torstai 27. marraskuuta 2014

Oikeudesta hyvään elämään

On esitetty vakavamielinen kysymys oikeudesta hyvään elämään ja oikeuteen elää ja ilmaista itseään. Kysymyksen taustalla on mittasuhteiltaan laaja, vaikea ja hyvin haastava asiakokonaisuus, josta ei puutu "vauhtia ja vaarallisia tilanteita". Haluamme korostaa tässä kylläkin, vaikeassa tilanteessa, suhtautumisen tapaa. Asiassa mukana olevien on kyettävä rauhoittamaan tunnekehon purkaukset. Ne eivät auta ketään.

Oikeus on ihmiselle, ihmisten antama lupa, toimia maailmassa. Oikeutta valvotaan ihmisten toimesta ja kun asiat menevät, syystä tai toisesta, hallitsemattomiksi, niin ihmiset joiden tehtävänä on vartioida oikeuden tapahtumista, joutuvat suurien haasteiden eteen. Puolueettomuus ja neutraalina oleminen vaatii korkeaa moraalia ja henkistä voimaa. Ihminen on inhimillinen olento, joka hakeutuu samanmielisten seuraan, koska kaipaa tukea mielikuvalleen tai mielipiteelleen. Tässä on yksi suurin ongelma, kun samanmieliset alkavat hoitaa asioita yhdessä. Heille voi käydä niin, että neutraalius ja puolueettomus kärsii. Jostakin tehdään syyllinen ja toisesta syytön, olkoonkin, että heidän tehtävänään ei ole syyllistää ketään, vaan hoitaa meneillään olevaa asiaa. Ihmiset, jotka tekevät työnsä puolesta asioita, joissa vaakakupissa on ihmisen elämä tai useamman ihmisen elämä, ovat hakeutuneet tekemään kyseistä työtä. Olkoonkin, että on myös niitä, jotka ovat ajatuneet kyseisiin töihin "sattumalta", kunhan ovat saaneet henkensä pitimiksi palkallista työtä. Heillä ei ole tarvittavaa kokemusta, ei koulutusta eikä näköalaa koko asiaan ja sen ulottuvuuksiin. He tekevät sen, minkä päättelevät olevan oikein tai parhaaksi asianosaisille. Nämä työntekijät voivat aiheuttaa tietämättömyyttään ssurta vahinkoa, koska heihin voi vaikuttaa ulkoapäin. He muodostavat pian mielipide / toiminta tapa ryhmän, joka alkavat myötäillä asiaan liittyvää, tarpeeksi voimakasta tai uhkaavaa henkilöä. On helpompaa olla samaa mieltä, kuin asettautua poikkiteloin henkilön kanssa, joka on esityksessään varma ja kykenee osoittamaan dokumentteja tai todisteita, toisen osapuolen väärintoimimisesta.

Itse asia, minkä takia tilanteeseen on päädytty, hukkuu oikeassa olemisen todisteluun. Ei puhuta enää kenenkään parhaasta, vaan siitä, kuka on oikeassa kuka väärässä. Ottaen huomioon kyseisen tilanteen, ne jotka on tuomittu, näiden yhteenliittyvien ihmisten toimesta, ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa. He eivät saa alkaa uskomaan muuta, kuin sitä totta, mikä on tapahtunut. Tässä on kyseessä paljon laajempi ja ulottuvuuksiltaan valtava asiakokonaisuus. Totuudessa pysyminen, ei omien tuntemuksien tai mielialojen, mukaan eläminen, vaan ja ainoastaan, mikä on totta ja miksi tässä tilanteessa ollaan. Oikeus ei tapahdu "minusta tuntuu" perustelujen kautta, vaan totuuden, mikä kestää kaikenlaiset vääräennökset tai hyökkäykset. Yksilöity, selkeä sanainen totuus.

Ei tarvita menneisyyteen palaamista. Ei sitä kuka on sanonut ja mitä on sanonut. Ei miltä nyt tuntuu, vaan se, miten tästä päästään eteenpäin, että itse asia tulee hoidetuksi oikein, niiden ihmisten kannalta kenestä tässä on oikeasti kyse.

Heistä tässä on kysymys. Heidän elämästään ja selviytymisestään. Jos ihmiset ja organisaatiot ihmisineen ovat hukanneet kyvyn hoitaa tehtäviään oikein, on tuotava se asia esille, että nyt asiaan on saatava ratkaisu, joka rauhoittaa asianosaisten elämän ja turvaa elämän jatkumisen kaikilla mahdollisilla keinoilla ja tavoilla.

