksin. Kokemuksesi pettymyksistä on tuskallinen, mutta vähitellen rohkenet hengittämään enemmän. Hengitä Jumalallista valoa kehoosi, mieleesi, tunteisiisi ja sielusi laulaa. Laulusi on kaunis kuulla, koska siinä ilmenee pyrkimyksesi tehdä hyvää. Katso elämääsi rakkaudellisin silmin ja luota.

Kiinnitä huomio niihin salaperäisiin virtauksiin ja tuntemuksiin, joita koet. Se on merkki henkisestä tasosta ja meistä. Haluamme vakuuttaa sinua avaamaan sydäntäsi vähän kerrallaan valon, ilon ja osallisuuden tulla. Sinulla on kaikki mitä tarvitset, mitään ei sinulta puutu. Maailma ihmisineen ovat suuren murroksen keskellä, sinä kuljet eturintamassa ja siksi sinun on aika astua esiin. Jumalallinen sielusi on valmis, miksi siis persoonasi pitäytyy kaavoihin, jotka estävät?

" Rakkaudesta syntyy koko elämä. Hengitä rakkautta energiasysteemiisi ja vapauta itsesi. Riko rutiinit ja vanhentuneet käsitykset itsestäsi, tavoistasi ja tottumuksistasi. Ole se itse jonka tunnet olevasi. Sinun aikasi on nyt. Nyt on ikuisuuden ilmeneminen elämässäsi. Ole turvallisella mielellä, et ole koskaan yksin. " Amen.
torstai 7. heinäkuuta 2016

Yksilön tietoisuus

Haluamme antaa tämän vakavamielisen tiedotteen tutkittavaksenne syystä, että tulevaisuus näyttää monen yksilön kohdalla sekasortoiselta, vaikealta ja jopa mahdottomalta. Yksilöt muodostavat insituutiot, organisaatiot, yhteisöt ja perheet. Energioiden laatu kiteytyy toimintamallehin ja -tapoihin. Samansuuntaiset samaistuvat ja toimivat yhteiseksi määriteltyjen tai määrättyjen tapojen mukaan. Yksilö on aina osa jotakin suurempaa kokonaisuutta. Yksinäiseksi itsensä kokevat kuuluvat myös johonkin joukkoon, ryhmään tai ainakin kansakuntaan.

Energioiden laatu määrittelee toiminnan ja laatua voidaan tarkistella positiiviseksi tai negatiiviseksi. Positiivinen laatu ilmenee myönteisinä toimintoina. Elämää kunnoittavat ja arvostavat kuuluvat tähän laatuluokkaan. Laatuluokan sisällä on eri asteita heikoista vahvoihin ja kaikkea siltä väliltä. Omaa laatuisuutta voi tarkistella käyttäytymisen perusteella. Tunnisteita voidaan listata esimerkiksi näin:
- elämän usko, selviytyminen vaikeuksista huolimatta
- toiveikkuus, kaikki asiat järjestyvät ajallaan
- elämän ymmärrys, vaikeudet ja haasteet kuuluvat elämään
- kärsivällisyys, tehdessäni parhaani enempää en voi
- arvostelemattomuus, jokainen on syystä täällä
- tasapuolisuus ja tasa-arvo, saat uskoa mihin uskot, minulla on oma uskoni ( tapani)
- elämän arvostaminen ja kunnioittaminen
- rakastaminen
- anteeksi antaminen
- anteeksi pyytäminen
- väkivallattomuus kaikilla tasoilla ( ajatukset, aikeet, sanat ja teot)
- rehellisyys
- oman keskeneräisyyden tunnistaminen, nöyryys
- henkisen olemuksen tiedostaminen
- pyrkimys parantaa tapansa, kasvaminen ja edistyminen
- suhtautuminen erilaisuuteen ( kulttuuri, uskonto, terveys )
- itseilmaisu, mielipiteet ja kannanotot
- terveydentila, menttaalinen ja fyysinen
- oman vastuullisuuden ymmärtäminen, syy ja seuraus ajattelu
- ihmis-suhteiden tila

Negatiivisuutta voidaan arvioida samalla listauksella. Elämänkielteisyyttä voi hahmottaa yksinkertaisesti myös kielen käytöstä ja asenteesta. Mitä enemmän ei ilmauksia, sen syvemmällä negaatioiden kentässä ihminen on.

Tämän ajan laatu haastaa ihmiset tutkimaan itseään, elämäänsä ja kaikkea siihen kuuluvaa. Henkilökohtaiset pyrkimykset näyttävät suunnan. Kokiessasi vaiheen, että haluat päästä tasapainoon ja selkeyteen, se merkitsee siirtymiseen pyrkimystä. Siirtymisellä tarkoitamme tietoisuuden avartumista ja henkisen tason nousemista, mikä on tämän ajanjakson syvin vaihe. Mikäli et kykene itsekasvatuksen kautta kurillisuuteen joudut käymään läpi edelleen kiristyvämpiä olosuhteita. Et voi viedä mukaasi mitään teennäistä, yhtään valetta tai epärehellistä ajatusta.

Ihmiskunta on siirtymässä korkeammalle henkiselle tasolle. Sinä kuulut ihmiskuntaan ja olet syystä kokemassa tätä transformaatioksi nimettyä vaihetta. Sinulla on kaikki valmius muuntua, ainoa joka voi estää sen, on alemman itsen, maallisen mielen eli persoonan pakkomielteiset opit ja uskomukset. Niiden kanssa sinä teet työtä, koska maallinen eli materiallinen taso on raskainta energialaatua. Mikäli olet uskotellut, että rahalla mitattavat staukset tekevät ihmisestä onnellisen, tulet käymään kovimman asteen menetykset. Raha ei ole vastaus ikuisiin kysymyksiisi eikä se vastaa rukouksiisi.

Vapauta siis itsesi tekemällä itsellesi selväksi kuka oikeastaan olet. Matka itseesi alkaa hiljentymisestä. Pääsi suoltaa ajatuksia loputomasti ja tiedätkö, jopa muiden kaltaistesi ajatuksia, koska olette samassa kentässä suhteessa toisiinne. Miten luulet voivasi löytää yksityisyytesi, jos et tunnista omia ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia?

Et voi heittää vastuitasi menemään jättämällä hoitamatta menneisyytesi asiat. Olet vastuussa kaikesta elämässäsi ja pyrkimyksesi selvittää asioitasi merkitsee juuri vastuun periaatteen toteuttamista. Vältä kaikenlaista toivottomuutta, olkoon vaateesi mitkä tahansa. Toivottomuus laskee energiatasosi ja energiattomana et voi tehdä asioita, toteuttaa suunnitelmiasi tai ilmaista itseäsi myönteisessä hengessä. Pidä siis huolta henkisestä puolestasi, koska sieltä olet aina ammentanut voimaa, ideoita ja energiaa.

