keskiviikko 27. toukokuuta 2015

Menneisyydet tässä elämässä

Kysymys, johon vastaamme, koskettaa jokaista ihmistä, koska olemme kaikki henkiä. Henki on sielu, joka elää oppiakseen. Oppiminen on sielun motivoiva voima eli energia. Ihminen, jota sielu asuttaa, toimii elämissään sen mukaan, minkäverran hän on tullut tietoiseksi, omasta jumalallisesta alkuosasestaan. Ihmisen keho on sielun asunto, tässä materiallisessa maailmassa ja maailma on karkean energian kenttä. Juuri karkeus aiheuttaa sielulle haasteita kasvaa, koska vaikeudet ja kriisit ovat syntyhistorialtaan unohduksenverhon takaisia tapahtumia ns. edellisiä elämiä.

Edelliset elämät ovat mukana tavoissa, pyrkimyksissä ja asenteissa. Ihmissuhteet ovat kulminaatiopiste tehtyihin asioihin. Sielut kasvavat toistensa vaikutuspiireissä oman vapaantahtonsa alaisuudessa. Jokainen valitsee jokaisena hetkenä ja saa seuraukset koettaviksi, joko tässä elämässä tai seuraavissa. Karman laki on sitova, koska se on Jumalasta. Ihminen on siten aina, jokaisella tasolla, Jumalallisen lain vaikutuspiirissä. Tietoisuus voi kasvaa vastuun ymmärtämisen kautta. Syyn ja seurauksen tajuaminen avaa henkistä väylää elämän mysteerien käsittelemiseen. Ihmisen järki ei voi sanoittaa taivallisia henkisiä vaikutavuuksia, koska ihminen ei näe kokonaisuutta. Ihminen näkee sen, mitä haluaa nähdä, koska näkeminen/ymmärtäminen, ovat henkistymisen mittareita.

Kysymyksen esittäjän elämä on täynnä menneiden elämien syy- seuraus suhteita. Vanha sielu, joka on ottanut hoitaakseen valtavan tehtävän ilmenee tässä. On muistutettava, että henkitasolla, ennen syntymää tähän elämään, on suunniteltu käsikirjoitus, yhdessä usean sielun kanssa. Kevennykseksi voisi lausahtaa, että mitä useampi keittäjä, sen sakeampi keitos eli elämä. 

Kiteyttämällä tämän monipolvisen ja vaikuttavan asian, kyse on rakkaudesta. Yritä nähdä tilanne/elämä uudesta perspektiivistä. Mene alkuun ja kuvittele eteesi yksi lanka. Lanka jakaantuu säikeisiin ja laajenee aina vain uusiin säikeisiin. Säikeet kuvaavat sielua tai ihmistä, siinä missä olet nyt. Säikeet risteilevät ja tekevät solmuja. Solmut ovat niitä kohtia, joissa sielut/ihmiset, ovat toimineet rakkaudettomasti toisiaan ja itseään kohtaan. Nyt tarkista uudestaan, kuinka monta solmua kykenet tunnistamaan niissä suhteissa, joiden keskiössä olet? Kuinka monta selvää ja sujuvaa lankaa on tietoisuudessasi? Tarkista, mikä solmu on kaikkista suurin ja sitovin? Mitkä ovat löysiä ja helposti selvitettävissä? Anna säikeille niiden ihmisten nimet, jotka kuuluvat elämääsi. Nimeä solmut, mitä on tapahtunut ja miksi solmu vain kiristyy ja kasvaa? Väritä säikeet niillä väreillä, mitkä kuvastavat kutakin ihmistä. Sointuvatko sävyt keskenään vain ovatko ne riitasoinnussa? 

Olet tämän solmuvyyhden keskiössä, koska moni läheisesi on riippuvainen sinusta ja sinä heistä. Kaikilla teillä on vastuu asioista, sekä niiden hoitamisesta. Jokainen elää omaa sielunsuunnitelmaansa läpi ja tämä vaihe voi vapauttaa monia, mutta myöskin sitoa entistä tiukempaan. Mitä sinä voit? Mikä on sinun henkinen läksysi? Mitä olet opettelemassa?

