lauantai 1. joulukuuta 2018

Ilosta elätte

Tervehdimme teitä ilolla, koska tahdotte tietää ja ymmärtää, mitä tarkoittaa se yhteinen kokemus, johon te toisinaan päädytte. Päätyminen on kuin matka, jonka yksi käännekohta on saavutettu. Elämä on matkalla oloa, ei pelkästään ihmisenhahmossa vaan myös henkien maailmassa. Liikkeellä oleminen on kasvun ja edistyksen kannalta tärkeää, koska missä muualla voisitte kasvaa, kun edetessänne kokemuksesta toiseen? Ne ajat, kun olette olleet jumituksissa ovat vieneet suunnattomasti voimianne, jopa niin, että jossakin kokemuksessa toivoitte kuolemaa. Ne ovat olleet synkkiä aikoja ja silloin naurunne oli kadoksissa. Se on ollut poissa ja sen poissa olo vei mielentilaa aina vain synkemmäksi ja vaikeammaksi. Silloin olimme hyvin huolissamme, mutta sitkeytenne ansiosta jaksoitte ottaa askeleita oikeaan suuntaan. Siinä me olimme kuiskuttelemassa korviinne ohjausta ja Luojan kiitos, otitte ohjauksesta vaarin.

Jumalan tarkoitus on näyttää ihmislapsille, kuinka sponttaania elämä voi olla. Luottamus on pelon poissaoloa. Ihminen on omassa erillisyydessään määritellyt ajanjaksot, tunnit ja minuutit. Ihminen on kuvitellut omaa tärkeyttään sillä, että kontrolli määrittää hänet itsensä ja elämän sisällöt. Kuvitelma ei koskaan vastaa todellisuutta. Mielikuvitus voi yltää puolimatkaan, mutta ei käsittämään kokonaisuutta. Kuinka paljon maailman ihmisiin mahtuu turhaa huolta, murhetta ja pelkoa? Energia on takkuista, harmaata ja uuvuttavaa. Me nämme ja tunnemme sen vastuksellisuuteena, hankaluutena jossa muhii epäonni ja ahdistus.

Puhutte aina 50% osuudestanne. Se on oikein ja kuvastaa luomisvoimaanne. Me täällä teemme omaa osuuttamme joka tapauksessa. Tarvitsemme kuitenkin teidän apuanne saadaksemme aikaan tiettyjä energiamuutoksia. Kysymys on energioiden liikuttelemisesta, kun nauratte. Te ette vielä kykene näkemään sitä riemukasta ilotulitusta, mitä energioissa tapahtuu, kun nauratte. Kipinä suihkut yltävät korkeuksiin ja niin kuin tiedätte tulen alku on kipinässä. Tuli puhdistaa kaiken, se jopa sulattaa teräksen. Miettikää, mitä sydämenne nauru tekee?

Tummat ja raskaat energiat katoavat. Niistä ei jää edes tuhkaa, koska niin täydellistä työtä teette, spontaanisti ja suoraan sydämestä. Muistutame teitä sydämen merkityksestä henkiseen yhteyteen. Sydän on keskiö, jossa taivas ja maa kohtaa. Henki ja aine.  Sydämen kautta tapahtuu hengen elävöityminen ja sieluyhteyden syntyminen. Mieli ja pää yhtyy sydämen tuleen, jonka polttoaine on Jumalan rakkaus.

Haluamme muistuttaa teitä siitä, että sallikaa meidän kannatella teitä. Sallikaa itsellenne olla lapsia, koska sitähän te olette, taivaallisen Isän rakkaita pienokaisia. Hän tuo kauttanne valoa ja energiaa, jossa ihminen, kanssa kulkija, voi havahtua omaan jurouteensa ja siihen, että muutos on paranemisen alku. Valo karkoittaa pimeydet ja varjot. Se on teidän tarkoituksenne, että te tuotte ilon ja naurun valoksi ihmisille. Älkää olko huolissanne, tehkää omaa osuuttanne niinkuin se teistä tuntuu. Kuulkaa sydämene kuiskeesta, milloin on aika siirtyä eteenpäin. Älkää epäilkö itseänne, koska silloin epäilette meitä. Olemme kuin lapsen vahteja ja meidän on katsottava peräänne ja pidettävä teistä huolta. Se on meille kunnia tehtävä samalla tavoin, kun te huolehditte omista lapsistanne, niin mekin teemme suhteessa teihin.