On noustava asian yläpuolelle ja nähtävä kokonaisuus, siinä määrin, kuin se on mahdollista. Tässä asiassa, ne jotka ovat hoitaneet asiaa työnsä tai sukulaisuus ym. suhteen kautta, eivät kykene nousemaan asian yläpuolelle, koska itse prosessi on heidän synnyttämänsä. Kokemukset herättävät  paljon tunteita, että totuus hukkuu niihin. Siksi on tärkeää, että ääneen pääsevät ne, jotka kykenevät tuomaan asiaan selvyyttä ja näköalaa.

Henkimaailmassa oikeus tapahtuu sataprosenttisesti, koska Jumalan lait ovat ikuisia ja täydellisen oikeudenmukaisia. Täällä ei tunneta tulkintaa vaan ainoastaan totuus. Valo, joka säteilee taivaalliesta lähteestä ei valitse kohdettaan vaan valo läpäisee kaiken. Se kykeneekö ihminen kokemaan valoa ja sen parantavaa vaikutusta, riippuu hänen elämänsä tasosta. On muistettava, että jokainen valitsee puolensa vapaan tahtonsa kautta. Ne jotka valehtelevat tai tekevät asioita itsekkyyttään tai pahansuopaisuuttaan, eivät kykene tulemaan valoon ennen kuin sovittavat tekemänsä vääryydet. Ne, jotka tuntevat Jumalan, kylpevät Jumalallisessa valossa, olkoonkin, että maalliset asiat asianhoitajineen ja asianosaisineen yrittävät vetää heitä lokaan. He eivät onnistu aikeissaan, koska valo voittaa aina. Ennemmin tai myöhemmin virheet tulevat korjatuiksi Jumalallisessa oikeudessa.

Levollisuus ja usko hyvään antavat voimaa toimia oikein. Totuudessa pysyminen ilman sana- käänteitä antaa vakuutuksen oikeuden tuomareille. Mitään enempää ei tarvitse todistaa, kuin sitä, että
 asia on saatettava päätökseen niin, että tilanne rauhoittuu. Oikeus päättäköön miten, siitä ei tarvitse olla huolissaan, koska heillä on tehtävänään ratkaista se asia.

Rukoilkaa ja rauhoittakaa mielenne. Uskokaa taivaalliseen Jumalaan ja hänen hyvään henkimaailmaansa. Me näemme tältä tasolta koko asian syy seuraus perspektiivistä. Meidän on mahdotonta kuvata teille sitä, mistä kaikesta tässä on kyse ja mihin tämä johtaa, laajemmassa mielessä, kuin yksittäisten asianosaisten kannalta. Sen voimme asnoa, että tämä asiakokonaisuus tulee puhkaisemaan eräänlaisen negatiivisen kuplan, jota on pidetty yllä materialististen arvojen kautta. Kyse on todellakin laajasta asiasta, että se selviää teille vasta myöhemmin. Ei ole sattumaa ketkä tulevat todistajiksi, koska todistajina ovat he, joille on luotettu tämän asian tosiasiallisten puolien esilletuominen.

Jääkää rauhaan ja muistakaa valmistautua. Olemme kanssanne ja se antakoon teille tarvitsemanne rohkeuden, vakauden ja uskottavuuden.

tiistai 18. marraskuuta 2014

Henkinen todellisuus

Rakkaus virtaa läpäisevästi. Sitä ei voi vangita, ei asettaa tutkimuspöydälle, ei rajoittaa eikä tuhota. Rakkaus on Jumalan oloemassaolo. Jumala on rakkaus.

Kaikki heijastuu siihen.
Kaikki mitataan sillä mitalla, suhteessa siihen.
Kaikki on yhtä rakkaudessa eli Jumalassa.

Henkimaailma ei ole tietty osoite taivaassa, vaan se on tietoisuuden sisään rakennettu tila ja taso. Ihmisen aivot eivät kykene rakentamaan tietoisuudesta kaaviota, koska tietoisuus laajenee elämän kokemuksien myötä. Ollessasi tietoinen, olet tietoinen myös Jumalasta, Luojasta ja kaikesta mikä on.

Ihminen on matkalainen ajan ja tilan välisessä maisemassa, elämässä aineellisessa maailmassa, joka on illuusio tai utopia, koska ihminen on rakentanut sen luomuksen. Mikään ihmisen laatima laki ei ole ikuinen. Mikään ihmisen rakentama kaupunki ei ole ikuinen. Mikään ihminen ei ole ikuinen vaan
hänen tietoisuutensa on. Tietoisuus on sielun tila. Tietoisuus pyrkii tulemaan aina vain tietoisemmaksi niin itsestään kuin Jumalastaan. Se on Jumalan ikuinen laki ja se ei muutu tai murene koskaan.