Rehellisyys on sielun hyve. Hyveellinen sielu tekee parhaansa itsensä ja muiden suhteen. Hyveellinen sielu ymmärtää vastuun merkityksen ja tekee kaikkensa totuuden esille tulon eteen. Kokemukset, joissa olet ollut jo pitkään ja tulet olemaan edelleen, liittyy tähän oppiläksyyn. Jotta totuus asioiden todellisesta laidasta tulisi esiin. Jotta kaikki osalliset sielut oppisivat valitsemaan totuuden. 

Totuus on avoimuutta. Rohkeutta ilmaista sen, minkä tuntee todeksi. Olkoonkin, että joku ei sitä kykene hyväksymään. Totuus on rakkauden ilmentämistä, koska Jumalallinen laki on rakkaus. Rakkaus on valo, joka läpäisee kaiken. Paraneminen mahdollistuu rakkaudessa.  Paraneminen tarkoittaa oman itsen hyväksymistä ja anteeksiantamista. Vasta itsen hyväksymisen jälkeen alkaa todellinen henkistyminen. Niin kauan ja pitkään ihminen kerää oppiläksyjä, kun hän kieltää rakkauden eli Jumalan olemassa olemisen. Kysyjä on siinä tilanteessa, että totuus tai sen puute, tulee osaksi arkea. Miten suhtautua totuuteen, jotta avautuminen henkiseen kasvuun alkaisi?  Miten suhtautua lähimmäisiin, jotka elävät valheellisessa ja ei totuudellisessa tilassa? Tässä kohtaa valhe ja totuus ottavat mittaa. Pimeys ja valo ovat vastakkain. Kumman puolelle käännyt? Kumpaa pidät yllä?
Kysymys, jonka vastausta kannattaa harkita tarkkaan ja muistaa, että seuraukset tulevat omalle kohdalle.

Paraneminen on aina henkinen prosessi. Riippuvuudet viittaavat haavoittuneeseen sieluun, joka etsii etsimästä päästyään toisten hyväksyntää. Virheellinen aie antaa vääristyneen kuvan tai tilanteen. Virhe tuottaa tuskaa. Tuska tuottaa tarpeen korjata suuntaa. Kyse on sielun pyrkimyksistä vapautua vahigollisista suhteista. Vahingollinen suhde voi johtaa umpikujaan, josta seuraa aina vain enemmän selvitettäviä asioita. Jälleensyntymistä yhä uudelleen ja uudelleen, niin kauan kunnes on valmis rakastamaan itseään niin paljon, että vapauttaa myös vinoutuneen sielun kokemaan omaa aikaansaannostaan itsenään. Ei toisten kautta, vaan suoraan omaan itseen kohdistuvina tapahtumina.  

Jokainen ihminen elää itseään ulos maailmaan. Vaikka parisuhde tai vanhempi lapsi suhde on elämän keskiössä, jokainen toteuttaa omaa itseään. Täydellinen rakkaussuhde ja sitoutuminen yhteiseen elämään on kunniallinen haave, mutta tapahtuu hyvin harvoin. Syystä, että kaikki olemme keskenkasvuisia ja tarvitsemme kokemuksia. Keskenkasvuinen ihminen haluaa ripustautua toiseen, koska elämä on kuvitteellisesti helpompaa kaksin. On suhteita, jotka haastavat ja pakottavat ihmistä katsomaan itseään. Jos aina ennen on vain ollut kiinnittyneenä muihin, niin nyt on aika kääntää katse omaan tilaan. Rakastaa itsensä ehjäksi ja sen jälkeen kykenee auttamaan muita. Kuinka pitkän aikaa ihminen tarvitsee aikaa tähän prosessiin, riippu monista eri tekijöistä. Mitä enemmän haavoja, sen suuremmista kokemuksista on kysymys. Armollisuus itseä kohtaan on hyvä alku. Kaikkea ei pidä alkaa selvittämään, koska voimavarat eivät kertakaikkiaan riitä. Oman itsen rajaaminen ja suojaaminen, on joskus aivan välttämätöntä. Energiapyörteiden keskiössä ei kykene hahmottamaan tärkeysjärjestystä. Mikä sekasotku siitä syntyykään? 

