keskiviikko 11. helmikuuta 2015

Nukutko vai oletko hereillä?

Rakkaat lukijani, kysymyksenne liittyy uniin, jotka vavisuttavat teitä heräämisenne jälkeen. Unilla on symbolinsa ja tutkitte niitä kovin mielellänne. Se on aivan oikein, mutta haluamme selventää rakennettanne henkisenä olentona. Tämä voi kuulostaa hyvin monimutkaiselta, mutta on itse asiassa erittäin yksinkertaista.

Olet henki, jolla on fyysinen keho. Henki elävöittää kehon tiettyjen lainalaisuuksien ja tarkkaan määriteltyjen hienonhienojen systeemien avulla. Jos tutkit jotakin monimutkaista laitetta, niin huomaat kuinka mahdottoman paljon kuorien sisään on laitettu toisiinsa vaikuttavia komponentteja. Kaikki osaset täydentävät toisiaan, jotta laite toimii moiteettomasti tarkoituksensa mukaisesti. Jos kehoasi tutkitaan niin se on täynnä erilaisia osia,  mutta et pysty havaitsemaan tärkeintä osasta tai vaikuttavaa tekijää, henkeä, energiaa, joka saa " koneesi" toimimaan. Kone tarvitsee virtaa tai polttoainetta, sinä tarvitset energiaa. Siis se sinä, joka on enemmän kuin keho. Sinun henkesi on kehosi elävöittäjä ja ilman sinun henkeäsi, kehosi ei voi toimia. Se on vain eloton ruumis.

Olet kehossasi ja toimit sieltä päin. Valvetilassa ajtuksesi voi kuitenkin olla ja onkin hyvin kaukanakin kehostasi. Se on yksi henkesi ilmentämisen paikka.  Nukkuessasi tai toisin sanoen kehosi levätessä, henkesi valvoo. Henki ei nuku, koska silla on oma elämänsä, jota sinun voi olla vaikea käsittää. Henkistyessäsi ymmärrät, että olemuksesi on paljon laajempi ja moniulotteisempi, kuin pelkästään keho.

Unet ovat merkityksellisiä, koska niiden avulla voit lähentyä omaa todellista olemustasi. Mitä tietoisemmaksi kasvat ja edistyt, sitä selkeämmin tulet oivaltamaan uniesi merkitykset. Ne ovat sinun toinen elämäsi. Itse asiassa se on todellisuutesi. Voit liikkua vapaasti, tavata ystäviä, oppaita ja edesmenneitä rakkaitasi. Kehosi on kuitenkin varsinainen asuinpaikkasi, niin kauan kun asutat sitä.

Muistaessasi näitä matkoja, voit kokea, mitä merkillisimpiä asioita, jotka hämmentävät päivätajuntaasi eli persoonaa ja rationaalista mieltäsi. Tunnelmat ja tilanteet jäävät askarruttamaan, koska et kykene ymmärtämään, miten  on mahdollista kokea jotakin niin elävää ja ihmeellistä. Merkitykset kyllä selviävät sinulle, kun lakkaat päivittelemästä ja vähättelemästä kokemustasi. Selko unet, niin kuin näissä kysytyissä tapahtumissa, tapahtumisen kulkua voi tarkastella ymmärryksellä. Niissä on kyse todella siitä, mitä niissä koettiin.

On tärkeää ymmärtää tätä olemuspuolta, mutta on tärkeää paneutua päivittäiseen hereillä tapahtuvaan elämään. Kaikessa on kyse elämästä ja tiedostavien unien ilmaantuminen merkitsee suurta askelta henkisessä edistymisessä. Siitä voi olla kiitollinen ja siitä kannattaa kiittää omia oppaita ja taivaallista johdatusta. Olette ottamassa hyvin merkittäviä askeleita omassa kasvussanne.