Olet valinnan edessä. Et voi palvella kahta Jumalaa. Ehkä olet yrittänyt sovittaa toimintatapojasi niin henkiseen kuin materiaaliseen tasoon, se on ymmärrettävää, koskapa olet elänyt ihmisenä materialistisessa maailmassa. Tulevina viikkoina ja kuukausina tulet kohtaamaan itsesi, uskomuksesi ja elämäntyylisi suoraan arjessasi. Ulkoinen maailma arvostuksineen tulee muuttumaan mitä merkittävimmillä tavoilla. Romahtavat talous rakenteet vievät ihmiset pois velkaan perustuvista malleista. Ymmärrä, että valitset puolesi sen suhteen, romahdatko sinä rakenteiden mukana? Hulluus ja järjen menttäminen tulevat näkymään ja kuulumaan eri puolilla maapalloa. Shokki materialistille on se, että hän kokee joutuneensa petetyksi täydellisesti. Mikään mitä on pidetty ainoana totena murenee hänen ympäriltään. Mihin hän silloin turvaa?

Neuvomme on, että hakeudu rauhaan. Rukoile, meditoi ja pidä mielesi kurissa. Vältä isoja ihmisjoukkoja, negatiivisia uutisia. Rakenna itsellesi tila, jossa voit olla itseksesi tai niiden ihmisten seurassa, jotka kuuluvat samaan energiatasoon. Tarkastele keskeneräisiä projektejasi rakkaudellisin silmin ja päätä miten ne palvelevat tätä murroksen aikaa. Jätä ne hajoittavat ja vanhentuneet tekemiset vähemmälle, keskity olennaiseen. Luota omaan arvostelukykyysi ja kuuntele intuitiota. Jätä elämääsi ne, jotka siihen tunnet kuuluvan. Ne jotka raastavat ja repivät saavat siirtyä omiin tasoihinsa. Se ei tarkoita rakkaudettomuutta vaan viisautta. Ole valmis luopumaan kaikesta ylimääräisestä ja mieti tarkoin mitä lopulta tarvitset? Voi olla, että koet tarvitsevasi vain vaatteet, jotka ovat päälläsi. Ole viisas, koska sinulla on yhteys kaikkialliseen viisauteen. Huomaa vihdoin ero maallisen ja taivaallisen välillä.

Rakastamme sinua ja näemme pyrkimyksesi. Emme antaisi näitä sanoja jos emme tietäisi sinun kestävän tätä. On paljon tehtävää, aloita siis tänään. Sovi itsesi kanssa tekeväsi jokaisena päivänä tästä päivästä alkaen jotakin merkittävää, valmistautumistasi varten. Emme ilmaise aikaa milloin tämä suuri siirtymä tapahtuu, koska mekään emme sitä varmuudella tiedä. Asiat valmistuvat ajallaan, kun suurin joukko ihmiskuntaa on valmis. Niin paljon Jumala rakastaa luotujaan, että yksikään, joka häneen uskoo ei hukkusi vaan hän saisi iankaikkisen elämän. Amen


perjantai 1. heinäkuuta 2016

Kaikki ovat olemassa

Tervehdimme sinua kiitollisena, että maltat istahtaa ja lukea näitä sanoja, joiden tarkoituksena on tuoda uutta energiaa, voimaa tämän hetkiseen tilanteeseesi. Oletpa kuka tahansa, asutpa missä tahansa, muistutamme sinua siitä, että olet paljon enemmän kuin uskot ja tiedät. Olet henkinen olento, joka on ollut olemassa aina. Aina tarkoittaa ajatonta ikuisuutta eli osa sinua on ikuisuuden kansalainen, henki joka matkaa läpi todellisuuksien tasojen, maailmoista toisiin, sen mukaan mitä kokemuksia tarvitset kasvaaksesi täyteen henkiseen mittaasi.

Henkinen täyteys tulee ilmi Kristus tietoisuutena, puhtaana rakkautena kaikkia kohtaan. Ihmiskehossa koet elämän pienen luupin läpi, koska olet valinnut ne kokemukset kasvaaksesi ja kehittyäksesi. Pienestä kasvaa suurta kivun, kärsimyksen ja ahdistuksen kautta. Suhtautumistapasi tilanteisiisi ratkaisee henkesi ylevyyden. Katkeruus ei jouduta kasvua, koska se kumpuaa rakkaudettomuudesta itseäsi ja elämääsi kohtaan. Älä ole katkera vaan siunaa kokemuksiasi. Siunaa niitä, jotka ovat hankaloittaneet elämääsi, tuoneet vaikeuksia elämiseesi. Juuri he ovat mahdollistaneet kasvusi. Siunaamalla heitä et lisää heidänkään tuskaansa, vaan juuri siunauksesi antaa heidän sieluilleen toivoa. Ovatpa he millä tasolla tahansa, he ovat olemassa joka tapauksessa tietoisuudessasi. Juuri tietoisuus liittää ihmiset toisiinsa. Se on se energinen sidos, joka mahdollistaa yhteyden tunnun ja telepaattisen tajunnan.

Ajattele luovasti, älä rakenna esteitä vaan murra ne. Mitään erottavaa muuria ei ole olemassa, on vain mielien luoma harha erillisyydestä. Todellisessa todessa kaikki värähtelevät ja ovat yhteydessä keskenään. Rakkaus on se säie, joka toimii sielujen välillä. On rakkauden kenttä, jossa jokaisella luodulla on oma tilansa. Se tietääkö ihminen tästä kentästä, kuvastaa hänen suuntautumistaan elämään. Vaikka ihminen kuvittelee itsensä erilliseksi ja kokee yksinäisyyttä, niin se ei pois sulje totuutta siitä, että hän on rakkauden kentässä.Tämä on elämän mysteerin ydin.

Haluamme antaa sinulle selkeyttä ajatuksiisi, koska ajattelullasi luot energistä tilaasi ja olosuhteita. Rukoilemme kaikkien ihmiskehoissa olevien sielujen puolesta, että he antautuisivat Jumalalliseen ohjaukseen, joka on nyt voimakkaimillaan. Vastaan hangoittelu lisää kärsimystä, irtautuminen vanhentuneista tavoista vapauttaa suunnattomasti energiaa. Sen energialisän myötä uudistuminen mahdollistuu.

Sinä olet olemassa elämääsi varten. Elämäsi liittyy kaikkeuteen, siihen suuren kohtalon verkostoon, jossa kaikki tapahtuu suuressa mittakaavassa. Sinulla on erityismerkitys, koska juuri sinä säteilet valoa niihin kohtiin, jotka elämänpiirissäsi mahdollisesti harhailevat hämärissä. Tarkoitamme ihmisiä, jotka ovat vielä erillisyytensä lumoissa. Sinun valosi herättelee heitä ja lopulta kaikki saavuttavat olemisessaan sen tilan, minkä Jumala on tarkoittanut.

Ole turvallisella mielellä. Rukoile ja meditoi. Tee tehtäväsi ja luota johdatukseen. Kaikki tapahtuu täydellisessä järjestyksessä ja oikea aikaisesti. Ollessasi myönteisessä virrassa et hangoittele vastaan vaan annat elämän kannatella sinua.

