maanantai 28. syyskuuta 2015

Hengen inspiroimia sanoja

Rakas lukija, olet oman luomuksesi, elämäsi, keskiössä. Voitko uskoa sitä? Uskotteletko, että kaikki on sattumaa tai joidenkin muiden ihmisten aiheuttamaa? Meidän ulottuvuudessamme, jossa kaikki näkyy tiettyinä kuvioina, energian virtauksina, alkusyyt tulevat esille seuraamuksellisuuksina. Voimme havaita, mitä on alkujaan tapahtunut ja mitä siihen on liittynyt, miten se on laajentunut, kerännyt ympärille, aina vain uusia juonteita. Lopputulos tai voisiko sanoa; välitulos tuntuu, näkyy ja tulee havaittavaksi nyt hetkessäsi. Lopputuloshan on se, että kaikki ovat kotona, Isä Jumalan luona, valossa ja kirkkaudessa.

Olet osa suurta kaikkeutta. Sana kaikkeus tarkoittaa kaikkiallisuutta, universaalia ulottuvuutta. Sinä olet osa ja ilman sinua, jotakin puuttuu. Jokainen olento on liittynyt alkusyyhyn jo luomisen alusta. Jumala on Luoja, joka luomuksissaan tulee ilmi, sitten kun luomus muistaa, kuka hän oikeastaan on. Kyse on todellisesta tarkoituksesta, jota jokainen ihmisenä elävä sisimmässään etsii, kaipaa ja haaveilee.

Halutessasi löytää, etsi oikeasta suunnasta. Niin kuin tiedät, suuntia on lopulta vain kaksi. Ulkoinen maailma ja sisäinen todellisuus. Voi olla, että olet suunnannut huomiosi vain ulkoiseen ja nyt olet sen tosiasian äärellä, että et ole löytänyt etsimääsi. Turhautuminen, tyytymättömyys, uupuminen, ahdistuneisuus ja masennus ovat merkkejä siitä, että huomiosi on kiinnittynyt vain ulkoiseen. Maailma, maailmallisuus ja materialismi ei tunnista henkisyyttä eli sisäisyyttä. Siellä ei ole onnea vaan kilpailu, kiire ja kuolema. Kuolemalla tarkoitamme tässä sitä, että ihminen luo oman todellisuutensa uskomuksiensa kautta ja koska materialistilla ei ole uskoa Jumalaan, niin ihminen kuollessaan kuolee. Toki hän syntyy uudelleen, mutta hän ei tiedosta olleensa olemassa ennenkin. Materialisti pelkää kuolemaa, koska hän ei kestä ajatusta luopumisesta. Hänen uskomisensa liittyy rahaan, omistamiseen ja valtaan. Voi olla, että hän käy kirkoissa tyynnyyttääkseen ulkoisia tekijöitä, mutta henki ei voi puhua hänelle, koska hän on suuntautunut vain ulkoisiin manoveereihin.

Henkinen sisäisyys on tietoisuuden tila. Se on olemassa oleva, elävä ja vaikuttava. Ihminen on yhteydessä siihen vapaan tahtonsa kautta. Havaittavana tilana sitä voidaan kuvata sielun rauhana ja tyyneytenä, luovuuden virtauksina ja ilona. Henkisyys on ihmisenä kasvamisen väylä. Ymmärrys siitä, että ihminen kasvaa, edistyy ja henkistyy, vapauttaa. Vapautuminen tarkoittaa pelottomuutta ja oikeamielisyyttä kaikkia kohtaan. Tilan antaminen kaikelle, ilman että yrittää manipuloida tai pakottaa. Jumalalliseen johdatukseen luottaminen, kuvastaa henkistymisessä edistyvää sielua. Elämälle myöntyminen on rakkaudesta kumpuava tapa toimia. Rakkaus on Jumalan ilmentymä ja mitä rakastavammaksi kasvat, sen lähemmäksi pääset autuutta ja onnea. Sitä tilaa ei maailma voi viedä sinulta tapahtuupa mitä tahansa.