Haluamme vielä tuoda esille sen, että maailma kaikkine piirteineen ja sisältöineen on illuusio, koska se tulee muuttumaan ja se muuttuu sitä mukaan, kun sielut heräväät tiedostamaan oman kykynsa muokata ulkoisia puitteita. Kyse on hengen voittoa aineesta. Jokainen sielu elää omaa todellisuuttaan ulos maailmaan, kokee sen mitä tarvitsee ja antaa määrityksiä, jotka sopivat sen käsityskykyyn. Katsoessasi luomustasi eli elämääsi, joka ympäröi sinua. Kaikessa siinä näkyy valintojesi summa. Huomenna voi kaikki olla toisin ja onkin. Kaikki muuttuu ja ovat muutoksen lain alaisuudessa. Henkinen energia virtaa Isä Jumalan sydämestä ja kun liityt siihen täydesti, kaikella sillä mitä juuri nyt olet, tulet kokemaan parantumisen ihmeen. Et enää uneksi vaan elät täyttä elämää, jossa ilo, kiitollisuus ja rakkaus ovat alati läsnä. Se on tarkoituksesi ja haluamme onnitella teitä, että pyritte oikeamielisesti, oikeudenmukaisesti ja nöyryydellä täyttämään paikkanne tässä valtavassa elämän sinfoniassa. Sielunne soivat melkein harmoniassa ja se kuulosta meidän korviimme kovin lupaavalta.

Rukoilkaa ja kiittäkää. Olkaa uskomisessanne vahvoja ja suunnatkaa huomionne tehtävänne täyttämiseen. On asioita, joita emme vielä voi paljastaa, mutta olkaa turvallisella mielellä oppaanne ovat auttamassa ja tukemassa teitä. Käykää "uni" matkoillanne ilman pelkoa, olkaa kuin tutkimusmatkalaiset ja iloitkaa uusista aluevaltauksista. Niin Jumalallinen ilmenee ihmisen elämään ja kaikki tapahtuu niin kuin sen kuuluu tapahtua. Rakkaat työtoverimme iloitsemme kanssanne.


perjantai 6. helmikuuta 2015

Eksyneet

Tervehdimme sinua. Haluamme tuoda esille erään tämän ajan haastavimman piirteen, joka koskettaa kaikkia ihmisiä. Kyse on elämän merkityksen ja henkisen kasvun haasteista materiaalisessa maailmassa. Tiedämme, että jokainen ihminen omaa vapaa tahdon, jonka kautta hänelle avautuu mahdollisuus valita ajatuksensa, sanansa ja tekonsa. Materialistinen maailma, mikä ei tunnusta ihmisen henkisyyttä, ei voi mitenkään näyttää suuntaa henkisten lainalaisuuksien olemassaoloon ja vallitsevuuteen, jokaisen ihmisen kohdalla. Ristiriita ilmenee ihmisen elämässä ja tulee erityisesti esiin siinä, miten ihmiset kohtelevat toisiaan.

Maailmassa toimii kirkkoja ja lahkoja, jotka omissa intresseissään pyrkivät tuomaan esille vastuullisen elämän merkitystä. Heidän tarkoituksensa on hyvä, mutta toteuttamisen laita jää usein pelotteiden tai sen varaan, että kyllä kaikki menee hyvin, kunhan pysyt uskollisena meille. Oppiiko ihminen todellista merkitystä omasta vastuustaan? Oppiiko ja ymmärtääkö ihminen, mitä omista valinnoista vastuun ottaminen lopultakin merkitsee? Voimme valitetavasti sanoa, ettei opi. Perustelemme sen sillä, kun katsomme maailmaa ja ihmisten käyttäytymistä. Kuinka paljon on ihmisiä, joita herjataan, kiusataan, nimitellään, piinataan ja lopuksi otetaan hengiltä. Jos ihmisten luomat uskomusjärjestelmät olisivat Jumalasta lähtöisin näin ei kävisi.

On muistettava, että Jumalalliset lait ovat ikuisia luonnonlakeja, joita ei ihminen voi muuntaa, muuttaa eikä jättää huomiotta. Lait toimivat kaikessa elämässä, aikakausien saatossa ihmiskunta heijastaa kehittyneisyytensä näitä luonnon lakeja vastaan. Ihmisen lait muuttuvat, Jumalan lait eivät. Kasvu ja kehitys voidaan havaita ihmisen laatimien ohjeiden ja säädöksien avulla, koska juuri siellä on väylä saavuttaa oikeudenmukaisuutta. Se miten lainlaatijat päätyvät lakeihinsa kuvastaa yhteiskunnan valtajärjestelmää. Mikäli lainlaatijat ovat moraaliltaan korkealla, lait heijastavat heidän arvomaailmaansa. Mikäli niin ei ole, lakeja säädellään ilman vakavaa moraalista velvoitetta ja yhteiskunnan eriarvoisuus tulee väistämättä esille.