Rukoilkaamme: Taivaallinen Isä, kiitos tästä ajasta, jolloin todellisuus tulee esille täydellä voimalla. Rukoilemme voimaa kestää tämä murroksen aika, ettemme eksyisi polultasi heikkoutemme vuoksi. Heikkoutemme sitoo meidät vanhentuneeseen käsitykseen elämästä, menneisyytemme virheet eivät voi kumota pyrkimystämme muuttua paremmaksi ihmiseksi. Voimista henkeämme niin, että lopetamme epäilyksen ja erheelliset ajatukset. Auta meitä sitoutumaan valoosi ja rakkauteesi entistä täydemmin. Tarvitsemme suojaa jaksaaksemme ja rukoilemme, että tietoisuutemme läsnäolostasi vahvistuu meissä kestäväksi. Amen.

sunnuntai 22. toukokuuta 2016

Energia säikeiden harmonia

Siirtymistä on kysymys. Koko elämän ajan siirtymät mahdollistavat liikkumisen, etenemisen ja kasvun. Tarvittava energia syntyy rakastavasta mielestä, ylevästä sielusta, joka kutsuu ja pakottaa ihmistä kasvamaan kohti täydempää elämää. Täydenmpi elämä on herkempää ja hyvin voimaksta. Ihminen voi kuvitella, että herkkyys on voimattomuutta, mutta niin kuin lumoavassa maailmankaikkeudessa kaikki on vähän paradoksaalista, niin tässäkin.


Herkkyys on super voimaa, mutta sen valjastamiseen tarvitaan rohkeutta tunnistaa ja toimia elämän suuntasisesti.

Vaikeudet ovat mielen ristiriitoja, koska mielen kentässä vastakkaisuudet taistelevat toisiaan vasten. Tottumus ja rutiini pidättää ihmistä,  kun seikkailu ja vapaus kutsuu kokemaan ennen kokematonta, erilaista, uutta ja uudistunutta elämää. Sen kahden energiajuonteen väliin sijoittuu ihmisen, persoonan ja sielun liitto.

Sielu tietää aina parhaat keinot, koska sen henkinen ulottuvuus tuntee, mitä seuraa mistäkin valinnasta. Persoona ei näe eikä liioin tiedä, koska rajoittunut mieli on sen toiminnan säätelijänä. Sattumanvaraisuus viitoittaa maallistuneen persoonan elämää, olkoonkin, että henkinen tietoisuus heijastaa kaikuja jokaisen ihmisen elämään. Sielun vallitsevuus tuo ihmiseen valoisuuden, uskon, toivon ja luottamuksellisuuden. Kaikki asiat sujuvat, kun ihminen antautuu sielunsa ohjaukseen ja lakkaa pyristelemästä vastaan. Myönteisyys on yksi merkittävin piirre, sielutietoisesta ihmisetä.

Negaatiot ovat energiajuonteita, joiden sävy on mustan harmaata. Ne leijuvat yltympäriinsä ja ihminen joutuu niiden valtaan hyvin helposti. Energia leijuu ja tunkeutuu ihmisen sisäisyyteen hyvinkin huomaamatta. Sankka harmaan musta energia nielee kaiken sisäänsä ja ihmisen elämässä on vaiheita, jolloin hän on tämän sakean, uuvuttavan ja kammottavan voiman sisällä. On äärimmäisen tärkeää pitää omaa vastustuskykyä yllä, ettei huku toivottomuuteen. Negatiivinen energia tarjoaa aina luopumista, jättäytymistä ja kannattavuuslaskelmia elämän ratkaisuksi. Ei riskejä, ei yrittämistä, ei ponnisteluja vaan löysäämistä ja oleilua. Mitäänsanomaton elämä on aina ihmisen oma luomus ja sen perusta on negatiivisessa energiakentässä. Ihminen on tuolloin avannut itsensä ulkoisille vaikutteille ja liittynyt valittajien kerhoon, joka ei ole halukas panemaan itseään likoon yhdenkään hyvän asian eteen. Rohkeus on hiipunut mutinoihin ja valittamiseen. Seuraukset ovat nähtävillä sairauksina, masennuksina, syrjäytyimisinä, turhaumina ja ennen aikaisina kuolemisina eli itsemurhina.

On aikoja, jolloin jokainen ihminen havahtuu tahtomaan parempaa itseltään. Se tarkoittaa heräämistä vastuuseen, mitä minä voin voidakseni paremmin? Kysymystä ei esitetä ulkopuolisille vaan itselle eli sielulle. Sielu on hereillä ja vastaa heti tai hetkisen kuluttua. Kysymys on aina ryhtymisestä tekemään asioita toisin. Mikään ei tule ihmiselle, tässä elämän vaiheessa, noin vain, napista vääntämällä. Laiskottelun jälkeen on todella vaativaa ryhtyä tekemään jotakin. Todellinen tekeminen on itsekurillista ja haastavaa. Enään ei voi syyttää muita, ei syyllistää toisia, vaan on katsottava omaa itseä suoraan sydämeen. On vahvistuttava henkisesti, että voi voittaa alemman mielen himot ja halut. Henkisyydestä kumpuaa tahto ja voima, joilla on suunnattomat ulottuvuudet, toteuttaa asioita.

Viisaus kumpuaa sielusta, persoona perustelee järkisyillä. Näiden kahden ulottuvuuden kietominen yhteen on ihmisen ominta aluetta alkaa toteuttaa elämänsä tarkoitusta. Vasta, kun nämä kaksi tasoa löytyvät ihmisen toimintatavoista, voidaan havaita todellista edistymistä. Siihen saakka elämä on kamppailua joka päiväisestä leivästä ja siitä, mitä muut mahtavat ajatella. Niin kuin sillä olisi jotakin merkitystä?

Positiivinen energia eli rakkauteen sisäistynyt voima sinkoutuu suoraan ja kirkkaudella. Se ei leiju, eikä kiedo vaan se lävistää, sillä volyymilla mikä on sille luontaista. Ihmisen rakkaus kutsuu rakkautta luokseen, ihminen avaa sydämensä omasta halustaan ja rakkaus lävistää koko olemuksen ja liittää sen lujasti alkulähteeseensä eli Jumalalliseen energia tietoisuuteen. Siksi rakkautta ei voi olla huomaamatta, koska se tuo aina tullessaan valon. Missä valoo näkyy tai mistä sen voi helpoiten havaita, on katsoa pienen viattoman vastasyntyneen auraa eli voimakenttää. Lapsi tuo tullessaan rakkautta, koska sn sielu sikiää rakkauden kentässä. Kuinka pian kenttä lakkaa näkymästä, riippuu ihmisistä keille vauva syntyy.  Kuitenkin niin, että rakkauden kipinä säilyy ihmisen sisimmässä aina, olkoonkin hän elämässään missä tahansa.

Kuinka kohtelet kehoasi? Välinpitämättömyys on seurausta tietämättömyydestä. Ihminen ei hallitse omia valintojaan vaan käyttäytyy tuhovasti. On tärkeää ymmärtää, että se millä ruokit kehoasi vastaa sitä, mitä ajatuksia ajattelet, miten olet asennoitunut, Myrkyttäminen tarkoittaa, ettei piittaa syömisistään, juomisistaan niin kuin ei piittaa ajatuksiensa sanojensa ja asenteidensa sisällöistä. Myrkyttyminen sairastuttaa ihmisen kehon ja mielen. Energia säie henkiseen ulottuvuuteen tukkiutuu sata varmasti ja elämä muuttuu aina vain ilottomammaksi. Seurauksellisuus tarkoittaa kaikkea eri tasoja. On selvää, että aine ei voi ainetta muuttaa muuksi, mutta henkinen energia muuttaa lopulta kaiken. Ainoa tie eheyteen ja eheytymiseen on henkisyytensä tunnistaminen ja toiminta sen vahvistamiseksi.