Taivaallinen Isänne on rakkauden ja ilon isä. Hänen tahtonsa on, että ihminen oppii tuntemaan hänet. Antakaa siis kipinäkimppunne singahdella ja toteutatte taivaallisen isän tahtoa. Kysymys on paljon merkityksellisemmästä asiasta, paljon laajemmasta ja voimakkaasta. Haluamme vahvistaa uskoanne, koska maailmalla puhaltelevat kylmät tuulet, jotka voivat saattaa ihmisen epätoivoon. Kuulkaa lähimmäistenne sanattomat viestit, kun he viivahtävät luonanne. Läsnäoleminen ei tarvitse sanoitusta, koska hiljaisuudessa puhuu taivaallinen Isä.

Kiitos rakkaat lapset. Maailma ei teitä tunne, mutta taivaallinen Isänne tuntee. Siunauksin katselemme etenemistänne. Amen.


torstai 18. lokakuuta 2018

Pyydä, sinulle annetaan

Vastauksia kysymyksiin on mahdotonta antaa, jos ei ole kysymyksiä. Ei niin, ettemmekö me täällä tietäisi, mutta on selvää, että emme voi puuttua yhteenkään asiaan tai ongelmaan, jos niitä ei tuoda esille pyyntönä tai rukouksena. Vapaan tahdon vallitsevuus on yli kaikkien Jumalallisten lakien ja se on perusta henkiseen edistymiseen ja kasvuun.

Pyyntöjä ja rukouksia käsitellään tiettyjen lainalaisuuksien puitteissa. Ihmisen on mahdotonta käsittää kärsimyksen jatkumisen tarpeellisuutta, koska hän ei näe syitä, miksi henkilö kärsii. Ihminen elää seurauksien maailmassa ja kaikki nykyiseen elämään liittyvät, hyvät ja ikävät kokemukset, ovat
seurauksia ihmisen omasta toiminnasta joskus aiemmin. Hyvästä seuraa hyvää ja kannustavaa, pahasta seuraa oikaisun vaatimus. Oikaisu koskee usein sielullista tasoa, mutta tapahtuvat näkyvät ulkoisessa elämässä, ihmissuhteissa, taloudellisissa asioissa jne. Elämässä yleensä on aina jotakin hyvää, mutta yleisesti ihminen kiinnittää huomionsa vaikeuksiin ja kärsimyksiin unohtaen sen hyvän, josta hän on osallinen. Ihmisen persoona toimii niin eikä siinä ole mitään outoa tai merkillistä. Vasta, kun ihminen havahtuu tietoisuudessaan omaan henkisyyteensä, hän alkaa hahmottaa syvällisempiä merkityksiä. Hän tajuaa oman vastuullisuutensa ja alkaa muuttamaan omaa toimintaansa. Ymmärrys oman minän osuudesta elämän sisältöön voi olla huikaiseva kokemus, mutta usein se voi olla myös perustuksia vavisuttava järkytys.

Tässä nimenomaisessa asiassa on kyse hyvin henkilökohtaisista ja mutkikkaista ihmissuhteista. On hyvä muistaa, että syyt syntyneisiin tilanteisiin ovat kaukana menneisyydessä. Tässä nykyisessä elämässä on kaikilla osallisilla mahdollisuus korjata omaa osuuttaan. Se mihin kukakin ryhtyy on näköpiirissä, mutta edistyminen on hidasta ja vaivalloista. Turhautumisen ja huolen tunteet merkitsevät yliodotuksellisuutta. Kärsivällisyyden läksy on yksi suurimmista ja vaikeimmista opeista. On ymmärrettävää, että huolen ollessa suuren, ihminen hätääntyy ja alkaa järjestellä asioita, jotka oikeammin eivät kuulu hänelle. Huolienergian voi muuntaa asioiden tekemisen tasolle ja asioiden saadessa uutta energiaa, huolikin puolittuu,