Tätä taustaa vasten voimme jokainen pohtia, missä on suurin vaikeus, yhteiskuntarauhan suhteen? Yhteiskuntarauhalla tarkoitamme joka päiväistä elämää yksilö tasolla ja myöskin laajemmin kansakuntien kohdalla. Eriarvoisuus kaikessa, on silmiin pistävää. Ihminen on eksynyt omasta todellisesta itsestään ja lähtenyt täyttämään systeemin laatimia eriarvoisuutta, piittaamattomuutta ja itsekkyyttä korostavia sisältöjä. Rahan valta on materialismin luoma harhainen illuusio. On tahoja, joiden pääasiallinen tavoite, on alistaa, koko ihmiskunta palvelemaan heitä. He ovat onnistumaisillaan, koska yksittäisillä ihmisillä ei ole saatavilla toisenlaista totuutta. Materialistit ovat mitätöineet Jumalan olemassa olon ja samalla he ovat valjastaneet koko maapallon intressiensä alle. Yksittäinen ihminen on osa suurta huijausta, mikäli hän ei ala ottamaan selvää todellisesta todesta.

Muistutamme, että Jumalaa ei voi kukaan eikä mikään mitätöidä ja että samojen luonnonlakien alaisuudessa elävät he, jotka nyt materialistisessa huumauksessaan kuvittelevat toisin. Jokainen ihminen on tasaveroinen Luojansa silmien edessä, kukaan ei voi ostaa itseään vapaaksi vastuistaan. Ne, jotka toimivat Jumalan lakien vastaisesti, tulevat saamaan vastineen siinä vaiheessa, kun elämän herra ottaa heidät vastaan tuonpuoleisessa. Ja kun tietyt lainalaisuudet täyttyvät, vallassaoloijoiden valta murenee jo nykyisyydessä.

Henkinen oppi tuo tietoonne todellisen elämän. Kyse ei totisesti ole mistään harhautuksesta vaan totisesta Jumalallisesta ilmoituksesta. Henkioppi tulee näyttämään tien ja totuuden, koska sen sisältöä voidaan tutkia ymmärryksen kautta. Ihmisen ymmärrys on se työkalu, joka vapauttaa ihmisen illuusiosta. Totuuden edessä harhat murtuvat, kuin korttitalo pienemmistäkin tuulen vireestä. Sana on annettu luettavaksi, tutkittavaksi ja ymmärrettäväksi. Mitä silloin kukaan voi? Viisas ottaa asian tosissaan ja paneutuu elämän suuntansa ja sisältönsä korjaamiseen. Välinpitämätön jatkaa matkaansa, mutta eräänä päivänä hänkin saapuu sille kohdalle, että hänen on valittava. Ei pakon edessä vaan sydämensä halusta, vapaaehtoisesti ja kiitollisena.

Vanhempien vastuu lastensa kasvattajina ja ohjaajina on jäänyt taka-alalle. Moni lapsi on jätetty heitteille sen vuoksi, että vanhemmilla ei ole näköalaa omaan itseen eikä omia tekoja oteta vakavasti. Ihminen toimii alempien halujensa ja intohimojensa vallassa ilman järjen häivää. Yhteiskunta ohjeistuksineen tukee itsekkyyttä ja vähättelee seurauksia. Kukaan ei anna ohjeita tai opastusta oman itsen henkiseen oivaltamiseen vaan kaikkea pidetään pinnallisesti pinnalla. Ihminen voi elää koko elämänsä siinä luulossa, ettei millään ole mitään väliä. Se ruokkii välinpitämättömyyttä ja kielteistä itsekkyyttä. Jos ihmiselle opetettaisiin oikeanlaisen vastuun periaatetta, jonka perusta on Jumalan sanassa, maailma ihmisineen olisi paratiisi.