Tänään ihmiskunta muuttuu. Ulkoiset tekijät ovat puuttuneet asioiden kulkuun. Energia-aallot, jotka sykäyksinä pyyhkivät kaikkia ja kaikkea, tulevat murtamaan materialistien ylivallan. Kyse on Jumalallisten voimien yhteenliittymästä. Isä Jumala on katsonut parhaaksi nopeuttaa asioiden kulkua, koska niin moni sielu on rukouksissaan pyytänyt Jumalallista väliintuloa. Aika muutokselle on kirjoitettu profeetioihin ja nyt se on käsillä. Kysymyksiä, mitä tulee tapahtumaan,on turha esittää, koska kaikki on jo nähtävillä. Ihminen osoittaa omalla toiminnallaan puolensa. Ne jotka sulkevat sydämensä ja kouristuvat omaisuuksiensa yli, joutuvat luopumaan. Luopuminen tarkoittaa menettämään omistamisoikeutensa. Ne joilla ei ole mitään omistettavaa ja joilla on avoin sydän, saavat täyteyden. Jälleen kaksi todellisuutta. Elämä jatkuu, koska se on ikuista.

Jumalallinen armo pyyhkiytyy yli ajan ja tilan. Mikäli ihminen herää ja tarttuu ojennettuun käteen, hän pelastaa itsensä. Jos hän ei sittenkään taivu, hän jatkaa taisteluaan toisaalla. Moni tulee riistämään henkensä, koska he eivät kykene uskomaan. Kysymys on uskomisesta ja ymmärryksestä. Uskotteleminen on vanhan ajan keino yrittää pitää yllä ulkoiseen maailmaan kuuluvia statuksia. Se ei voi tulla kyseeseen enään, koska uskottelemisella ei ole todellista ymmärrystä saati uskoa. Totuuden aika ei pidä sisällään mitään valheellisuutta. Valheellisuuksien murtuminen tulee olemaan suurin shokki tietämättömille, välinpitämättömille ja materialisteille. Shokki se tulee olemaan myös monelle uskovalle, koska niin paljon on perustunut valheelle ja petokselle, missä tahansa ihmisen luomassa rakenteessa.

Ulkoinen maailma ei anna vastauksia, koska se on sotkeutunut luomuksiinsa. On vain kyettävä olemaan omassa tilassa mahdollisimman tyynenä ja rauhallisena. Tehtävä asioita ja huolehdittava omalta osaltaan eteen tulevista pulmista. Olivatpa pulmat omia tai lähimmäisten. Henkistyminen etenee joka rintamalla ja herääminen voi olla hyvin tuskallinen kokemus. Myötätunto on lääke, jota voi antaa ja jakaa. Jokaisen on kuitenkin tehtävä oma henkilökohtainen ratkaisunsa täydestä totuudesta.

Rukoilkaamme: Taivaallinen Isä, me rukoilemme kaikkien sielujen puolesta. Vahvistu Sinä heissä niin, että he havahtuvat valitsemaan tien ja totuuden itsessään. Auta niitä, jotka harhailevat epätoivoissaan, että kohtaisivat lähimmäisen, joka voi heitä opastaa. Vahvista Sinä heitä, jotka tuntevat tuskaa lähimmäistensä takia. Anna heille viisutta ymmärtää, että jokaisella olennolla on vapaus valita se, mihin he voivat uskoa. Suojele ja varjele niitä, jotka kaikesta vastustuksesta huolimatta tekevät rohkeasti työtäsi, auttavat, huolehtivat ja opastavat toisia, heitäkin jotka tulevat kaukaa vieraista maista ja kulttuureista. Vahvistu meissä ja siunaa meitä, ettemme ala epäillä tai jäädä toimettomuuteen. Nyt tarvitaan jokaista käsiparia, jokaista rakentamaan uutta maata ja taivasta. Ole turvanamme nyt ja aina. Amen
sunnuntai 20. syyskuuta 2015

Rakkaudesta sinä olet syntynyt

Rakas lapsi muistathan, etä olet jonkun lapsi. Olkoon, että tämän elämän vanhemmat ovat ehkä lyöneet laimin huolenpitoasi, mutta ennen muuta, olet Isä Jumalan lapsi. Eikö se ole miljoona kertaa tärkeämpää tiedostaa, kuin surra sitä, mikä on vain henkäys elämiesi jatkumoissa?  On totta, että jokainen hetki on elämässä ainutlaatuista, mutta on syytä paneutua pohtimaan, miksi kaikista on tullut niin raskasta, vaikeaa ja uuvuttavaa.

