torstai 18. lokakuuta 2018

Pyydä, sinulle annetaan

Vastauksia kysymyksiin on mahdotonta antaa, jos ei ole kysymyksiä. Ei niin, ettemmekö me täällä tietäisi, mutta on selvää, että emme voi puuttua yhteenkään asiaan tai ongelmaan, jos niitä ei tuoda esille pyyntönä tai rukouksena. Vapaan tahdon vallitsevuus on yli kaikkien Jumalallisten lakien ja se on perusta henkiseen edistymiseen ja kasvuun.

Pyyntöjä ja rukouksia käsitellään tiettyjen lainalaisuuksien puitteissa. Ihmisen on mahdotonta käsittää kärsimyksen jatkumisen tarpeellisuutta, koska hän ei näe syitä, miksi henkilö kärsii. Ihminen elää seurauksien maailmassa ja kaikki nykyiseen elämään liittyvät, hyvät ja ikävät kokemukset, ovat
seurauksia ihmisen omasta toiminnasta joskus aiemmin. Hyvästä seuraa hyvää ja kannustavaa, pahasta seuraa oikaisun vaatimus. Oikaisu koskee usein sielullista tasoa, mutta tapahtuvat näkyvät ulkoisessa elämässä, ihmissuhteissa, taloudellisissa asioissa jne. Elämässä yleensä on aina jotakin hyvää, mutta yleisesti ihminen kiinnittää huomionsa vaikeuksiin ja kärsimyksiin unohtaen sen hyvän, josta hän on osallinen. Ihmisen persoona toimii niin eikä siinä ole mitään outoa tai merkillistä. Vasta, kun ihminen havahtuu tietoisuudessaan omaan henkisyyteensä, hän alkaa hahmottaa syvällisempiä merkityksiä. Hän tajuaa oman vastuullisuutensa ja alkaa muuttamaan omaa toimintaansa. Ymmärrys oman minän osuudesta elämän sisältöön voi olla huikaiseva kokemus, mutta usein se voi olla myös perustuksia vavisuttava järkytys.

Tässä nimenomaisessa asiassa on kyse hyvin henkilökohtaisista ja mutkikkaista ihmissuhteista. On hyvä muistaa, että syyt syntyneisiin tilanteisiin ovat kaukana menneisyydessä. Tässä nykyisessä elämässä on kaikilla osallisilla mahdollisuus korjata omaa osuuttaan. Se mihin kukakin ryhtyy on näköpiirissä, mutta edistyminen on hidasta ja vaivalloista. Turhautumisen ja huolen tunteet merkitsevät yliodotuksellisuutta. Kärsivällisyyden läksy on yksi suurimmista ja vaikeimmista opeista. On ymmärrettävää, että huolen ollessa suuren, ihminen hätääntyy ja alkaa järjestellä asioita, jotka oikeammin eivät kuulu hänelle. Huolienergian voi muuntaa asioiden tekemisen tasolle ja asioiden saadessa uutta energiaa, huolikin puolittuu,

Mitkä asiat aiheuttavat eniiten huolta ja pelkoa? Pelko siitä, että tapahtuu jotakin peruuttamatonta on aiheellista. Aikeita siihen suuntaan on ilmaistu, joten tietynlaisen turvaverkoston aktivoiminen on aiheellista. Yli reagointi tuottaa vain lisää harmeja, joten viisaasti asioiden ottaminen esille, on ainoa kannatettava idea. Ketä kunnellaan? Kuka on uskottava? Huolen esittäminen omana huolena, ei henkilöön kohdistuvana arveluna tai arvosteluna. Herkkyys aistia tuomitsevuus estää suorien sanojen ja selvityksien esittämisen. Väärin ymmärrys voi viedä asiasta pohjan ja ongelma vain kasvaa. Siihen ei ole varaa. Hienotunteisuus ja totuudellisuus on ainoa keino saavuttaa myönteisiä tuloksia. Hyvään pyrkiminen on aina siunauksellista ja siihen regoidaan valon maailmoissa.

Kaukana mennessää on tapahtunut asioita, jotka ovat jättäneet ammottavan syvät arvet sielun herkkään energiaan. Ei ole tarpeen avata niitä ovia, koska menneisyys on eletty, teot on tehty. Muistikuvat eivät ratkaise käsillä olevaa tilannetta. Nykyisessä elämässä on kuitenkin mahdollisuus hoitaa asioita paremmalle tolalle. Anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen vapauttavat sielun menneisyyden ikeestä. Rukouksen sanoilla ja muodolla ei ole merkitystä vaan aie ja pyyntö ratkaisee. Rukouksiin reagoidaan, mutta ei aina niin, kuin ihminen toivoo. Tässä asiassa on äärimmäisen tärkeää antautua itsekkin anteeksi antamisen ja anteeksi saamisen energioihin.