Vanha vitsi " Sen sopan, minkä olet yhdessä läheistesi kanssa keitelleet, on tulut nyt syötävään tilaan." Sinun ei kuulu niellä yhdenkään muun soppaa, koska omassasikin on aivan kyllin. Vedä siis itsesi ja energiasi ulos niin pitkäksi aikaa, että alat hahmottaa kuka oikeastaan olet. Mikäli vain kykenet pitämään ailahtelevat tunteesi ja dramatiikan taipumuksesi aisoissa. Jokainen vastaa omista teoistaan omaan elämäänsä. Älä lisää omaa tuskaasi asettautumalla tuomarin asemaan. Väärinkohdelluksi joutuminen haastaa sinut. Jeesus opettaa: Kuka teistä on se, joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. On viisautta ottaa oikeansuuntaisia askeleita, kuin mennä taistelutantereelle alastomana.

Päästä läheisesi irti. Irtaudu hänestä ja teet suuren rakkaudellisen palveluksen itsellesi ja hänelle. Tätä on sinun vaikea uskoa, mutta elämän laki on paradoksi. Vapautuessasi itseksesi tulet antamaan anteeksi kaikille ja kaikelle. Samalla kaikki epäselvyydet tulevat esiin. Kaikki valheet ja vääryydet putkahtavat puhdistumisen prosessiin. Niin kauan kun ne kätketään, ongelmat vain kasvavat. Eikö nyt ole se aika, että valo pääsee läpi pimmeimmästäkin kohtaa. Ole sinä valon kanava. Uskalla muuttaa toimintaasi ja tulet huomaamaan, että asiat järjestyvät parhaimalla tavalla. Muista, että et koskaan ole yksin. Tuskassa ja vaikeuksissa rypemisen aika on ohi, jos kykenet valitsemaan rakkauden. Vapauta itsesi ja muutkin tulevat vapautumaan.


perjantai 15. toukokuuta 2015

Hioudut siksi, mikä olet totuudessa

Kysymys on laaja ja hyvin tärkeä, koska elämä on kasvamista. Kasvaminen tarkoittaa laajentumista, etenemistä, voimaantumista, tietoisemmaksi tuloa. Kaikki elämä on Luojan lakien alaisuudessa ja tätä kokonaisuutta ihmisen ymmärrys ei tahdo millään käsittää. Tapahtumat, tilanteet ja kokemukset heijastuvat Jumalalliseen ulottuvuuteen sitä mukaa, kun ihminen oppii toimimaan rakkaudellisesti, vastoinkäymiset ja hankaluudet muuttuvat helpommin sidetyiksi.

Ihminen kokee elämänsä sisäisyydestään päin. Siksi tilanteiden jälkipuinti on hankalaa, koska kaikki osalliset tuntuvat olevan oikeassa. Tietyllä tapaa he ovatkin, koska arvionti tapatuneesta tuodaan esille omista lähtökohdista päin. Väittelyt ja riidat ovat kuitenkin vain jokaisen omia tulkintoja asioiden laadusta. On kuitenkin huomioitava se, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat luonnostaan epäluuloisia, pettyneitä ja katkeria. Heidän suhteensa on syytä esittää ajatus, että oppiminen näissä tilateissa koskettaa eniiten omaa itseä. Henkisesti virittynyt ihminen toimii suoran avoimesti ja ennen kaikkea rehellisesti. Omien pelkojen ja ahdistuksien sekoittaminen arkeen, tekee elämästä vaikeaa. Kuinka pitkälle ihminen voi epäluuloissaan mennä, kuvastaa oppimisen määrää ja laatua. Lopulta kipu käy sietämättömäksi ja muutoksen aihiot alkavat itää omassa tietoisuudessa.

Muistutamme täältä, että sanat ja ajatukset ovat energiaa. Ne läpäisevät aineen, tilan ja välimatkat. Lähetin ja vastaanottaja on ihminen itse. Lähettäessäsi rakkaudetonta energiaa saat omaan vastaanottimeesi hyvinkin vioittunutta energiaa, joka voi saada arvaamattomia mittasuhteita. On opeteltava ottamaan vastuu omasta toiminnasta. Jumalallinen laki ei jousta eikä tee poikkeuksia yhdenkään ihmis-sielun kohdalla. Ihminen itse toimillaan luo omat kokemukset, kestää seuraukset ja tovottavasti ottaa opikseen. Opiksi ottaminen on kovin henkinen läksy, koska ihmisillä on taipumus syyttää muita tai lisätä omia arvioitaan yhteisiin kokemuksiin. Arvioilla ei rakenneta siltaa, koska arvioinnit ovat usein vääriä. Dramatiikka kuuluu elämään ja se on usein syynä ylilyönteihin ja päätelmiin. Oman tunnekehon rauhoittamisella on suuri parantava vaikutus. Kyse kaikessa on energioiden laadusta ja tasapainosta niiden välillä ja kesken.