Ihmiskunta, siis ne, jotka asuttavat nyt maapalloa, ovat esi-isiensä jalanjäljissä rakentaneet itselleen ja lapsilleen helvetin. Perustelemme sitä siitä perspektiivistä, missä me olemme. Henkimaailmasta, jossa kaikki rakenteet ovat hengellisiä. Hengellisyys on rakkauden läpäisemää. Rakkaus ei vahingoita ketään vaan pyrkii olemaan ja on täydellisessä ykseydessä. On henkimaailmassa paikkoja ja tiloja, jotka ovat karkeita, ahdistavia ja pelottavia. Ne sielut, jotka ovat kääntyneet pois Jumalasta luovat tiloja, joissa rakkaus ei näyttäydy. Kuitenkin nekin tilat eivät ole erillään Jumalallisesta.

Me, jotka ilmennämme itseämme tässä kirjoituksessa, olemme valossa ja harmoniassa. Muuten emme voisi antaa ohjeistusta tekemisiinne. Emme voi ylittää vapaan tahtonne rajaa, mutta kun avunpyyntö on esitetty, kysymys on lausuttu, niin ryhdymme oitis täyttämään pyyntöänne. EI niin, että tekisimme puolestanne asioita, vaan niin, että autamme teitä valitsemaan trakkaudellisimman tavan toimia. Kaikki tapahtuu Jumalallisesa järjestyksessä. On kysytty meidän alkulähdettä tai tilaa, jossa toimimme. Enkelit toimivat niillä tasoille, kuin heidän energiansa ilmenee. Oppaat ovat lähempänä ihmisen rakenteita, koska he voivat olla ihmisen tntemia sieluja. Heillä on kuitenkin tarkat säännöt, miten toimia. Kaikki on Jumalallisessa kontrollissa.

Minä Marcus ja kaikki kanssani työskentelvät olemme enkelihierarkian oppaita. Me kanavoimme energiaa korkemmilta tasoilta. Olemme kuin väliasemalla, jota voimme kuvailla seuraavasti. Jumala on kaiken rakkauden ydin. Hän on rakkaus, joka virtaa täydellisyydessään lävistäen kaiken aineen ja hengen. Korkeimmat enkelit, toimivat suoraan hänen alaisuudessaan. Jumalalla on paljon lapsia,
jotka, kanssaluovat hänen kanssaan. Jeesus Kristus on hänen poikansa, jonka alaisuudessa mm. maapallon ihmiset elävät. On myös muita mestareiksi vihkiytyneitä, mutta heidän tehtäviään emme ala tässä selvittämään. Enkelikunta toimii kaikkialla, missä on elämää. Elämä on Jumalan hengitystä. Ihminen on sielu, joka elää ikuisesti. Kuinka paljon maaelämiä, sillä ei määrällisesti ole merkitystä vaan ainoastaan sisällöllisesti. Ihmisen tarkoitus on tulla täysin tietoiseksi hengeksi. Täysin tietoinen henki on mestari sielu, joka työskentelee suoraan Jumalaln alaisuudessa. Voit kuvitella ja yrittää ymmärtää, kuinka pitkä matka on alemmista kerroksista kohi äärettömän korkeaa taivaallista rakennelmaa. Kerroksia on lukemattomia ja ylimpiin kerroksiin ei ole hissiä. On raput, jotka on noustava askelma kerralaan. Yksi askelma voi olla yksi elämä. Tai voi olla, että ihminen on jäänyt omien toimiensa vuoksi kiertämään kehää, eikä pääse nousemaan seuraavalle rapulle. Ymmärrätkö nyt, kuinka paljon elämiä, kuinka paljon tekemistä ja kuinka paljon oppimista?

On olemassa keinoja edetä askel askeleelta, kerrons kerokselta. Vasta tietoinen sielu alkaa luoda elämäänsä, itsestään tiedottomat sielut voivat toistaa samoja asioita elämästä elämään. Jossakin on kuitenkin se elämä, jossa sielu avautuu henkisyyteensä myös maallisessa vaiheessa. Siitä kohtaa alkaa todellinen kasvu ja pyrkimys toteuttaa Jumalallinen suunnitelma. Voit kysyä nyt itseltäsi, missä kohtaa ajattelet itsesi olevan, tässä nykyisessä elämässäsi?