" Rakas Taivaallinen Isä, rukoilemme vahvuutta ja viisautta toimia tässä asiassa oikein ja totuudellisesti. Vahvista meitä toimimaan niin, että kaikki tähän osalliset ihmiset tulisivat ymmärrykseen elämän arvosta. Pyydämme opastusta ja ohjausta, että kykenemme ilmaisemaan asiat kaikkien eduksi.

Suojele ja varjele rakkaitani ja lähetä suojelusenkelisi vahvistamaan heitä. Samalla rukoilen rohkeutta itselleni, että vihdoin rohkenen antamaan itselleni ja toisille sydämestäni anteeksi. Olkoon Taivaan Isä armollinen. Amen"


sunnuntai 14. lokakuuta 2018

Totuudesta ihminen elää

Totuus on kaikkiallisen Isä Jumalan ilmaisu elämästä. Ihminen etsii totuutta kaikkina aikoina, koska kaipaus totuuteen on sielussa oleva tietoisuuden aie. Kipinä Jumalasta on luodun ihmisen innoittaja etsiä ja löytää merkitys elämälleen.

Ihminen elää elämiään totuuden aihio sisimmässään. Jumala ei puutu ihmisen luuloihin ja epätosiin, koska luonnon lait pitävät huolen ihmisen kyvystä oppia ennemmin tai myöhemmin. Elämässä on lopulta kyse toden ja harhan vuorottaisesta ilmaantumisesta. Ihminen on keskiössä ja valitessaan päättää kulkeeko vai kulkeutuuko kohti todellista totta. Kukeutuminen on sattumanvaraisuuteen ajautumista ja matkasta halki lukemattomien elämien tulee väistämättä pitkä, vaikea ja uuvuttava. Kulkemisessa ihminen ottaa vastuun itsestään ja valinnoistaan, suuntaa kulkunsa kohti valoa eli totuuden todeksi elämistä.

Jokaisessa elämässä kyse on itsen kohtamisesta. Omien ulottuvuuksien rajoilla ihminen pyrkii pois harhasta, mutta ei välttämättä kykene toiminaan toisin. Oppiminen sielutasolla on aikaa vaativa prosessi ja ihmisen kärsimättömyys mutkistaa asioiden saattamista tasapainoon. Kärsivällisyys on merkittävin hyve matkalla korkeammalle tietoisuuden tasolle.

Rehellisyys on haaste, koska ihminen mieluusti haluaa miellyttää toisia. Halu luoda mielikuva menestyksestä ja onnesta saa ihmisen päästelemään valkoisia valheita. Toisaalta vaikeneminen on vielä vakavampi rike, koska puhumattomuus estää asioiden näkemisen oikeassa valossa. Ihmissuhteissa käydään kovin kasvu, koska sielujen kanssakäymisestä elämässä on kyse. Karmalliset suhteet värittävät elämää aina.

Vaikeudet juontavat juurensa persoonien jääräpäisyydestä ja pelosta. Mikäli ihminen uskaltaisi avata sydämensä ja puhuisi asiansa rehellisesti, maailmasta katoaisi kaikki paha. Tie sydämestä sydämeen on ainoa mahdollisuus edetä, koska ihminen tarvitsee ihmistä. Kukaan ei voi yksin muuttaa maailmaa paremmaksi, mutta itsestä lähtevä parannustyö saavuttaa lopulta ympärillä olevat lähimmäiset.Valon lisääntyessä taivallus helpottuu.

Tyytymätön mieli on merkki epätasapainosta. Mille elämän osa-alueista epätasapaino liittyy, ihmisen tulisi olla hereillä sen suhteen. Pitkään jatkunut epätasapaino vaatii korjautuakseen paljon aikaa ja lepoa. Ihmien ei useinkaan suo itselleen mahdollisuutta toipua, vaan kärsimättömyytensä vuoksi säntää kohti uusia haasteita. Mureneva terveys viestii, että korjaavia taukoja ei ole sallittu. Tässäkin on kyse totuudellisesta tekemisestä. Totuus tarkoittaa valoa ja se mikä valossa tehdään kestää kovimmatkin haasteet. Sitä ei murra kovinkaan vastus eikä se horju vastaväitteiden edessä.