Mitkä asiat aiheuttavat eniiten huolta ja pelkoa? Pelko siitä, että tapahtuu jotakin peruuttamatonta on aiheellista. Aikeita siihen suuntaan on ilmaistu, joten tietynlaisen turvaverkoston aktivoiminen on aiheellista. Yli reagointi tuottaa vain lisää harmeja, joten viisaasti asioiden ottaminen esille, on ainoa kannatettava idea. Ketä kunnellaan? Kuka on uskottava? Huolen esittäminen omana huolena, ei henkilöön kohdistuvana arveluna tai arvosteluna. Herkkyys aistia tuomitsevuus estää suorien sanojen ja selvityksien esittämisen. Väärin ymmärrys voi viedä asiasta pohjan ja ongelma vain kasvaa. Siihen ei ole varaa. Hienotunteisuus ja totuudellisuus on ainoa keino saavuttaa myönteisiä tuloksia. Hyvään pyrkiminen on aina siunauksellista ja siihen regoidaan valon maailmoissa.

Kaukana mennessää on tapahtunut asioita, jotka ovat jättäneet ammottavan syvät arvet sielun herkkään energiaan. Ei ole tarpeen avata niitä ovia, koska menneisyys on eletty, teot on tehty. Muistikuvat eivät ratkaise käsillä olevaa tilannetta. Nykyisessä elämässä on kuitenkin mahdollisuus hoitaa asioita paremmalle tolalle. Anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen vapauttavat sielun menneisyyden ikeestä. Rukouksen sanoilla ja muodolla ei ole merkitystä vaan aie ja pyyntö ratkaisee. Rukouksiin reagoidaan, mutta ei aina niin, kuin ihminen toivoo. Tässä asiassa on äärimmäisen tärkeää antautua itsekkin anteeksi antamisen ja anteeksi saamisen energioihin.

" Rakas Taivaallinen Isä, rukoilemme vahvuutta ja viisautta toimia tässä asiassa oikein ja totuudellisesti. Vahvista meitä toimimaan niin, että kaikki tähän osalliset ihmiset tulisivat ymmärrykseen elämän arvosta. Pyydämme opastusta ja ohjausta, että kykenemme ilmaisemaan asiat kaikkien eduksi.

Suojele ja varjele rakkaitani ja lähetä suojelusenkelisi vahvistamaan heitä. Samalla rukoilen rohkeutta itselleni, että vihdoin rohkenen antamaan itselleni ja toisille sydämestäni anteeksi. Olkoon Taivaan Isä armollinen. Amen"


sunnuntai 14. lokakuuta 2018

Totuudesta ihminen elää

Totuus on kaikkiallisen Isä Jumalan ilmaisu elämästä. Ihminen etsii totuutta kaikkina aikoina, koska kaipaus totuuteen on sielussa oleva tietoisuuden aie. Kipinä Jumalasta on luodun ihmisen innoittaja etsiä ja löytää merkitys elämälleen.

Ihminen elää elämiään totuuden aihio sisimmässään. Jumala ei puutu ihmisen luuloihin ja epätosiin, koska luonnon lait pitävät huolen ihmisen kyvystä oppia ennemmin tai myöhemmin. Elämässä on lopulta kyse toden ja harhan vuorottaisesta ilmaantumisesta. Ihminen on keskiössä ja valitessaan päättää kulkeeko vai kulkeutuuko kohti todellista totta. Kukeutuminen on sattumanvaraisuuteen ajautumista ja matkasta halki lukemattomien elämien tulee väistämättä pitkä, vaikea ja uuvuttava. Kulkemisessa ihminen ottaa vastuun itsestään ja valinnoistaan, suuntaa kulkunsa kohti valoa eli totuuden todeksi elämistä.

Jokaisessa elämässä kyse on itsen kohtamisesta. Omien ulottuvuuksien rajoilla ihminen pyrkii pois harhasta, mutta ei välttämättä kykene toiminaan toisin. Oppiminen sielutasolla on aikaa vaativa prosessi ja ihmisen kärsimättömyys mutkistaa asioiden saattamista tasapainoon. Kärsivällisyys on merkittävin hyve matkalla korkeammalle tietoisuuden tasolle.

Rehellisyys on haaste, koska ihminen mieluusti haluaa miellyttää toisia. Halu luoda mielikuva menestyksestä ja onnesta saa ihmisen päästelemään valkoisia valheita. Toisaalta vaikeneminen on vielä vakavampi rike, koska puhumattomuus estää asioiden näkemisen oikeassa valossa. Ihmissuhteissa käydään kovin kasvu, koska sielujen kanssakäymisestä elämässä on kyse. Karmalliset suhteet värittävät elämää aina.