Salamyhkäisyys ja valehtelu kumpuavat ihmisen persoonasta ja sielullisista kokemuksista. On ihmisiä, jotka ovat todella miellyttäviä, mutta naamionsa takaa, he laskelmoivat omaa hyötymistään tai ovat vain kateellisia. Keskenkasvuisuus ilmenee tilanteissa, joissa omat odotukset ovat liian suuria toisten suhteen. Pettymys omiin odotuksiin saattaa ihmisen pois tasapainosta ja ongelmista voi tulla todella suuria. Viisaus toimia syntyy tilannetajusta ja rehellisestä arviontikyvystä. Omien virheellisten päätelmien tunnistaminen on avain etenemiseen henkisellä polulla.

Kysymys, johon haluamme antaa vakuuttavan vastauksen, liittyy kokonaisuudessaan karmallisiin kohtaamisiin. Osalla on jäänyt hampaankoloon kielteisiä ja vihamielisiä tunteita, jotka nyt nousevat esiin. Karma on aina positiivista, koska se haastaa ihmistä toimimaan toisin, kuin edellisillä kerroilla. Jos menneisyydessä on satutettu toisia, se tulee väsitämättä kohdattavaksi tässäkin elämässä. Kysymys kuuluu, mitä pitää muuttua? Henkisessä kasvussa, kaikkien osallisten tulee pohtia omaa toimintaansa. Ne, joilla tuntuu olevan tarkka tieto asioiden luonteesta, joutuvat pohtimaan toiminta tapojaan ja oikeutuksiaan puuttua asioihin kielteisillä tai itsekkäillä tavoilla. Ne jotka kokevat joutuneensa uhreiksi, joutuvat puolestaan pohtimaan omaa suhdetta omaan itseensä ja rakkauteen, Uhrius on vaikea tila sielulle, joka on joutunut esimerkiksi kuolemaan jossakin elämässä, omien vahvojen mielipiteidensä tai erikoisien kykyjensä vuoksi. Uhrina kuoleminen on sielun kasvukokemuksista haastavin, koska ennen silloista kuolemaa, olosuhteet ja elämäntilanteet ovat olleet kauhistuttavat. Ne jättävät aina syvän jäljen ihmisen sisimpään itseen. Sitten ne, jotka ottavat niin mielellään kantaa, jokaiseen ärsykkeeseen, mitä elämässä on meneillään. Uteliaisuus on merkki hereillä olevasta sielusta, mutta on aivan eri asia olla tiedonhaluinen kun utelias. Uteliaisuus ja varsinkin se, mitä lausuntoja utelias niin  mielellään sanoo asioden edetessä, voi vain lisätä kaaosmaisia tuntemuksia. Ei pitäisi sallia itselleen viestinviejän ja selittäjän roolia, koska vain totuus painaa arvonsa verran.

Tämän kysymyksen esittäjälle haluamme muistuttaa, että tietoisuutesi on antanut sinulle jo aiemmin viitteitä tämän suuntaisten tilanteiden olevan tulossa. Olet toiminut niin, kuin olet katsonut viisaaksi ja haluamme vahvistaa sinua. Ole armollinen niille, jotka kipuilevat. Sinä kipuilet omalla tavallisi olkoonkin, että kukaan ei lopulta tiedä, minkä kokemuksen läpi olet juuri nyt etenemässä. Me tiedämme ja sinä tiedät-se riittäköön selvennykseksi.