Epävarmuuden aikoina on tärkeää vetäytyä omaan hiljaisuuteensa. Luoja puhuu hiljaisuudessa ja antaa ohjausta totuuteen. Maailman häly loitontaa ihmisen sekasortoisten ajatusten labyrinttiin ja sieltä ei pääse pois ihmettä odottamalla. Oikotietä tasapainoon ei ole olemassa. On vain alistuttava kohtamaan omat aikaansaannoksena, ovatpa ne miten karvaita ja katkeria hyvänsä. Nöyrtyminen totuuden edessä tarkoittaa sydämen avautumista valolle, rakkaudelle ja anteeksi annolle. Armo saapuu, kun sydämen taottu ovi raottuu. Se raottuu ihmisen oman toiminnan avulla ei muutoin.

Teot puhuvat omaa kieltään ja niiden tarkasteleminen antaa viitteitä siitä, missä kohtaa toimitaan totuutta vastaan. Ajatukset ja sanat viitoittavat valintoja ja oman kuorrutteensa tuo tunteet. Muutos paranemiseen on aina henkinen prosessi. Ihmisellä täytyy olla halu parantua ja parantaa tapansa. Oireiden puuterointi mutkistaa ja vaikeuttaa paranemista.

Kannattaa kysyä itseltä, mikä on totta? Katsoa koko elämää siitä lähtökohdasta päin. Ei pidä sekoittaa tunteita ja muistoja tähän, koska ne vääristävät näköalaa. Jos pystyy nimeämään toden, niin automaattisesti rinnalle nousee epätodet asiat, asenteet ja ajatukset. Totuus ei muutu, vale muuttaa muotoa kulloisenkin tilanteen mukaan.

Kipu olla totta, on henkistymisen mitta ja määre. Ole siis totta ja huomaat, että asiat alkavat sujua, terveys kohentua ja ilo palaa sydämeen.
maanantai 8. lokakuuta 2018

Kuuntele, mitä sanon

Kuiskaan sinulle tuhannesti, mutta suljet korvasi edelleen. Et suostu kuulemaan ja samalla silmäsi eivät kykene erottamaan totuutta.

Tarvitsen sinun käsäsi korjaamaan tehtyjä virheitä. Tarvitsen sinun luovaa kykyäsi ratkoa ongelmia niin ettei kukaan loukkaannu suorista ja rehellisistä sanoista. Tarvitsen sinua toimimaan elämän edistämiseksi, koska vain yhteistyömme avulla saavutamme tavoitteemme.

OLET KEHOASI ASUTTAVA HENKI

Tunnetko itsesi ja vaikuttimesi? Kuinka paljon olet vapauttanut itseäsi ajattelemaan omilla aivoilla? Paljonko on paljon elämässäsi? Olipa kyse tuskasta tai onnesta. Mikä riittää sinulle vai yhäkö elät syvässä vajeessa ja riittämättömyydessä kaiken suhteen?

Mitä haluat tapahtuvan arjessasi? Katso asioita, älä kiinnity tunteisiin. Paljonko on asioita, jotka tulee hoitaa kuntoon? Katsoessasi mennyttä pääset jyvälle siitä, kuinka paljon olet jo edennyt. Tulevaisuus alkaa tästä eikä sen muoto tule muuttumaan, jos et suostu itse muuttamaan itsessäsi jotakin merkityksellistä. Sinä olet ja luot elämäsi.

Olet ilmaissut halukkuutesi parantaa maailmaa. Niemesit sen tärkeimmäksi tehtäväksesi ennen kuin synnyit nykyiseen kehoosi. Kaikkien kokemuksien keskellä et ole kadottanut missiotasi, mutta olet kyllä onnistunut hankalaittomaan omaa elämääsi. Et voi vapautua vastuusta, koska syyn ja seurauksen laki koskettaa myös sinua.

Puhun sinulle asioista, joita haluat kuulla. Rentoudu ja hengitä uutta elvyttävää energiaa. Tarvitset sitä, jotta pääset etenemään. Kysymys on aina sinusta ja siitä mihin ryhdyt. Ollessasi virtauksessa saat tarvitsemasi. Luojamme on luvannut pitää huolta ja hänen sanansa on totta. Pyri sisäiseen virtaukseen ja anna meidän ajatuksien, ideoiden ja inspiraatioiden myös virrata tajuntaasi.

Muista saat aina tarvitsemasi, kun pysyt henkisessä virtauksessa.