Vaikeudet juontavat juurensa persoonien jääräpäisyydestä ja pelosta. Mikäli ihminen uskaltaisi avata sydämensä ja puhuisi asiansa rehellisesti, maailmasta katoaisi kaikki paha. Tie sydämestä sydämeen on ainoa mahdollisuus edetä, koska ihminen tarvitsee ihmistä. Kukaan ei voi yksin muuttaa maailmaa paremmaksi, mutta itsestä lähtevä parannustyö saavuttaa lopulta ympärillä olevat lähimmäiset.Valon lisääntyessä taivallus helpottuu.

Tyytymätön mieli on merkki epätasapainosta. Mille elämän osa-alueista epätasapaino liittyy, ihmisen tulisi olla hereillä sen suhteen. Pitkään jatkunut epätasapaino vaatii korjautuakseen paljon aikaa ja lepoa. Ihmien ei useinkaan suo itselleen mahdollisuutta toipua, vaan kärsimättömyytensä vuoksi säntää kohti uusia haasteita. Mureneva terveys viestii, että korjaavia taukoja ei ole sallittu. Tässäkin on kyse totuudellisesta tekemisestä. Totuus tarkoittaa valoa ja se mikä valossa tehdään kestää kovimmatkin haasteet. Sitä ei murra kovinkaan vastus eikä se horju vastaväitteiden edessä.

Epävarmuuden aikoina on tärkeää vetäytyä omaan hiljaisuuteensa. Luoja puhuu hiljaisuudessa ja antaa ohjausta totuuteen. Maailman häly loitontaa ihmisen sekasortoisten ajatusten labyrinttiin ja sieltä ei pääse pois ihmettä odottamalla. Oikotietä tasapainoon ei ole olemassa. On vain alistuttava kohtamaan omat aikaansaannoksena, ovatpa ne miten karvaita ja katkeria hyvänsä. Nöyrtyminen totuuden edessä tarkoittaa sydämen avautumista valolle, rakkaudelle ja anteeksi annolle. Armo saapuu, kun sydämen taottu ovi raottuu. Se raottuu ihmisen oman toiminnan avulla ei muutoin.

Teot puhuvat omaa kieltään ja niiden tarkasteleminen antaa viitteitä siitä, missä kohtaa toimitaan totuutta vastaan. Ajatukset ja sanat viitoittavat valintoja ja oman kuorrutteensa tuo tunteet. Muutos paranemiseen on aina henkinen prosessi. Ihmisellä täytyy olla halu parantua ja parantaa tapansa. Oireiden puuterointi mutkistaa ja vaikeuttaa paranemista.

Kannattaa kysyä itseltä, mikä on totta? Katsoa koko elämää siitä lähtökohdasta päin. Ei pidä sekoittaa tunteita ja muistoja tähän, koska ne vääristävät näköalaa. Jos pystyy nimeämään toden, niin automaattisesti rinnalle nousee epätodet asiat, asenteet ja ajatukset. Totuus ei muutu, vale muuttaa muotoa kulloisenkin tilanteen mukaan.

Kipu olla totta, on henkistymisen mitta ja määre. Ole siis totta ja huomaat, että asiat alkavat sujua, terveys kohentua ja ilo palaa sydämeen.
maanantai 8. lokakuuta 2018

Kuuntele, mitä sanon

Kuiskaan sinulle tuhannesti, mutta suljet korvasi edelleen. Et suostu kuulemaan ja samalla silmäsi eivät kykene erottamaan totuutta.

Tarvitsen sinun käsäsi korjaamaan tehtyjä virheitä. Tarvitsen sinun luovaa kykyäsi ratkoa ongelmia niin ettei kukaan loukkaannu suorista ja rehellisistä sanoista. Tarvitsen sinua toimimaan elämän edistämiseksi, koska vain yhteistyömme avulla saavutamme tavoitteemme.

OLET KEHOASI ASUTTAVA HENKI

Tunnetko itsesi ja vaikuttimesi? Kuinka paljon olet vapauttanut itseäsi ajattelemaan omilla aivoilla? Paljonko on paljon elämässäsi? Olipa kyse tuskasta tai onnesta. Mikä riittää sinulle vai yhäkö elät syvässä vajeessa ja riittämättömyydessä kaiken suhteen?