Jumala ei koskaan pakota lapsiaan mihinkään. Kasvu ja edistyminen tapahtuu ihmisen omien pyrkimysten kautta. Me olemme apuna, kun ihminen pyytää apua. Avun ja ohjauksen pyytäminen on merkki avautuvasta tietoisuudesta. Itselliset ihmiset eivät useinkaan kykene pyytämään apua, vaan yrittävät henkensä kaupalla pärjätä yksin. Silloin me olemme sivussa, koska Jumalallinen järjestys ei salli meidän puuttua tilanteisiin. Siinä on kasvamisen paikka, kaikille meille. Tosinaan olemme hyvin surullisia, jopa hätääntyneitä, jonkun ihmisen tilanteissa. Tiedämme, että lopulta kaikki kääntyvät Jumalan puoleen, mutta se tuskan ja ahdistuksen, pelon ja sekasoroon keskellä, rukoilemme, että emmekö voisi mennä apuun. Joskus saamme luvan toimia ja silloin te puhutte ihmeistä tai läheltä piti tapahtumista.

Rakasta, anna anteeksi, kiitä, siinä ovat neuvomme sinulle. Rukoile, meditoi ja tee hyvää. Ole pyrkimyksissäsi kohtuullinen niin itseäsi kuin toisia kohtaan. Tee tarvittavat asiat kiitollisuudella, että voit niitä tehdä. Älä päästä mieltäsi toimetomuuden ja apatian tilaan, olkoon tilanne mikä tahansa. Ole oma todellinen itsesi. Sinussa on kaikki, mitä tarvitset tämän elämäsi matkan selvittämiseen. Näe lähimmäisissäsi sisaresi ja veljesi, olkoonkin, että et tunne heitä. Silti he ovat saman Jumalan lapsia, kuin sinäkin. Rukoile ja antaudu hengen ohjaukseen, koska  silloin me pidämme sinua kädestä. Olet meille suunnattoman rakas ja tärkeä. Älä koskaan unohda sitä. Olet matkalla kotiin. Meidän luoksemme, Isä Jumalan äärettömään rakkautseen, joka jo nyt elävöittää sinua. Et ole koskaan yksin-et koskaan. Et silloinkaan, kun luulit kaikkien kääntyneen sinua vastaan. Jeesus Kristus eläessään ihmisenä, kohtasi saman inhimillisen yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen tunteen ja hänkin itki Henkinen tie on hengellistymisen tie ja elämä. Valjastakaa siis tahtonne, uskonne ja mielenne rakkaudelliseen tietämykseen. Riisukaa yltänne vanhat kuluneet vaatteenne ja pukekaa ylle valkoiset, hengen kirkastamat vaatteet. Siunattuja olette te, jotka vapautatte itsenne. Siunattuja olemme me, jotka saamme olla lähellänne, auttaa ja tukea teitä. A
men.


tiistai 8. syyskuuta 2015

Yhdessä rintamassa

Rakkaat sisaret ja veljet. On kysymyksiä, joihin emme voi antaa suoranaisia vastauksia, koska nyt on aika, jolloin ihmiskunta on valinnan edessä. Jokainen valitsee ja jokainen saa seuraukset omaan elämäänsä, joko ihmiskehossa tai henkimailmassa. Jumalallinen oikeudenmukaisuus tulee ilmi ympäri maapalloa ja myöskin henkien asuttamia paikkoja. Ajanlaatu ilmaisee hyvän ja pahan. Ilman toista ei ole toista. Kaikki kuuluvat yhteen ja kaikki vaikuttavat kaikkeen. Erillisyyttä ei ole missään muodossa, tilassa eikä ajassa.

