sunnuntai 19. elokuuta 2018

Paljastuksien aika

Aikojen saatossa ihmiskunta on ajautunut urille, jotka ovat vaikeuttaneet ja estäneet totuuden esille tuloa. Ihmisten halu tulkita ja arvioida on loputonta. Siihen liittyy halu olla jotakin enemmän, näyttää paremmalta ja johtaa. Valta ja itsekkyys kietoutuessaan samaan persoonaan voi aiheuttaa mittamattomia kärsimyksiä niille, jotka ovat hyväuskoisia ja johdateltavia.

Omilla aivoillaan ajattelevat, kriittiset ja totuuden puolesta puhujat, voivat joutua vallassaolevien hampaisiin. Historiasta tiedämme, miten toisinajattelijoita on kohdeltu. Kuitenkin ihmiskunta tarvitsee kipeästi vapaita ajattelijoita ja kriitikoita. Erityisen tärkeä tehtävä heillä on juuri näinä aikoina, jolloin moraalittomuus ja ahneus kiteyttävät yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Poliittinen järjestelmä mahdollistaa narsisitisen eliitin synnyn, kasvun ja voimistumisen. Hyvä veli ja -sisar systeemi sokaisee osallistujat, koska systeemi on rakennettu pitämään osallistujat otteessaan. Kaikki kuuluvat samaan edunsaaja ryhmään ja muut ovat ulkopuolisia. Ulkopuolisista eli tavallisista ihmisistä, tehdään maksumiehiä ja valitettavan usein maksajan paikoilla olevat sumutataan luulemaan, että näin kuuluukin olla. Eriarvoisuus jakaa ihmiset helposti johdettaviin pienempiin ryhmiin. Tyytymättömät ja ahdistetut ryhmät hajoitetaan, etteivät he pääse näyttämään yhteistä tahtotilaansa. Pirstaloitunut kansa mahdollistaa vallanpitäjien häikäilemättömyyden jatkumisen.

Politiikka on alunperin tarkoittanut yhteisten asioiden parasta mahdollista hoitoa. On ollut pakko saada työkaluja yhteisten asioiden hoitoon. Järjestelmän heikkous kiteytyy systeemissa mukana oleviin yksilöihin, joilla ei ole halua eikä kykyä ymmärtää yhteisen hyvän merkitystä. Mureneva moraali on heikentänyt demokratiaa ja on syntynyt tilanne, jossa kaikki ahnehtivat itselleen, kukaan ei ole kiinnostunut seurauksista. Lyhyt näköinen, tämän hetken ihannointi, romahduttaa koko systeemin. Luonnon tilanne osoittaa yksiselitteisesti ihmiskunnan harahautumisen ja vääriin perusteisiin rakennetut ideat.

Miten sairastunut yhteiskunta saadaan kuntoon? On muistettava, että yhteiskunta muodostuu yksilöistä. Yksilön voidessa hyvin, yhteiskunta alkaa parantumaan. Tässä kohtaa nousee esiin yksilöntietoisuus omasta todellistata voimasta, suhteessa omaan elämään ja terveyteen. Henkinen voima on jokaisella ihmisellä, mutta sen valjastaminen vierastuttaa edelleen. Syy siihen löytyy materialistien halusta mitätöidä ja tehdä tyhjäksi totuus. Niin pitkään, kun materialistinen vallanpito jatkuu, ihmiset joutuvat taistelemaan itsensä vapaiksi alisteisesta asemasta. Eliitti tarvitsee kipeästi maksumiehiä ja kontallaan olevat yksilöt ovat helposti johdettavia. Henkisesti herännyt ihminen ei enää suostu olemaan joukon jatkona. Hän haastaa ja kritisoi, mikä ei ole mieluista epätotta markkinoiville tahoille.

Tässä paljastuksien ajassa yksilöiden on pakko havahtua ajattelemaan omilla aivoillaan. Auktoriteettien valta murenee omaan mahdottomuteensa, koska kaikesta huolimatta elämässä on kestävä ja kannattava kivijalka. Totuus ei pala tulessa eikä muuta muutoa mielihalujen tai epäselvien pyrkimyksien ristisaatossa.

Jumalallinen oikeudenmukaisuus on kuin ohuen ohut, mutta kestävyydessään ikiaikainen verho. Se ei lakkaa olemasta, vaikka ihmiset eivät sitä havainnoi tai eivät enään välitä. Se toimii sataprosenttisella totuudella yksilöiden elämässä, sielujen tasolla. Henkiset lait ja niiden tutkiminen ovat yksilön elämän johtotähtiä. Olkoon aika mikä tahansa, tapahtukoon maailmassa mitä myllerryksiä hyvänsä, ihminen jatkaa etenemistään ja kasvuaan syyn ja seurauken lain alla. Ne, jotka kuvittelevat olevansa oikeutettuja,
tulevat jossakin elämässään maksamaan kalliisti virheistään. Ihmisen ei pidä jäädä katkerana janoamaan kostoa, vaan luottaa asia taivaalliselle tahdolle. Oman osuuden tekeminen tarkoittaa vastuun periaatetta. Tehdä se, mikä on kohtuullista ja oikein, niiden resurssien puitteissa, jotka ovat käytettävissä.

Ihmiset löytätvä tien ja totuuden henkistyessään. Yhteys materialistien kieltämään maailmaan toimii yksilön sydämen taajudella. Voima muuttaa omaa itseä sikiää sydämen halusta ja sieltä se leviää valo aaltoina kaikkialle. Siksi on tärkeää pysähtyä pohtimaan elämän perusteita, että oman elämän merkitys paljastuisi. Umpi sokkona eläminen ei ole tätä päivää, koska tietoa on saatavilla. Tieto ja tietoisuus valaisee maailmaa. Ihmiset sytyttävät valonsa palamaan ja siellä missä on valoa, pimeys poistuu.

Pimeyden voimat kutistuvat ja häviävät. Ne tuhoavat itse itsensä ja tulevat saamaan ansioidensa mukaan. Itse kunkin on tarkistettava kantansa, tehtävä osuutensa ja otettava vastaan seuraukset. Hyvään pyrkiminen loitontaa pahuudesta. Johtakoon Luoja Jumala meitä kaikkia niin, että opimme käyttämään itseemme kätkettyjä voimavaroja hyvän elämän rakentumiseksi.