Mitä haluat tapahtuvan arjessasi? Katso asioita, älä kiinnity tunteisiin. Paljonko on asioita, jotka tulee hoitaa kuntoon? Katsoessasi mennyttä pääset jyvälle siitä, kuinka paljon olet jo edennyt. Tulevaisuus alkaa tästä eikä sen muoto tule muuttumaan, jos et suostu itse muuttamaan itsessäsi jotakin merkityksellistä. Sinä olet ja luot elämäsi.

Olet ilmaissut halukkuutesi parantaa maailmaa. Niemesit sen tärkeimmäksi tehtäväksesi ennen kuin synnyit nykyiseen kehoosi. Kaikkien kokemuksien keskellä et ole kadottanut missiotasi, mutta olet kyllä onnistunut hankalaittomaan omaa elämääsi. Et voi vapautua vastuusta, koska syyn ja seurauksen laki koskettaa myös sinua.

Puhun sinulle asioista, joita haluat kuulla. Rentoudu ja hengitä uutta elvyttävää energiaa. Tarvitset sitä, jotta pääset etenemään. Kysymys on aina sinusta ja siitä mihin ryhdyt. Ollessasi virtauksessa saat tarvitsemasi. Luojamme on luvannut pitää huolta ja hänen sanansa on totta. Pyri sisäiseen virtaukseen ja anna meidän ajatuksien, ideoiden ja inspiraatioiden myös virrata tajuntaasi.

Muista saat aina tarvitsemasi, kun pysyt henkisessä virtauksessa.

keskiviikko 19. syyskuuta 2018

Keskitetysti


On tärkeää keskittää elämää voimaannuttavia kirjoituksia yhteen osoitteeseen. Kirjoitukset pitävät sisällään lukijoille suunnattuja voimaannuttavia ajatuksia, ideoita ja perspektiivejä.

Tulevaisuudessa Henkioppaani Marcuksen viestit löydät osoitteesta:

http://www.villa-eeta.fi/440804456

sunnuntai 19. elokuuta 2018

Paljastuksien aika

Aikojen saatossa ihmiskunta on ajautunut urille, jotka ovat vaikeuttaneet ja estäneet totuuden esille tuloa. Ihmisten halu tulkita ja arvioida on loputonta. Siihen liittyy halu olla jotakin enemmän, näyttää paremmalta ja johtaa. Valta ja itsekkyys kietoutuessaan samaan persoonaan voi aiheuttaa mittamattomia kärsimyksiä niille, jotka ovat hyväuskoisia ja johdateltavia.

Omilla aivoillaan ajattelevat, kriittiset ja totuuden puolesta puhujat, voivat joutua vallassaolevien hampaisiin. Historiasta tiedämme, miten toisinajattelijoita on kohdeltu. Kuitenkin ihmiskunta tarvitsee kipeästi vapaita ajattelijoita ja kriitikoita. Erityisen tärkeä tehtävä heillä on juuri näinä aikoina, jolloin moraalittomuus ja ahneus kiteyttävät yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Poliittinen järjestelmä mahdollistaa narsisitisen eliitin synnyn, kasvun ja voimistumisen. Hyvä veli ja -sisar systeemi sokaisee osallistujat, koska systeemi on rakennettu pitämään osallistujat otteessaan. Kaikki kuuluvat samaan edunsaaja ryhmään ja muut ovat ulkopuolisia. Ulkopuolisista eli tavallisista ihmisistä, tehdään maksumiehiä ja valitettavan usein maksajan paikoilla olevat sumutataan luulemaan, että näin kuuluukin olla. Eriarvoisuus jakaa ihmiset helposti johdettaviin pienempiin ryhmiin. Tyytymättömät ja ahdistetut ryhmät hajoitetaan, etteivät he pääse näyttämään yhteistä tahtotilaansa. Pirstaloitunut kansa mahdollistaa vallanpitäjien häikäilemättömyyden jatkumisen.