Välinpitämättömyys on vastuun pakoilua. Asioiden siirtämistä tuonnemmaksi, jostakin itsekkäästä syystä, on pidettävä erittäin huolestuttavana tapana toimia. Ihminen voi siirtää asioitaan tiettyyn pisteeseen saakka, mutta on aivan varmaa, että jonakin hetkenä siirtely ei enää onnistu. Silloin on maksuunpantujen seurauksien vuoro. Eikö ole viisainta pyrkiä toimimaan oikein ja kohtuullisella ajalla? Miksi jatkaa kärsimystä yhtään pidemmälle? Miksi antaa tilaisuuksien vain huonota huonone mistaan? Kärsimys on ihmisen oma luomus, koska vapaan tahtonsa mukaan, ihminen voi aina toimia toisin. Se vaatii kärsimyskierteen suunnan muuttamista selviytymiseen, askel askeleelta. Yksikin oikea suuntainen askel antaa lisää energiaa, koska rakkaus on vallitsevin voima. Olkoon, että negaatioiden huurut kiertelevät ympärillä, niin kuitenkin jossakin pikahtaa valo. Sitä kohti siis, keinolla millä hyvänsä. Periksi ei saa antaa vaan sinnikkäästi ottaa askeleita, tehdä tekoja, ajatella myönteisemmin. Jonakin päivänä, iltana ja yönä, huomaa tulleensa kotiin. Kotiin, jota on aina kantanut mukanaan. Omaan henkiseen olemukseensa, joka ottaa vastaan matkalaisen. Erillisyyttä ei oikeasti ole. On mielen harha, joka täytyy elää läpi, että vihdoin alkaisi näkemään pidemmälle. Saisi todellisen ymmärryksen syttymään ja palamaan kirkkaasti.

keskiviikko 13. huhtikuuta 2016

Rehellinen perii maan

Kiitos tästä aamusta, joka niin kirkkaana näyttää meille kaikille suuntaa. Suunnan näyttämisellä on erityismerkitys, koska silloin tietää pääsevänsä perille suoraan, ilman suurempia mutkia.  On monta pyyntöä ja nyt tänään aiomme vastata niihin kaikkiin. Jokainen löytää itselleen tarkoitetut sanat. Sanat voivat avata ajatusta ja antaa oivallusta siihen, mikä eniiten on mielenpäällä, joko huolena, kummastuksena tai pelkona. Haluamme muistuttaa, että pelko on turhaa.  Se on tunteista vaikuttavin estämässä ja supistamassa elämän voimaa eli rakkautta.

Ahdistus viestii epävarmuudesta. Kaikki ei ole tolallaan, jotakin tulisi huomata. Jotakin tulee tehdä toisin. Monta kertaa ihminen ei näe lähellä olevaa, vaan kiinnittää huomionsa kauemmas. On helpompaa tutkia horisonttia, kun paneutua pohtimaan, mitä omalle todelliselle itselle kuuluu. Ahdistus muuttaa sydämen rytmiä ja hermosto on kireällä. Silloin ei voi nähdä ja ymmärtää mihin tulisi ryhtyä. Parasta on vain istahtaa ja hengittää. Kaikki järjestyy lopulta parhaalla mahdollisella tavalla.

Elämä on joka hetki tuore ja uusi. Ajattele käteesi kynä ja pöydälle eteesi puhdasta paperia arkki. Alat piirtää tai kirjoittaa-sinä luot omaa päivääsi. Juuri nyt annat alun huomiselle, koska tämän päivän luomukset toteutuvat tulevaisuudessasi.

Oliko paperisi tyhjä? Tuskin, mutta et välttämättä näe menneisyydessäsi aloittamia prosesseja, et sitä mitkä kaikki asiat ja suhteet ovat piirtyneinä juuri tähän aloittamiseen. Eli sinulla on menneisyys, jonka vaikutukset ovat elämässäsi ja lisäksi luot uutta. Miten hyvin ne lomittuvat ja limittyvät keskenään näkyy arjessasi, ajatuksissasi, toimissasi ja aikeissasi.

Joka aamu on armo uus-tarkoittaa, että juuri tänään meillä on mahdollisuus luoda parempaa. Parempaa, rakastavampaa, onnellisempaa elämää. Mikäli olemme sujut menneisyytemme kanssa, paperimme on puhdas. Menneisyys ei lakkaa täyttämästä tätä päivää ellemme anna anteeksi ja päästä irti. Kuormittunut elämä estää uudistumisen.

Ennen iltaa sovi asiasi-viittaa tähän samaan. Ennen auringon laskua, meidän tulisi sopia asiamme läheistemme ja muiden osallisten kanssa ja kesken. Yön yli on pitkä matka ja jos emme tee elettäkään minkään mieltä vaivaavan suhteen, kuormitumme aina vain enemmän.

Luottamus elämään tarkoittaa luottamusta Jumalalliseen. Miksi siis vaivaat mieltäsi? Persoona hangoittelee vastaan, koska se on oppinut olemaan epävarma. Persoona on vain yksi taso ja se ei hallitse elämää. Se haluaisi hallita ja joissakin tilanteissa onnistuu hämäyksissään. Sinun henkinen olemuksesi, sielu joka olet, tietää aina mikä on parasta. Kurottaudu sitä kohti ja pyydä vahvistusta. Rukoileminen rauhoittaa hätääntyneen mielen ja meditaatiossa voit kuulla Jumalallisen ohjauksen.

Pettymys värittää energian harmaaksi. Kostamisen toive mustentaa tulevaisuuden. Kostamisen vuoksi tehdyt ratkaisut lisäävät kärsimystä olkoonkin, että alkuun voi luulla, että ne antavat oikeutta. Loukatuksi tuleminen on merkki menneisyyden teoista. Niitä on mahdoton selittää tai yrittää ymmärtää varsinkin, kun kyse on edellisistä elämistä. Sen käsittäminen, mitä aikoo tehdä ratkaisee. Juuri siinä kohtaa kädessäsi on kynä ja edessäsi paperi. Kannattaa oikeasti pohtia, mitä toivoo itselle? Haluanko kärsimyksen vai vapauden? Kärsimys seuraa kostoa, vapaus seuraa anteeksi antamista,

Rehellisyys on sielun hyve ja merkitsee jalostunutta henkeä. Rehellinen ihminen joutuu pakosta kulkemaan karikkoisen tien, koska toiset eivät aina kestä rehellisyyttä. Se on kuitenkin ainoa keino tulla tietoiseksi totuudesta. Rehellisyys on tie totuteen elämästä eli Jumalasta ja siksi se on siunattujen sielujen ominaisuus. Juuri rehelliset ihmiset ovat valon kantajia, koska he eivät suostu sammuttamaan valoaan, siksi että se häikäisee kanssa kulkijoiden, hämärään tottuneita silmiä.