Aikakaudet tulevat ja menevät. Ihmiset liittyvät aikakausiin, koska he todentavat itseään niissä. Mitä he tekevät, värittää aikakaudet historiallisiksi ajan jaksoiksi. Kirjoitettu sana on menneisyyden tutkimisen jälki, mutta se ei paljasta todellisia elämän salaisuuksia. Ne ovat tietoisuuden uloimmilla tasoilla ja sinne ei yletetä, ennen kuin on saavutettu se tila.

Henki eli tietoisuus elää omassa luomuksessaan. Kiinnittyy niihin mistä saa energiaa. Energia on keskeistä kaikessa elämässä. Ajatukset, mieltymykset ja tahto on signaali, joka toimii magneetin tavoin. Saman suuntaiset vetävät toisiaan puoleensa. Henkimaailmassa reagoidaan ihmisten lähettämiin signaaleihin herkästi. Siksi on niin äärettömän tärkeää ymmärtää, minkä tyyppisiä signaaleja lataa maailmankaikkeuteen.

Tietoisuus etenee elämissä ja kokemuksissa. Jossakin tilassa tapahtuu oivaltava hyppäys ylemmäs. Se voi tapahtua maallisessa tai taivaallisessa vaiheessa. Ylempi värähtely ei altistu siinä määrin alemmantason ilmennykselle, koska alempi ei voi vallata hereillä olevaa. Pahan tahtoisuus vetää kaikkea, mistä se saa otteen, alaspäin. Ilkeys, kateus, ahneus, saituus, viha jne. tuhoavat, koska ne vetävät tietoisuutta alemmas, kärsimykseen, orjuuteen, ahdistukseen ja lopulta sairastamiseen ja kuolemaan.

Mitä Jeesus opettaa? Mitä se tarkoittaa tänään? Mitä se on tarkoittanut aina?
Jeesus opettaa henkisen elämän tärkeyttä. Hänen opetuksensa on tie sinulle tai kenelle tahansa, joka
on tullut sen verran tietoisuuden valoon, että voi käyttää ymmärrystään asioiden pohtimiseen. Ei ole olemassa muuta tietä edistymiseen, kuin Jeesuksen kulkema tie. Kukaan ei voi mennä Isän luokse, muutoin kun Jeesuksen kautta. Hänen askelissaam ja rukouksissaan.Se ei vie ihmiseltä vastuuta hänen teoistaan, vaan se ohjaa valitsemaan henkisen elämän ainoana keinona päästä Jumalan luo.

Lapseni vältä pahaa. Tee hyvää. Ajattele hyvää. Rukoile ja pyydä, niin saat vastauksia jotka vahvistavat sinua ja tietoisuuttasi. Murehtiminen ja periksiantaminen ei ole henkisen tietoisuuden tiloja vaan jostakin olet vetänyt puoleesi pahantahtoisuutta. Aja pois ne luotasi ja puhuttele heitä rakkaudella. Rakkaudellinen toiminta tarkoittaa lujuutta.

Henkimaailmassa on laki ja järjestys. Sen lain alaisuudessa luomakunta sykkii, jokainen omassa tilassa kuitenkin yhteydessä toisiinsa, saumattomasti. Et voi nähdä sitä valtavaa kudosta, mutta voit tietoisuudestasi päin muistaa, että se osa jossa virtaa taivaallinen valo, on paikka, jossa sinä ilmennät itseäsi. Ne tumman sävyiset säikeet, ovat tiloja, joissa valo on kuvitteellisesti eristetty tai estetty. Siellä on paikkoja, jossa jatkavat olemaas oloaan ne, jotka ovat vapaasta tahdosta valinneet kärsimyksen, usein tietämättömyyttään tai uskomuksiensa sokaisemina ja karmallisten sidoksiensa kahleissa. Ihminen itse valitsee mihin ryhtyy ja mitä pitää yllä elämässään. Jeesuksen sanat; Jumalani anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät, viittaa tähän. Armo ja anteeksi anto koskee kaikkea, mutta siihen liitty halu pyytää anteeksi. Jos pyyntöä ei ole esitety, ei voida kuvitella, että anteeksi anto mahdollistuisi. Kyse on vapaasta tahdosta, joka on Jumalallinen perusta kasvuun ja edistymiseen kaikessa elämässä.