Jumalallinen kipinä, jonka Luoja viisaudessaan loi ihmisen sieluksi on saavuttanut, mitä suuremmassa mittakaavassa, totuudellisen tilan. Ihminen on luonut ihmiskunnan sisäiset lait, asetukset, oikeuslaitokset. Sisäiset luomukset kuvastavat tilaa, missä ihmiset elävät arkeaan. Se perspektiivi kertoo, että luomuksissa on paljon erhettä. Ihminen luo systeemejä materialistisesta kannasta ja se ei kestä. Aine ei ole ajattelevaa, vaan ihmisen henki läpäisee aineen. Mikä nyt murenee on uskomusjärjestelmistä tuhoisin ja se aika on tullut täyteen. On alku ja on loppu.

Ne teistä, jotka olette sinnitelleet läpi vuosituhansien ja päättäneet tuoda tähän aikaan valon, olette nyt avainasemassa. Tiedätte, että pimeys ei voi voittaa, koska Jumalallinen rakkaus on voittamaton. Paljon tulee tapahtumaan valintoja, jotka voivat saattaa teidätkin epätoivoon. Kootkaa silloin ihmiset yhteen, niin kuin Jeesuksen ajan sanansaattajat, opetuslapset, jotka rukoilivat ja vahvistivat toinen toisiaan hiljaisuudessa. Älkää jättäkö ketään yksin, vaan vahvistakaa verkot, niin että kaikki saavat tiedon. Yhteisyydessä on voimaa ja kaiken sen voimakentän keskuudessa istuu itse Pyhä läsnä. Messias Jumala, joka läsnäolollaan antaa teille voimaa, rohkeutta ja kyvykkyyttä toimia oikein.

Me henkimaailman sanansaattajat teemme työtämme lakkaamatta ja voitte ajatella, että olemme yhteisrintamassa kanssanne. Työtä tulee olemaan paljon. Työ tulee olemaan aika ajoin hyvin haastavaa ja vaikeaa, koska osalla ihmisiä on niin paljon epätoivoa, epäuskoa ja pelkoa. Pelko liittoutuu vihaan ja viha synnyttää väkivaltaa. Varmistakaa heikoimpien sisarien uskoa siitä, että kuolema on siirtymistä. Ja ne jotka lähtevät kuoleman kautta, siirtyvät meidän hoiviimme sen mukaan, miten he ovat leiviskänsä hoitaneet.

Tekemisen aika on käsillä. Tämä on ollut tiedossa aikojen alusta ja nyt valmistautukaamme työhön.
On tärkeää järjestäytyä toimimaan oikein ja tehokkaasti. On tärkeää luottaa johdatukseen, jota me annamme teille unien tai intuitioiden kautta. Herkkyys ja voima on voittamattomia, koska vain siten toimien tavoitteisiin päästään.

Miksi näin tapahtuu? Jotta ihmiskunta ottaisi todesta oman todellisen olemuksensa ja vastuunsa tekemisistään. Sattumaa ei ole ja kaikella on seuauksensa. Kasvu tapahtuu asteittain omien luomuksien keskellä Jumalallisen lain ja oikeudenmukaisuuden mukaan. Kasvunne on saavuttanut pisteen, joka todentaa luomuksienne sisällöt ja seuraukset. Käännekohta vaatii jokaista ottamaan kantaa ja tekemään todellisia asioita. On niitä, jotka tarttuvat aseisiin. On niitä jotka piiloutuvat. On niitä jotka epäröivät ja niitä, jotka lähtevät kuolemaan oman käden kautta. Kaiken sen keskellä te teette omaa osuuttanne.

Kirjoittakaa, puhukaa, toimikaa yhdessä ja yksin. Rukoilkaa, meditoikaa ja lisätkää valoa kaikilla keinoilla. Valojen aalto pyyhkiytyy sydämestä sydämiin lopulta. Kuinka pitkään prosessi kestää riippuu uutteruudestanne ja siitä, kuinka syvään pahuus on juurtunut niihin, jotka ovat eksyksissä.
Älkää eksykö. Olkaa uskossanne vahvoja ja tietäkää sekä tuntekaa, että olemme kanssanne.

Jumalan rakkaus ilmenee teissä. Te olette hänen suojeluksessaan vapaantahtonne kautta. Vaikeuksien keskellä levätkää. Kerätkää voimia ja jakakaa taakkoja yhdessä. Me luotamme teihin niin kuin te olette luottaneet johdatukseenne. Yhdessä olemme vahvoja. Amen.