Ole siis se valo joka ole. Älä taivu vaan voimistu entisestään. Kulje polkuasi varmana mutta joustavansa. Älä murehdi vaan kuuntele sisimmän itsen ohjausta. Kaikki tapahtuu juuri oikealla aikaa ja mikään ei voi estää etenemistäsi valitsemallasi polulla. Amen


keskiviikko 23. maaliskuuta 2016

Pysykää tyynenä, rauhassa ja tehkää voitavanne

Rakas lukija. Tunnemme surusi, koska se on myös meidän surua. Haluamme kuitenkin antaa sinulle näköalaa, joka vahvistaa valoa sinussa. Muistathan, että valo on rakkaus ja se ei koskaan häviä. Se ei koskaan lakkaa vaikuttamasta, olkoonkin, että maailmassa pimeys ja synkkyys vain näyttää kasvavan. Todellisuudessa, rakas lapsi, valo on jo voitolla. Me näemme sen ja tiedämme, että nämä "lopun ajat" päättyvät pian. Sinulle tämä pian tarkoittaa ajallista aikaa, meille se on näkymä tapahtumien kuluista.

On äärimmäisen tärkeää suunnata ajatukset valoon. Rukoilla valoa ja pitää oma maallinen mieli rauhassa. Maallinen meili on osa korkeampaa mieltäsi, jossa Jumalallinen valo vaikuttaa. Hätäilysi ja pelkosi eivät avaa energiaasi ylöspäin vaan vuodatat energiasi päinvastaiseen suuntaan. Ahdistus ja pelko ruokkivat väkivaltaisia mieliä, koska liitytte kaikki toisiinne energoiden kautta.

Muistutamme vielä, että kuolema on siirtymistä, tapahtuu se luonnollisesti tai väkivallan kautta. Ne ihmiset, joiden elämä päättyy terroristien tekojen kautta, ovat sielujensa sopimuksissa tienneet tämän. Kehon kuollessa, sielu siirtyy ruumillisesta elämästä henkielämään. Ymmärrä, että olet niin paljon enemmän kuin kehosi. Ymmärrä, että olet henki, jonka alkuperä on Jumalallinen.

Ihminen vaikuttaa monella tasolla. Materia eli aine, on yksi taso. Raskain, haastavin ja koettelemuksia täynnä. Kasvaakseen täyteen eheyteensä, sielu läpäisee aineellisen kehon. Jeesuksen elämä ja kuolema ristillä on sen kasvamisen ja eheytymisen esimerkki ja vertauskuva. Jokainen sielu on omalla matkallaan kohti eheytymistään. Oman ristinsä kokemusta eli aineesta kuolemista ja siirtymistä korkemmille tasoille. Lue Rakas Lapsi Johanneksen evankeljumia henkisillä silmillä, niin pääset perille tämän ajan merkittävyydestä.

Terrori on materian aikaan saamaa. Materia on rakkauden vastapuoli. Aineellisuuden ilmaus ja niin kauan, kun ihminen ei näe henkeään eikä todellisuutta omasta itsestään, terrori jatkuu. Olkoon terrori sitten, mitä tahansa, ihmisen aikaan samaa pahuutta ketä kohtaan tahansa.

Mitä tulee tehdä ja saada aikaan? Tilaisuuksia rukoilla, meditoida ja olla yhdessä. Voimistaa rakkaudellista valoa. Kantaa valoa, pitäytyä valossa. Muuta keinoa ei ole. Malttaa mielensä ja toimia oikein toisia ihmisiä kohtaan. Kaikki te olette samassa aallossa menossa kohti vapautta. Toisien on vain niin vaikea päästää irti, mutta te jotka jo kykenette, tarttukaa lähimmäistenne keäteen ja ohjatkaa heitä lähemmäs teidän Taivaallista Isäänne. Olkaa Te niitä soihtuja, jotka pitävät huolta omasta hehkustaan näyttääkseen tietä toisille.

Aina on pimeintä juuri ennen auringon nousua. Haudatkaa ruumiinne ja surkaa surunne. Aika on täyttymässä ja kaikkia teitä tarvitaan mitä merkittävimmillä tavoilla. Pitäkää huoli jaksamisestanne, että olette sitten valmiita tulemaan esiin, kun taivaallinen kutsu kuuluu. Ja totisesti se ei ole enään kovin kaukana. Amen.

sunnuntai 21. helmikuuta 2016

Todellisuus on

Tervehdimme Sinua. Tänään haluamme opettaa sinulle tunnusmerkintöjä, miten todellisuutesi muotoutuu. Rakenteesi ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää, että oppisit käyttämään sisäisiä voimavarojasi elämäsi luomiseen paremmaksi.

Parempi elämä tarkoittaa harmoniaa kaiken ja kaikkien suhteen, myös itseesi päin. Suunnatessasi huomioisi ulkoiseen, toisiin ihmisiin ja heidän odotuksiinsa sinusta, alat elää heidän toiveidensa mukaan ja samalla käännät selkäsi itseesi. Ulkoinen maailma ei voi koskaan antaa sinulle kaipaamaasi rauhaa, harmoniaa eikä hyvinvointia. Tämä on opetuksemme kulmakivi. Niin kauan, kun etsit vastauksia maailmasta eli itsesi ulkopuoleleta, kuljet väärään suuntaan. Väärä suunta tarkoittaa tässä sitä, että yhä edelleen keräät karmallisia seurauksia ja teet uusia syitä. Et etene henkiseen suuntaan vaan kaikkoat siitä ja rakennut siten aina vaian materialistisempaan suuntaan.

Materialla ei ole henkeä. Se on aineellisen tason ja energian täyttämä. Materiaan sitoutunut ihminen on tietyllä tapaa hengetön, vaikkakin hänellä on sielu. Yhtään ihmistä ei ole olemassa, etteikö hänellä olisi sielua, henki vain nukkuu ja silloin sielu ei pääse vaikuttamaan materiaan. Keho on ihmisen kulkuväline ajassa liikkumiseen, maanpäällisessä elämässä ilmentymiseen. Keho on materiaa, ainetta jota voidaan punnita, mitata ja pilkkoa. Henki elävöittää kehon ja sitä ei voida määritellä millään materialistisella mittalaitteella. Siksi materialistit eivät kykene ymmärtämään hengen olemassa oloa, ei sen ilmenemismuotoja eikä sen olemuksen syvyyttä, tilavuutta eikä mitään, miten se toimii. Henki ei alennu materialistien mitattavaksi. Suunta ulospäin ei ratkaise hengen mysteeriä. Henkinen todellisuus on ihmisen luoma ilmapiiri. Sitä voidaan määritellä valoisuutena, kepeytenä, huumorina ja myönteisyytenä. Hengettömyys ilmenee päinvastaisina muotoina ja määreinä.