Mestarimme Jeesus Kristus opettaa rakastamista ja anteeksi antamista. Hän ei tingi eikä selittele. Kasvu ja kirkastuminen vaatii armoa ja anteeksi antoa. Se joka on tehnyt harkitsemattomia päätelmiä, menköön sisimpään itseensä, pohtimaan omaa itseään. Hijaisuudessa Jumala puhuu sielun kautta ja jolla on korvat se kuulee. Se joka toimii taustalla ja ajattelee, ettei hän jää kiinni puheistaan, menköön myöskin sismpään itseensä ja katsokoon elettyä elämäänsä, kokemuksiaan ja toimintaansa. Minkä voimien alaisuudessa hän työskentelee? Kestääkö elämä valoa, täydellistä läpinäkyvyyttä omissa silmissä tai lähimmäisten silmissä? Se, joka suree ja huolehtii menetetyistä ystävistä tai vaatii selityksiä, menköön myös sisäisyyteensä katsomaan omaa elämäänsä ja itseään. Asioiden edelle meneminen, kontrollointi ja pelko sikiävät rakkaudettomuudesta. Mitä pitää muuttua itsessä? Paranuksen tekeminen on mielenmuutosta, järjen ja viisauden esille tuloa, joka päiväisessä elämässä. Rehellisyys on se mitta, jolla sielun kypsyyttä mitataan. On olemassa totuus, joka ei pala tulessa, ei huku suurienkaan vesimassojen alle, ei hautaudu materiaan eikä katoa eetteriin. Rakkat lapset, te kaikki olette matkalla totuteen ja eikö jo se motivoi teitä tutkimaan aikeitanne, ajatuksianne sanojanne  tekojanne?  Hengen tie on rakkauden tie, joka paljastaa kaiken, puhdistaa ja parantaa. Amen.


tiistai 12. toukokuuta 2015

Me täällä, sinä siellä?

Tervehdimme sinua ja olemme innoissamme siitä, että olet vihdoinkin ottanut askeleita siihen suuntaan, joka merkitsee sinulle avautumista ja meille mahdollisuutta tulla lähemmäs sinua. Haluamme puhua sinulle tämän kanavan kautta, koska tähän ei vaikuta tunteesi tai tilanteesi, missä olet juuri nyt. Ota huomioon, että kenttä missä elät ja vaikutat, on monen ihmisen luoma energinen tila ja mitä useampi ihminen vaikuttaa, sen moniväritteisemmäksi energia muuttuu. Olemmehan jokainen toisiimme yhteydessä, tiettyjen lainalaisuuksien puitteissa. Tämä kanava tuottaa viestimme suoraan ja tekstin sisältö jää siten lukijan kriittisen ajatuksen arvioitavaksi.

Energia on keskeistä kaikessa elämässä. Energian laadut voidaan erotella sen mukaan, millä taajuudella se ilmenee ja mitä taajuutta se ilmentää. Sama ilmenee samassa. Puhumme mieluusti energiasäikeistä tai taajuuksista, koska se helpottaa asian ymmärtämistä. Mitä kirkkaampi energia, sen korkeampi taajuus. Kirkkaus merkitsee myös läpäisevyyttä eli korkeammat säikeet läpäisevät matalavärähteisemmät, koska ne ikäänkuin ovat kirkkaan säikeen sisällä, ei erillisinä, vaan yhtenä osana kirkkauden taajuuta. Sinun energiasi värähtelee siinä taajuudessa, mitä ilmaiset itsessäsi, sanoina, puheina, ajatuksina ja aikeina. Kaikkiallinen rakkaus on Jumalallinen energia ja voit pohtia omaa olemustasi suhteessa rakkauteen ja Jumalalliseen olomuotoon.

Henkinen kasvu tarkoittaa ylevöitymistä suhteessa Jumalaan. Jumala on rakkaus ja korkein energia. Kuljet koko sielusi ja kasvunprosessit kohti tietoista sulautumista Jumalalliseen energiaan. Niin paljon, kun sinussa on matala värähteistä energiaa ( rakkaudettomuutta toisia, itseä, koko luomakuntaa kohtaan)niin kaukana olet täydestä henkisestä olemuksestasi. Pelko on rakkauden poissaoloa vaikkakin todellisuudessa elät kaikki elämäsi Jumalallisen rakkauden virrassa, mutta et ole tietoinen siitä, koska sinun kasvusi, etenemisesi kaipaa kokemuksia elämästä ja vapaantahtosi avulla valitset, miten toimit missäkin tilanteessa. Pelosta tehdyt valinnat, lisäävät pelkoa ja pelko lisää kipua. Rakkaudesta tehdyt valinnat, lisäävät rakkautta ja harmoniaa.