Mitä sinä teet? On kysymys, jonka haluamme esittää juuri tänään. Kysymys on valinnasta ja seurauksesta. Jatkatko samalla tavalla vai onko sinulla kipinä muutoksen tekemiseen? Muutos tarkoittaa parannuksen tekemistä, mielen muutosta välinpitämättömyydestä välittämiseen. Jumalalle myönteisesti suhtautuvaa ihmistä puhutellaan valon kantajaksi. Ensin on kannettava valoa omaan toimintaan, niin että vahvistut henkisesti hengelliseksi. Samalla valosi alkaa laajeta koko elämän piiriisi. Jumalan tahtoo sinun tutkivan asioiden todellisia puolia hänen antamiensa oppaiden avulla. Jeesus Kristus opettaa rakastamisesta ja anteeksi antamisesta. Hänen oppinsa ei murene aikakausien muuttuessa olkoonkin, että hänen merkitystään on vääristelty. Sinun tehtäväsi on ottaa itse selvää ja käyttää omaa ymmärrystä. Jumala on antanut sinulle ymmärryksen, miksi et ottaisi sitä työkaluksesi tässäkin asiassa?

Rukoile ja kiitä. Silloin virityt henkisille tasoille ja yhteytemme meihin paranee. Me täältä emme voi puuttua elämääsi ennen kuin sinä olet valmis pyytämään apua ja ohjausta. Olemme läsnä elämässäsi, mutta vastuu valinnoista kuuluu sinulle. Haluamme parastasi ja tämäkin kanava, kun luet sanojamme, on meille suotu väylä, puhutella sieluasi. Mitä enemmän avaudut henksille tasoille, tulet tietoisemmaksi omasta osuudestasi luomisen työssä. Elämäsi muuttuu sattumanvaraisuudesta päämärätietoiseen toimimiseen. Eksyneen on lopulta helppo korjata suuntaa, mutta paljon tulee tapahtua asenteen korjaamisessa. Elämänkielteisyys on Jumalan kieltämistä. Elämän myönteisyys on Jumala myönteisyyttä. Suurin haaste on ottaa oma itsensä tarkastelun alle ja löytää itsekuri ja sinnikkyys. Välinpitämättömyydessä elämiselle on sanottava pysyvästi hyvästi. Yksin se ei tahdo onnistua ja siihen me tarjoamme tukeamme. Ohjaamme kulkusi niiden ihmisten seuraan, jotka ovat jo valintansa tehneet. Heidän seurassaan tulet vahvistumaan ja löytämään polkusi.

Jumalallinen viisaus säteilee kaiken elämän läpi. Se ei erottele eikä jätä huomiotta yhtäkään olentoa tai olomuotoa. Mikä on se, joka voi sinut erottaa rakkauden virrasta, on oma tahto ja uskomus siitä, mikä on sinun merkityksesi elämässä. Vastaat itsellesi kaikesta tekemisistäsi ja tekemättä jättämisitä. Jumala ei puutu siihen, koska hän tuntee lapsensa ja tietää miten elämä etenee. Sinä voit halutessasi alkaa tuomaan Jumalaa maanpäälle enenevissä määrin, liittymällä hänen valonkantajiisa. Miksi antaa kärsimyksen kasvaa? Miksi jatkaa eksymyksessä, kun olet kuulut kutsun parannukseen? Amen.

tiistai 3. helmikuuta 2015

On puhetta ajan laadusta

Rakas lukija, haluamme ilmaista itseämme tänään, ajankohdan laadullisuudesta. Ilmaisumme kuulostaa vähän vieraalta, mutta haluamme selventää tiettyjä ilmiöitä, tapahtumia ja kohtaloiksi nimeämiänne prosesseja. Henkinen ulottuvuus antaa hyvin selkeän ja mutkattoman selvityksen tapahtumille, jotka muutoin voivat jäädä epäselviksi tai vaille järkeä.

Näemme sinun elämäsi, näemme menneisyytesi ja tämän hetken. Olemme täysin tietoisia valinnoistasi ja niihin johtaneista syistä. Persoonallinen itse, ei ole useinkaan selvillä käyttäytymisensä ämotiiveista eikä syistä, miksi jotkut asiat tapahtuvat elämässäsi. Sattumanvaraisuus on tyypillistä sille, jolla ei ole vielä herännyt käsitystä omasta henkisestä ulottuvuudesta. Henkinen ihminen, joka jo kykenee ymmärtämään vastuullisuuttaan, pyrkii aina huomioimaan laajemman tarkoituksen ja merkityksen tapahtumille.