Ihminen etsii mekanismia eikä tajua, että hän itsessään on mekanismi. Hän itsessään luo oman todellisuutensa, elämänsä ja arkensa. Mekanismin etsijä ei voi löytää mekanismia, koska hän itsessään on se mekanismi. Tämä selittää sen, miksi niin moni väittää, ettei ole olemassa muuta, kuin materia. Esimerkkejä on miljoonia ja silti näkijä ei näe, kokija ei voi tunnustaa ja tutkija ei löydä vastausta. Hän itsessään on kaikki mitä hän etsii, havainnoi ja toedentaa. Hengen maailma läpäisee kaiken olevaisen. Se on kaikki ja kaikessa. Vasta kun ihminen, kuka tahansa, mistä tahansa havahtuu tekemään selkoa omasta todellisuudestaan, hän pääsee alkuun tutkimuksissaan. Tutkiessaan itseään, hän löytää kaiken olevaisuuden alun ja totuuden elämästä. Kokemuksien keräämisen jälkeen tulee laskujan maksamisen aika. Mitä olet hankkinut omaan koriisi? Omaan todelliseen olemukseesi? Kuinka paljon olet haalinut kielteisiä kokemuksia? Kaikesta sinä teet tilin itsellesi ja elämääsi. Eikö tämä olekkin loogista?

Siinä vaiheessa, kun huomaat seurauksellisuuden ja täydellisen oikeudenmukaisuuden ilmentymisen itseesi ja elämääsi, aloitat oikeaan suuntaan matkustamisen. Niin kauan, kun elät sattumanvaraisuuksien elämää, et voi päästä perille. Mitä sinulle tapahtuu? Voimme todentaa sen sillä, että kerättyäsi riittävästi kokemuksia, joiden seuraukset hälventävät ymmärryksesi epäloogisia  uskomuksia, alat ajattelemaan luovemmin, tulet enemmän tietoiseksi omasta todellisesta merkityksestä kaikkeen elämässäsi. Alat nähdä ja kuulla. Alat havainnoimaan elämää enemmän henkisestä perspektiivistä ja tulet löytämään ihmeiden maailman. Henkinen maailma on täynnä ihmeitä, koska luova voima ei tunne järjen esteitä. Järki estää, koska se laskelmoi todennäköisyyksiä ja käyttää vain oppimiaan kaavoja ja rajallisia ajatuskuvioita. Henkinen luovuus etenee ilman pelkoa ja se tuo esille moninaisuuksien rikkaan maailman. Ihminen on täydellinen itsessään, kun hän tuntee henkisen energian olevan kaiken alku ja seuraus.

Tämä aika tuo esille ihmisen luomuksen karuuden. Pahuus on sen merkki, ettei ihminen ole etsinyt oikeasta suunnasta vaan on harhautunut maailmaan. Materialistinen maailma ihmisineen tekee ratkaisuja, joista he tulevat maksamaan kovan hinnan. Henkiseen todelliseen toteen heränneet ihmiset eivät voi pysäyttää tuhoa, jonka materialistit ovat saaneet alkuun. He tietävät, että jokainen saa ansionsa mukaan. Kuitenkin heidän sieluissaan on tieto, että tuhoutuvan maailman melskeeseen hukkuvat lähimmäiset, tulevat lopulta palaamaan oikeaan suuntaan menevälle polulleen. He odottavat ja ovat olemassa paluumuuttajia varten. Ei mene kauaa, kun kaaos saavuttaa laki pisteensä ja romahdus alkaa. Muistutamme siitä, että kyse on harhan romahtamisesta, ihmisen illuusioiden särkymisestä, valheen kasvojen paljastumisesta. Niin kuin Jeesus Kristus opettaa, hän jolla on korvat, hän kuulee ja hän, jolla on silmät hän näkee. Tämä tarkoittaa henkistä todellisuutta, ei matreialistista ja maallista.

Sinä olet tietoinen kaikesta tästä. Sinulle on syystä annettu tämä tieto, että kykenet toimimaan oikeansuuntaisesti. Sattumaa ei ole, eikä niin ollen erhettä. Haluamme kysyä sinulta, missä määrin olet sitonut itsesi, aikasi ja energiasi maallisiin manoveereihin? Kuinka paljon palvelet kahta herraa-mammonaa tai Jumalaa?  Tässä on se kohta, jonka haluamme sinun avaavan korkemmalle itsellesi.
Kuinka paljon pelkäät elämää? Tämä on se työmaa, joka sinun tulee tehdä itsessäsi.

Jumala on rakkaus ja henkinen tila sisältää rakkaudellisen olemusmuodon. Mitä enemmän, täydemmin ja todellisemmin olet rakkauden läpäisemä, sen selkeämmäksi elämäsi muuttuu. Sinä olet Jumalan hengen ilmennys, siinä kehossa, siinä arjessa ja elämässä, missä sinä olet. Voitko antaa sen tiedon ja tietoisuuden läpäistä itsesi? Kyse on tietämisestä, tuntemisesta ja elämisestä. Valo, jonka vaikutuspiiriin kuuluut, ei horju maallisessa maailmassa. Teet sen, mitä sinun kuuluu tehdä.Voima joka virtaa juuri nyt elämääsi, ei ole mikä tahansa voima, vaan se on Jumalallinen rakkaus ja sen ilmentymä. Hengitä sitä, tunne se ja antaudu sen varaan, sen kannattelemaksi. Kaikki järjestyy parhaalla mahdollisella tavalla. Näe itsesi yhtenä merkittävänä osana, tässä luomisen prosessissa, missä materia joutuu antautumaan hengen energiaan. Kaikki tulevat osalliseksi ja siirtymä tapahtuu.

Rakkaus parantaa-rakkaus sallii ja antaa aina anteeksi. Jumala on rakkaus ja rakkaus on henkinen kotisi. Olet Luoja Jumalan kämmenellä. Olet tehnyt matkasi, maksanut velkasi, antanut anteeksi ja saanut anteeksi. Hiljennä pauhaava mielesi, anna sen asettua. Sinulla on kaikki tarvittava saattaaksesi päätökseen aloittamasi työ. Työtä on paljon, mutta auttajiakin on tarpeeksi. Et ole koskaan yksin. Senhän sinä tiedät ja tunnet.


lauantai 13. helmikuuta 2016

Irrottaudu kielteisestä ajattelutavasta

Tervehdin Sinua. Tämä on hyvin henkilökohtainen viesti, mutta koska sisältö on vaikutteiltaan monea koskettava, julkaisemme sen tässä foorumissa. Jokainen voi saada energia sysäyksen itsensä kasvattamiseksi lukiessaan näitä rivejä. Sinä, joka tiedät tämän koskettavan juuri sinua, ole turvallisella mielellä. Avunpyyntösi on otettu vastaan ja siihen on jo reagoitu. Jumalallinen järjestys on ihmisen ymmärrykselle käsittämätöntä, mutta aavistuksien tasolla, ihminen tuntee jotakin olevan tapahtumaisillaan. Se miten suhtautuu, miten asennoituu ja mitä sanoja valitsee luo arkista todellisuutta. Itsekurillisuus tarkoittaa pidättäytymistä elämänkielteisiltä ilmauksilta. Ajatus synnyttää energia-aaltoja ja megnetismi toimii. Vedät siis puoleesi sitä, mitä ajattelet ja mitä puhut. Luot siinä mielessä omaa todellisuuttasi.