Kyse on sinusta ja kun sielusi eli sinun todellinen itse, nousee esiin, alat suunnata huomiota meihin, mutta myöskin sisariin ja veljiin, jotka elävät kanssasi maatason elämää. Aistisi kirkastuvat sielusi kirkastuessa. Alat tulla aina vain tietoisemmaksi omasta osuudesta elämässäsi ja yhteisössäsi. Herkkyytesi lisääntyy, koska saat tietoa monista eri lähteistä, myös meiltä.

Kysyt opastasi, hänen nimeään ja sitä, miten saat paremman yhteyden häneen. Selvennämme muutamia seikkoja, jotka auttavat sinua toimimaan omalta kannaltasi selventävästi. Henkimaailma ei ole paikka vaan tietoisuuden tila johon saat yhteyden sydämesi kautta. Rakkaus on sydämesi tunne ja kun virittäydyt sydämesi taajuuksille, koputtelet silloin oveamme. Emme ole koskaan kaukana, mutta emme voi puuttua valintoihisi ilman lupaasi. Niin kuin huomaat, meitä on useampia kuin yksi. Sinulla on oma henkitiimisi, joka työskentelee energiasäikeillä, jotka kuuluvat kasvuusi, kokemuksiisi ja valintoihisi. He odottavat ja ovat valmiita työskentelemään rinnallasi.

Miten toimimalla tulet tietoisemmaksi? Tutkimalla elämääsi, valintojasi ja vaikeuksiasi. Näkemällä, missä kohdalla itseäsi et rakasta tai olet välinpitämätön. Ajattele ja ala työskennellä sen eteen, että rohkaistut olemaan todellinen itse. Jos annat muiden määritellä elämäsi, et tule löytämään onneasi. Onni alkaa siitä, kun rakkaudellisesti teet totuuden mukaisia valintoja. Totuus ja rakkaus ovat Jumalallisia ulottuvuuksia ja niin kauan kun puhut tai ilmaiset itseäsi totuutesi vastaisesti, poljet paikoillasi. Vaikeudet ihmis-suhteissa, ovat juuri niitä kasvun kokemuksia, joita tarvitset. Muista, jos et tiedä miten toimia, rukoile opastusta. Me opastamme, annamme vahvistuksia ja viitoitamme valintojasi aina rakkaudellisesti. Sinun vastuullasi on, mihin ryhdyt vai ryhdytkö mihinkään. Jos mikään ei muutu sinussa, et voi odottaa ihmettä. Ottaessasi ensimmäisen askeleen sielusi suuntaan, ihmeet ryöpsähtävät elämääsi. Me olemme ihmeiden takana.

Haluamme sinun ymmärtävän, että matkasi on jo edennyt sille tasolle, että avautumisesi itseksesi on lähellä. Olet elänyt riittävästi, jotta tiedostat, milloin on aika tehdä käytännön elämässä muutoksia. Muutoksien tekeminen tarkoittaa olosuhteiden muuttamista myönteisempään suuntaan. Tuska ja ikävä eivät enää palvele kasvuasi, vaan estävät sitä.

Meditaatio ja rukous ovat työkaluja paremman yhteyden saavuttamiseksi. Me emme voi puuttua ajankäyttöösi, emme energiasi suuntamiseen tässä vaiheessa. Energian suuntaaminen tapahtuu aikeissasi ja ajatuksissasi. Tekeminen on energian käyttöön ottamista. Tehdessäsi hyvää, ylevöidyt henkisimmille tasoille. Tehdessäsi pahaa, alennat energiaasi ja seurauksena on väsymys, ahdistus ja lopulta uupuminen. Muista, että teet itsellesi pahaa, kun annat toisten käyttää sinua hyväkseen. He eivät tee sitä tietoisesti, koska heidän elämänkokemuksensa ei avaa henkisten lainalaisuuksien ymmärrystä.