Moni ihminen potee tänään, huomenna ja ensi kesänä suuria vaikeuksia elämässään. Vaikeudet ovat kasaantuneet ja ihminen joutuu kamppailemaan maallisen-ja henkisen itsensä välillä. Pelko ajaa ihmistä tekemään asioita, jotka lopulta suistavat hänet todellisen toden kokemiseen. Todellinen tosi on se, että ihmisellä on ikuinen sielu, joka elää eri aikakausina oppiakseen tuntemaan itsensä henkisenä, ikuisena olentona. Ne jotka ovat lukinneet ajattelunsa, uskonsa ja koko elämänsä pelosta juontuvaan elämään, heräävät kivun ja menetyksen kautta. Heidän tilanteensa aiheuttaa surua ja tuskaa. Jokaisella ihmisellä on vapaa tahto tehdä ja toimia elämässään parhaan tietonsa mukaan. Silloin, kun on kyse ihmisestä, joka kiistää oman henkisen alkuperänsä kiistää myös Jumalan, joutuu käymään läpi oman Jumalattoman polkunsa. Ihminen ei usko, joten ei ole olemassa ketään tai mitään, keneltä anoa apua, tukea ja lohdutusta. Voitte kuvitella, miten järkyttävää elämää ihminen silloin elää. Muistutamme kuitenkin, että jokaisella sielulla on oma enkeli, joka tarjoaa lohdutusta, mutta vasta sitten, kun ihminen, oman vapaan tahtonsa kautta, sitä pyytää.

Koettelemuksien aika saattaa itsekkäät ihmiset pelon ja ahdistuksen keskelle. Kyse on siitä, että heille tarjoutuu tilanne ottaa ensimmäiset askeleet kohti Jumalaa ja omaa henkisyyttään. Se toimiiko ihminen niin, vai kiroaako hän, on jokaisen omassa tahdossa. Jumalan lait toimivat jokaisen sielun kohdalla täydellisen oikeudenmukaisesti.

Mitä sinä teet, kun pelko vyöryy elämääsi?
Mitä sinä teet, kun maailmalta alkaa kuulua sodan melskettä?
Mitä sinä teet, kun ihmisiä tapetaan, raiskataan ja mestataan?
Mitä sinä teet, kun uutiset tuovat olohuoneeseesi tuhon ilmapiirin?

Rakas, eikö nyt ole se ainoa oikea hetki lisätä valoa? Valo on rakkaus ja rakkaus on Jumalan energia. Ymmärrä, että ei Jumala halua sotaa eikä tappamista. Ihminen vastaa omista teoistaan ja niin kauan kuin yksittäinen ihminen kykenee tappamaan, hän tuomitsee itsensä kärsimykseen, jonka pituutta ja kestoa, emme mekään voi tietää. Niin voimallisia te olette, te kykenette ottamaan hengen sisarilta ja veljiltä, mutta samalla voimalla, te voitte valita veljeyden ja huolenpidon. Kumpaan ryhmään sinä kuulut? Tappajiin vai rakastaviin? Siitä tässä ajassa on kyse ja jos et osaa valita tekojasi, niin muista, että on vahvoja tekijöitä, jotka voivat ottaa sinut mukaansa pimeyden töihin huomaamattasi.

Nyt on tuhoamisen tai eheäksi tekemisen aika. Jokainen tulee valitsemaan koska se on Jumalallisen lain täytäntöönpanoa. Kyse on mittasuhteiltaan valtavasta kohtalosta ja jokainen ihminen on omalta osaltaan luomassa todeksi todellista.

Haluamme antaa sinulle tämän rukouksen, jota toivomme sinun toistavan meditaatiosi alussa. Mietiskele sanoja ja anna niiden virrata läpi tajuntasi, kehosi ja koko olemassa olosi.

Jumalani, minä olen olemassa tässä elämässä ja haluan tehdä oman osuuteni sen suhteen, että Kristus kirkastuu meissä. Tahdon kiinnittyä rakkauteesi kaikesta sielusta ja sydämestä. Vahvista minua, etten anna pelon tarttua itseeni eikä mihinkään osaan elämääni. Auta minua pukemaan ylleni valon viitta, joka suojelee ja varjelee minua ja kaikkia niitä, jotka koskettavat minua elämällään. Olkoon enkelisi suojanani niin, etten joudu harhaan, näinä vaikeina aikoina. Kiitos, että saan tuntea sinun rakkautesi. Kiitos, että voin ymmärtää edes osan siitä, missä vaiheessa ihmiskuntana olemme. Amen.