Jumala on rakkaus.

Rakkaus on ihmisen sielun alkuperä. Kaikki opetukset, kokemukset ja aikeet mittaavat ihmisen avointa osaa, suhdetta rakkauteen. Rakkaus on absoluuttinen tila. Sitä ei voi harkita, ei päättää, ei aloittaa, ei lopettaa. Se on ikuisuus. Se on Jumala.

Ihminen kuvittelee rakkauden rakastamiseksi ja erehtyy siinä. Rakastaminen on ihmisten välinen tila, johon liittyy inhimillisen elämän rakenteet. Rakkaus on enemmän kuin rakastaminen. Ihminen rakastaessaan harjoittelee rakkauden tuntemista. Rakastunut ihminen voi olla poissa tolaltaan, koska onnen tunne huumaa inhimillisen mielen ja kehon. Rakastumisen jälkeen elämä alkaa asettua. Arki tunkeutuu elämään ja mitä rakastumisen tunteesta jää jäljelle? Moni ihminen hakee koko elämänsä ajan rakastumisen huumaa ja ei pääse kokemaan todellista rakkautta. Kuitenkin hän on menossa oikeaan suuntaan, mutta vielä on matkaa jäljellä.

Jumala on rakkaus, ihminen on osa Jumalaa. Ihmisen keho on maallista ainetta, joka palaa maahan. Sielu on henkinen ulottuvuus, joka vaikuttaa maallisessa kehossa tietyn ajan. Ihminen vastaa itse itselleen, maalliselle elämälleen, miten hän kohtelee toisia ja itseä matkansa aikana. Sielu on voima, joka elävöittää kehon ja tahdon. Materiaan sidottu ihminen voi olla täysin tietämätön sielustaan, kun hän on suuntautunut vain maalliseen touhuamiseen. Materialistinen maailma ihmisineen on unohtanut mitä henkinen ulottuvuus on. He eivät usko eivätkä niin olleen myöskään voi ymmärtää henkisiä tasoja, niiden ilmenemismuotoja eikä ihmisen sielun matkaa. Heille se on utopiaa, jolle voidaan nauraa ja pitää hullutuksena. Henkisiä asioita ei voida selittää matreialistisilla mittauksilla eikä määreillä. Siksi on ymmärrettävää, että materialistit väheksyvät henkisyyttä, kun heillä ei ole keinoja todentaa hengen läsnäoloa. He etsivät väärästä suunnasta ja silloin perille pääseminen on mahdotonta.

Henkiset asiat ovat absoluuttisia. Ihminen kasvaa henkisesti kohti totuutta eli Jumalaa eli rakkautta. Henkinen tie on tie sisäisyyteen. Vastuun ottamista itsestä, tekemisistä ja aikeista. Se on kuin syvyydessä virtaava elämän virta, joka virtaa lakkaamatta. Se ei lopu eikä ehdy. Sen tavoitteleminen on luonnostaan ihmisen sisäisessä itsessä oleva tietoisuus. Joku hetki jossakin elämän käänteessä,  ihminen saatta itsensä siihen tilaan, että ymmärryksen valo kirkastuu. Ihminen tulee tietoiseksi hengestään ja hengen lainalaisuuksista. Sen jälkeen suhde elämään ja maaailman ilmiöihin muuttuu. Sen kokemuksen jälkeen ihminen suuntaa energiansa henkisten asioiden tutkimiseen ja omaan sisäiseen kasvuunsa. Sisäinen kasvu edistyy, kun ihminen ryhtyy toimimaan arjessaan sen, eteen, mikä parantaa olosuhteita ja tilanteita. Henkinen itse tarvitsee yhteyttä Jumalaan. Siksi rukoileminen ja meditaatio ovat niin tärkeitä.

Ihminen kehittyy aikojen saatossa. On tärkeää ymmärtää, että menneisyys näkyy ihmisen tämän hetkisessä elämässä. Ihmiset joita tapaa, lapset, sukulaiset, naapurit jne. Kaikki ovat samalla matkalla olevia sieluja, joiden kanssa on tehty matkaa jo ammoisista ajoista alkaen. Toiset ovat olleet kurillismpia ja kyenneet koulimaan itseään kurillisemmin. He eivät tuhlaa elämäänsä vaan pyrkivat tekemään hyvää ja rakentavia päätöksiä. Toiset eivät ole kyenneet olemaan vahvoja tai vastuullisia suhteessa itseensä. He kamppailevat ja samalla tekevät elämänkielteisiä suunnitelmia, aikeita ja lopulta tekoja. He saavat kärsimystä aikaan ja eivät ymmärrä, että kaikki lopulta kohdistuu häneen itseensä. Kärsimys on oppimisen paikka. Anteeksi antaminen ja suunnan muuttaminen on henkisen itsen heräämisen merkkejä. Katkeruus ja kauna ovat merkkejä, ettei yhäkään oppimista tapahdu siinämäärin, että vastuun merkitys voisi näyttäytyä. Katkeruus kylvää vihaa ja viha väkivaltaa. Väkivalta kuolemaa ja kuolema kaiken aloittamista uudelleen.

Rakasta elämää, arvosta sitä hyvää, mitä sinulla on juuri nyt elämässäsi. Tule tietoiseksi hyvästä ja anna sen tyynnyttää mielesi epävakaus. Muista, mitä lietsot ajatuksissa sitä vedät puoleesi. Tee parannus, muuta mielesi ja keskity hyvään. Mikään eikä kukaan voi viedä sinulta sitä, minkä rakennat sille perustukselle eli henkiseen itseesi, sieluusi. Älä anna kenenkään astua sisäiseen puutarhaasi muutoin kuin rakkauden aikeissa. Opettele rakastamaan elämää, niin elämä rakastaa sinua. Jos vedät yllesi ahdistuksen viittaa, kaunaa, katkeruutta-valitset silloin vastoinkäymisten tien. Ole vastustuskykyinen ja näet valon tulevan ja jäävän elämääsi.

Seurauksien elämä on koettelemusten elämä. Menneisyyden rakkaudettomuus tulee esille ihmissuhteissa. Siksi anteeksi antaminen ja irtipäästäminenon on suurin rakkaudellinen teko kenelle tahansa. Miksi viedä seuraavaan elämään kaunasta johtuvaa seurausta, kun se kerran tulee esille joka tapauksessa? Eikö ole viisautta tehdä parannus eli mielen muutos kielteisyydestä myönteisyyteen? Eikö se olekkin suurinta viisautta?!

Opeta lapsillesi totuutta Jumalasta. Henkisestä tiestä, ei kirkkokuntien manoveereja vaan arki elämään kätkeytyvää Jumalallista vaikutusta. Toki kirkkokuntien manoveereista voi löytää ripauksen henkisyydestä, mutta totinen Jumala eli rakkaus, ei kaipaa rituaaleja, ei manoveereja, ei kuvia eikä patsaita. Siksi, kun se on ihmisen sisäisyydessä oleva paljas, puhdas henkinen tila ja olemus. Ihminen toki voi luoda kauneutta kotiinsa tai rukoushuoneisiinsa, mutta se ei ole merkkinä siitä, että Jumala olisi jotenkin enemmän läsnä siellä. Jumala on läsnä jokaisessa luodussa ja kun luodut kokoontuvat yhteen, energian laatu muuttuu korkeaväräihteisemmäksi. Energia-allot voimistuvat ja ihminen voi kokea henkistyvänsä enemmän.