Politiikka on alunperin tarkoittanut yhteisten asioiden parasta mahdollista hoitoa. On ollut pakko saada työkaluja yhteisten asioiden hoitoon. Järjestelmän heikkous kiteytyy systeemissa mukana oleviin yksilöihin, joilla ei ole halua eikä kykyä ymmärtää yhteisen hyvän merkitystä. Mureneva moraali on heikentänyt demokratiaa ja on syntynyt tilanne, jossa kaikki ahnehtivat itselleen, kukaan ei ole kiinnostunut seurauksista. Lyhyt näköinen, tämän hetken ihannointi, romahduttaa koko systeemin. Luonnon tilanne osoittaa yksiselitteisesti ihmiskunnan harahautumisen ja vääriin perusteisiin rakennetut ideat.

Miten sairastunut yhteiskunta saadaan kuntoon? On muistettava, että yhteiskunta muodostuu yksilöistä. Yksilön voidessa hyvin, yhteiskunta alkaa parantumaan. Tässä kohtaa nousee esiin yksilöntietoisuus omasta todellistata voimasta, suhteessa omaan elämään ja terveyteen. Henkinen voima on jokaisella ihmisellä, mutta sen valjastaminen vierastuttaa edelleen. Syy siihen löytyy materialistien halusta mitätöidä ja tehdä tyhjäksi totuus. Niin pitkään, kun materialistinen vallanpito jatkuu, ihmiset joutuvat taistelemaan itsensä vapaiksi alisteisesta asemasta. Eliitti tarvitsee kipeästi maksumiehiä ja kontallaan olevat yksilöt ovat helposti johdettavia. Henkisesti herännyt ihminen ei enää suostu olemaan joukon jatkona. Hän haastaa ja kritisoi, mikä ei ole mieluista epätotta markkinoiville tahoille.

Tässä paljastuksien ajassa yksilöiden on pakko havahtua ajattelemaan omilla aivoillaan. Auktoriteettien valta murenee omaan mahdottomuteensa, koska kaikesta huolimatta elämässä on kestävä ja kannattava kivijalka. Totuus ei pala tulessa eikä muuta muutoa mielihalujen tai epäselvien pyrkimyksien ristisaatossa.

Jumalallinen oikeudenmukaisuus on kuin ohuen ohut, mutta kestävyydessään ikiaikainen verho. Se ei lakkaa olemasta, vaikka ihmiset eivät sitä havainnoi tai eivät enään välitä. Se toimii sataprosenttisella totuudella yksilöiden elämässä, sielujen tasolla. Henkiset lait ja niiden tutkiminen ovat yksilön elämän johtotähtiä. Olkoon aika mikä tahansa, tapahtukoon maailmassa mitä myllerryksiä hyvänsä, ihminen jatkaa etenemistään ja kasvuaan syyn ja seurauken lain alla. Ne, jotka kuvittelevat olevansa oikeutettuja,
tulevat jossakin elämässään maksamaan kalliisti virheistään. Ihmisen ei pidä jäädä katkerana janoamaan kostoa, vaan luottaa asia taivaalliselle tahdolle. Oman osuuden tekeminen tarkoittaa vastuun periaatetta. Tehdä se, mikä on kohtuullista ja oikein, niiden resurssien puitteissa, jotka ovat käytettävissä.

Ihmiset löytätvä tien ja totuuden henkistyessään. Yhteys materialistien kieltämään maailmaan toimii yksilön sydämen taajudella. Voima muuttaa omaa itseä sikiää sydämen halusta ja sieltä se leviää valo aaltoina kaikkialle. Siksi on tärkeää pysähtyä pohtimaan elämän perusteita, että oman elämän merkitys paljastuisi. Umpi sokkona eläminen ei ole tätä päivää, koska tietoa on saatavilla. Tieto ja tietoisuus valaisee maailmaa. Ihmiset sytyttävät valonsa palamaan ja siellä missä on valoa, pimeys poistuu.

Pimeyden voimat kutistuvat ja häviävät. Ne tuhoavat itse itsensä ja tulevat saamaan ansioidensa mukaan. Itse kunkin on tarkistettava kantansa, tehtävä osuutensa ja otettava vastaan seuraukset. Hyvään pyrkiminen loitontaa pahuudesta. Johtakoon Luoja Jumala meitä kaikkia niin, että opimme käyttämään itseemme kätkettyjä voimavaroja hyvän elämän rakentumiseksi.