Kaikki on mahdollista, mutta kaikkea ei tarvitse kokea. Rakkauden päästäminen niihin sielusi huoneisiin, joissa vielä kipuilet, vapauttaa sinut. Tarvitset tietoa, miten toimia ja uskomme tietävämme, miten asioihin saadaan vauhtia. Ole turvallisella mielellä ja kärsivällinen. Et voi saavuttaa kaikkea yhden yön yli nukuttuasi. Luota johdatukseen, opettele hiljentämään mielesi ja älä usko kaikkea, mitä sinulle sanotaan. Erottelukykysi avulla saat paremman näkemyksen todellisuudesta. Kaikella on oma mekanisminsa ja rakenteensa. Kaikki asiat etenevät Jumalallisessa järjestyksessä ja jo sen käsittäminen helpottaa kiihkeää mieltäsi. Sinulla ei ole kiire, koska et voi sivuuttaa yhtäkään kokemustasi, joissa piilee kasvuusi mahdollistavat aihiot. Ota elämä seikkailuna ja pyri tekemään parhaasi, pyydä oppaitasi ilmaisemaan itseään, rukoile ja kuuntele sisimmän itsesi kuiskeita. Juuri siltä suunnalta saat tietoosi kaiken tarvitsemasi. Kiedomme sinut rakkauden vaaleanpunaiseen vaippaan, tunne ja tiedä, ettet ole koskaan yksin. Tarvitset yksinäisyyden kokemusta, mutta todellisuudessa et koskaan ole yksin.

maanantai 4. toukokuuta 2015

Merkitykset nimetään eri perspektiivistä

Kysymykseen ei voida antaa yhtä kattavaa selitystä, koska kyseessä on monien eri ihmisten kohtaloiden yhteen nivoutuminen. Jokaisella on kuitenkin tarkkaan määritelty merkitys ja tarkoitus. Kukaan ei ole ulkopuolinen niistä perustavaalaatua olevista opillisista seurauksista, mitä tässä kokonaisuudessa käydään läpi. Sanomme, että kaikella on merkitys ja jo se voi antaa näköalaa sille, että kärsimys tarkoittaa jotakin moninverroin merkityksellisempää, kuin vain tämän elämänvaiheen hankaluudet, kriisit, vaikeudet ja uupumukset.

Kysyjän on hyvä lukea näitä kanavointeja laajemminkin, koska myös niistä voi löytää jotakin arvokasta. Arvokkuus tarkoittaa näköalaa ja tietämystä, mistä ihmisenä elämisessä on kyse. On olemassa perusta, josta kaikki elämä kumpuaa ja johon se lopulta sulautuu. Kukaan ei menetä yksilöllisyyttään vaan valaistumisensa myötä, saavuttaa korkemman älykkyyden ja kirkastumisen. Kärsimys on aina koetelemuksellinen testi. Testi tarkoittaa sitä, että ihminen testaaa henkistä suuntautuneisuuttaan kovien paineiden alla. Paineet kuorivat ihmisestä kaiken estävät uskomukset, pelot ja epätietoisuuden. Kyse on myös itsekkyyden kuoriutumisesta, koska juuri itsekkyys estää ihmistä vapautumasta. Vapautuminen tarkoittaa täydellistä luottamusta rakastavaan Jumalaan. Ihminen yrittää viimeiseen asti organisoida ja huolehtia kaikesta vastuulleen ottamistaan asioista, ihmisistä jne. Mutta miten on avun pyytämisen laita? Avun pyytäminen ei ole heikkoutta vaan viisautta. Kaikkea ei voi huolehtia eikä kantaa, koska jokaisen on kuitenkin jossakin kohtaa liikuttava itse kohti päämääriään.

Irtipäästäminen tarkoittaa Luojan tahtoon taipumista. Luoja on rakkaus, joka kantaa kaikkea ja kaikkia, läpi vuosisatojen ja vuosituhansien, elämistä elämiin. Milloin ihminen on niin kypsä, että hän kasvussaan ymmärtää tämän? Kyse ei ole minkään uskonnon tai lahkon vaateista, vaan suoraan elämänmestarin Jeesuksen Kristuksen esimerkistä henkistymisprosesseissa. Johanneksen evankeljumi on kirjoituskokoelma, jota kysyjän kannattaa tutkia. Tutkia ja kuulostella hiljaista sisintään. Vastaukset voivat löytyä vain sisimmästä itsestä, emme edes me voi sanoittaa seuraavia kokemuksia, koska kyse on vapaantahdon toteuttamisesta. Jokainen ihminen toimii elämässään luojan sijaisena, eli päättää mihin alkaa ja mitä ei missään tapauksessa suo itselleen tai muille.