Olet siirtymässä siihen henkiseen tilaan, että voit alkaa ilmentämään sitä entistä voimallisemmin ulkoiseen maailmaan. On hyvä, että löydät ihmisiä, jotka voivat tukea kasvuasi. Et ole enään yksin ja erillinen. Olet luomassa yhteyttä meihin, koska pyysit apua ja johdatusta. Me emme voi tehdä puolestasi asioita, mutta me voimme antaa vinkkejä ja suunta merkkejä. Muista, että vapaa tahto on jokaisen luodun etuoikeus. Toki niin, että vanhempana voit johdataa lapsiasi ja pitää heistä huolta rakkauden hengessä. He tarvitsevat vahvaa vanhempaa, koska heidän mielensä on joutunut koetukselle aiemmin. Rakenna heidän arkensa turvalliseksi. Säännönmukaisuus ja rytmit tuovat sisäistä turvallisuutta, josta kumpuaa hyvää luottamusta elämään. Ota heitä syliin, paijaa ja rakasta, mutta vaadi myös kurillisuutta. Asiat tehdään niin kuin on sovittu.

Kaikki asiat tapahtuvat oikea aikaisesti. Mitä enemmän kykenet murtautumaan varjoista valoon, sen voimallisemmaksi muutut. Muista varjot ovat menneisyyden heijastumia, ne eivät ole tätä päivää jos sinä et niitä välttämättä vedä arkeesi. Suuntaa huomio elämään eli Jumalaan, joka on rakkaus. Rakkaus kantaa ihmisen sielua ja ihminen tekee oman osuutensa. Siinä on elämän salaisuus. Siinä on onni ja ilo. Ole turvallisella mielellä, Jeesus Kristus voitti maailman ja hänen jalan jäljissään löydät tien todelliseen kotiisi.sunnuntai 31. tammikuuta 2016

Ennen suurta muutosta

Tervehdimme Sinua ja haluamme muistuttaa perin tärkeistä lainalaisuuksista luomakunnassa. On olemassa Luonnon lait, joiden voima perustuu oikeudenmukaisuuteen. Luonnon lait ovat kaikille luoduille täsmälleen samat. Ne eivät muutu, eikä niitä voi tulkita mistään syystä eikä kenenkään toimesta.  Ihmisen elämä on sidottu luomakuntaan kaikilta osin. Vapaa tahto ei vapauta häntä, vaan päin vastoin, sitoo entistä tiukemmin elämän kehityksen pyörään.

Nosta ajatuksesi henkisemmälle tasolle. Pyri näkemään yli aikakausien ja vuosisatojen. Sielu, joka asuttaa kehoasi, on kulkenut pitkän matkan. Olet kerännyt kokemuksia ja koonnut samalla oppia, ojennusta, oivalluksia ja näköaloja. Samalla ymmärryksesi on laajentunut ja havaintokykysi kasvanut. Se on luonnollinen seuraus ihmisenä kasvamisessa.

Tämä elämä ja kehosi kuuluvat sielusi oppikouluun. Kokemuksesi ihmis-suhteissa, työssä ja toiminnassa ovat seurausta aiemmista valinnoistasi. Maksat menneisyyden teoista ja luot uutta maksettavaa. Halusi päästä tasapainoon, on sielusi kaipaus, joka saa olotilasi, joskus hyvinkin tuskallisiksi tai helpottuneeksi. Jokaisena hetkenä olet erilaisten tuntemuksien ja energioiden läpäisemänä. Olet siivilä, joka siivilöi kokemuksia kasvaakseen.

Tee parannus ajatuksissa, aikeissa, teoissa ja suunnitelmissa. Pyri pois varjoista, miksi enää kylväisit ikäviä siemeniä, kun voit kylvää ilon, onnen ja terveyden aihioita? Kurillinen suhtautuminen itseen on selkein tapa saada positiivinen muutos aikaan. Kärsimättömyys, pelko, kiukku ja itsensä pirstaloiminen, ei voi johtaa mihinkään hyvään. Sinä tiedät sen aivan varmuudella.

Saata arkiset toimesi järjestykseen. Tee tarvittavat muutokset ja siisti kotisi kuvastamaan sinua. Riisu turhat rönsyt niin elämästäsi kuin kodistasi. Vasta sitten voit hengittää syvemmin ja tietoisemmin. Ajatuksiesi saattaminen luonnolliseen virtaukseen vaatii keskittyneisyyttä.

Olet ottanut hoitaaksesi asioita, jotka eivät enää palvele sinua. Mieti-  ilo on se maa merkki, joka viitoittaa oikeaa suuntaa. Kaikki se missä koet iloa, lisää energiaasi. Ne ahdistavat suorittamiseen pakottavat toimet nielevät elinvoimaasi. Uupumus lisää sairastumisen riskiä. Sinulla on mahdollisuus toimia itseäsi kohtaan aina vain rakastavammin. Se ei ole vääränlaista rakkautta, vaan rehellisyyttä itseä ja toisia kohtaan.

Rehellisyys on kivijalka, jolle rakennut. Vaikeudet, hankaluudet ja haasteet ovat menneisyyden juonteita elämässäsi. Siksi hoida ne kuntoon. Miksi pitkittäisit tuskaasi, kun kerran tiedät haluavasi irtaantua itseäsi vahingoittavista asioista, ihmissuhteista ja tekemisistä. Valta ja vastuu kuuluu sinulle. Älä jättäydy uhriuden valtaan ja ajatukseen, että jonkun muun on tehtävä aloite tai hoidettava jokin asia kuntoon. Ole päättäväinen ja aloita mahdollisimman pian. Selkeytä odotuksiasi ja rakenna polkusi valoisaksi. Siten näet seuraavan askelman ja askelluksesi vapautuu.

Menneisyytesi kertoo sinusta paljon. Anna kokemuksillesi se arvo, että kaikista vaikeuksista huolimatta olet selvittänyt tiesi tälle vuosikymmenelle. Olet oppinut tuntemaan itseäsi ja sen merkitys
monikertaistaa mahdollisuutesi päästä harmooniseen tilaan. Usko itseesi, koska olet osoittanut sellaista sitkeyttä, mikä kertoo tahdonvoimasi laatuisuudesta.

Ole luottavaisella mielellä. Kaikki hankkeesi etenevät, koska sinnikkyytesi ei murene pienien viivästyksien vuoksi. Tee kaikki rakkaudesta, älä mistään muusta. Ammena voimaa syvistä lähteistä, joista olet jo tietoinen. Et ole yksin, muistathan sen. Me olemme läsnä elämässäsi ja iloitsemme, että muistat meidät niin hyvinä kuin huonompina hetkinäsi. Lohdutuksemme laskeutukoon tietoisuuteesi, kuin aamu auringon ensimmäiset säkeet. Amen.