Oman itsen kuuleminen, on henkisen kasvun ensi askelmilla, oleva mahdollisuus. Se kuuleeko ihminen sisimpänsä kuisketta, on jokaisen omalla vastuulla. On kovin helppo kuulla ja kuunnella maailman ääniä, toiveita, vaatimuksia, kuin nöyrtyä kuulemaan oman sisimmän hentoa ääntä. Hennon äänen kuuleminen vaatii harjaannusta ja tahtoa. Huomion suuntaamista ulkoisesta sisäiseen.

Oman itsen ja elämän ymmärtäminen voi tuntua aivan mahdottomalta. Sitä se onkin, koska maallinen mieli ja ajatus ei voi käsittää taivaallista kohtalonomaisuutta varsinkin, kun se on täynnä vaikeuksia. Taivaallinen kohtalonomaisuus verhoutuu kohtaamisiin, yhteensattumiin, ihmeisiin ja ihmeellisyyksiin. Niille ei ole olemassa maallista reittikarttaa. Katsellessasi elämääsi taaksepäin huomaat, että koko tämä elämä on täynnänsä näitä "sattumuksia." Se taas tarkoittaa sitä, että olet jo niin kokenut sielu, että olet halunnut juuri tässä elämässä selvittää asiasi niin pitkälle ja hyvin kuin vain on mahdollista. Et antanut armoa itsellesi vaan suunnitelit selviytymisesi. Vaikeudet on voitettava-tuntuuko tutulta sanonnalta?

Näemme väsymyksesi, kuulemme rukouksesi ja olemme tukenasi. Lisäksi tukijoita on niistä rakkaista sieluista, jotka ovat siirtyneet henkimaailmaan. Heidän ja meidän kyvykkyytemme ei vain pääse välttämättä läpi siinä mittakaavassa,
johon kykenemme parhaimmillamme. Et tahdo pyytä apua itsellesi, toisille kyllä, mutta et itsellesi. Olemme pohtineet syytä siihen ja jos sanomme, että olet joskus pyytänyt apua joltakin lähimmäiseltä, mutta olet jäänyt sitä paitsi. Päätitkö tuolloin, että vaikeudet on vain voitettava?

Pyytäessäsi apua, jättäessäsi ongelmat meidän käsimme, alamme oitis järjestelemään asioita. Se tarkoittaa sitä, että saat viestejä ja opastusta, ihan päivittäin. Työt sinun on kuitenkin tehtävä itse, mutta ne sujuvat helpommin. Olosi kevenee, sydämesi, joka on nyt kovilla, rentoutuu. Kykenet hengittämään paremmin ja vähitellen uupumuksesi hälvenee. Olet uupumuksesi kanssa mennyt hyvin pitkälle, mutta sinnikkyys ei anna periksi. Tässä viestissä on viitteitä ja tietoa, joka kirpaisee syvältä. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että sinä selviät, mutta ei ole käsikirjoituksesi mukaista, että sydämesi rikkoutuu. Nyt se jo nikottelee, joten jotakin toimissasi tulee muuttua. Aloita tänään, mennessäsi nukkumaan tai kun yrität nukkua. Hengitä eri värejä, keskity kehosi tuntemuksiin ja rentoudu. Uni tulee, kun antaudut sille. Me vartioimme untasi ja mitään pahaa ei tapahdu.

Ihmiset, jotka ovat lähelläsi  ripustautuvat sinuun, koska he ajattelevat huolehtimisen ja organisoimisen, olevan sinun tehtäväsi. Heille tulisi kuitenkin kertoa, että heillä on myös vastuu omista päätöksistään ja valinnoistaan. Heillä on omat kasvunpaikkansa meneillään ja heidän on käytävä myös itsessään läpi henkistymisen prosessinsa. Se ei ole sinun tehtäväsi, vaikka uskottelet niin. Olet tehnyt niin, mutta jossakin kohtaa, raja tulee vastaan.

Asiat kääntyvät parempaan päin. Vielä vähän aikaa ja tulet huomaamaan, että aurinko armahtaa sinua, kukat kukkivat sinulle ja linnut helistelevät, mitä herkimpiä säveliä sinulle. Olet rakas ja sinua rakastetaan ehdoitta.