lauantai 15. marraskuuta 2014

Kiusaaminen

Rakas Lapsi, kysymyksesi herättää täällä henkimaailmassa paljon puhetta ja tahtoa selventää tätä kipeää asiaa tavoilla, jotka selventävät ihmisenä olemisen syvempiä inhimillisiä perusteita. On tärkeää ymmärtää, että me täällä katselemme asioita yli ajan ja paikan. Meillä on mahdollisuus nähdä kaukaisuuteen, sinne asti, milloin ensimmäisen kerran ihminen hengitti keuhkoillaan ihmisenä maanpäällä. Ihminen on omien uskomuksiensa kehässä ja rakentaa näkemyksensä ajatuksiensa ja uskomuksiensa kautta ja siksi selitykset tai syyn etsiminen on vaikeaa tai mahdotonta, koska syyt ovat paljon syvemmällä ja laajempia. Yritämme antaa sinulle näköalaa, jota voit sitten pohdiskella. Yritä avata ajatteluasi tarjoamaamme suntaan, jotta pääset työskentelemään itsessäsi parantavasti ja voimaantuaksesi.

Syyn ja seurauksen laki sekä vapaan tahdon voima ovat ihmisen sielussa vaikuttavia totuuksia. Jokainen elävä olento toimii näiden totuuksien alaisuudessa ja niissä ei ole poikkeuksia. Ihminen valitsee ja saa seuraukset elämäänsä. Se mitä on tehty, tulee omalle kohdalle joko hyvänä onnena tai kärsittävänä kokemuksena. Kärsimys tarkoittaa sielullista tunnetta, johon olisi löydettävä syy, jotta sitä voi käsitellä. Syy vain voi olla ihmisen sen hetkisen elämän ulottumattomissa, syystä että alku tapahtuma on tapahtunut monta ihmisen elämää aiemmin.

Jumala on luonut sinut rakkaudesta. Oletko sinä rakastanut itseäsi vai onko sinulla huonommuuden tunne, että et ansaitse rakkautta? Koko elämä heijastuu miljoonin eri kohtaloin tälle perustukselle-rakkaudelle. Rakkaudettomuus on ihmisen oma tila, oma luomus monista eri valinnoista. Koko elämä ja maailman kaikkeus asettuu tähän perspektiviin. Rakastanko, olenko rakkauden läpäisemä? Näemme sydämiin ja tunnemme ikävän, joka viittaa siihen, että joskus rakkaus on muuttanut muotoa vallanhaluksi, mustasukkaisuudeskasi jopa vihaksi. Samalla tavoin itsensä vähättely ja kelpaamattomaksi tunteminen, ovat rakkaudettomuutta. Kaikilla meillä on vapaus valita, mitä me kasvatamme itsessämme. Voit olla uhri ja kantaa viittaasi kärsimyksen kruunu päässäsi, mutta se ei muuta tilaasi, vaan pahentaa sisäistä kärsimystäsi. Jotakin täytyy muuttua, jotta tilanne muuttuu.

Muutos alkaa matkasta omaan itseen rukouksen ja hiljentymisen keinoin. Auttaessasi itseäsi, autat myös heitä, jotka purkavat omaa häiriintymistään sinuun. Olet kovin helppo maalitaulu, koska energiasi värähtelee sillä taajuudella. Rukous tuo meidät lähellesi ja meidän suurin ilomme on tukea sinua. Tukeminen ei tarkoita puolesta elämistä vaan hienovaraista tausta vaikuttamista. Rukoile vahvuutta kohdata kiusaajasi kasvoista kasvoihin rakkauden ja anteeksiantamisen hengessä. Rukoile tyyneyttä ja voimaa, koska tarvitset sitä. Heillä, jotka toimivat negatiivisten voimien kanavana, on usein sielullinen häiriö. He eivät tiedä mille ovat altistuneet. Siksi heidänkin puolesta tulee rukoilla, että he vapautuisivat valoon.

Elämäsi ei ole ollut helppoa, mutta siinä on olemassa sävyjä, jotka kertovat edistymisestäsi tielläsi. Ohjaamme sinua päästämään irti itsesi kielteisestä tarkkailusta ja kontrolloimisesta. Pelkosi juontaa juurensa epätoivoisiin kokemuksiin lapsuudessasi. Rakkaus ei ollut eikä ole, mikään itseisarvo perheessäsi. Tutkiessasi sukuasi ja juuriasi tulet löytämään vastauksia, mitä suvussasi on tapahtunut. Menneisyyden tutkiminen, tutkijan roolissa, voi antaa sinulle oivalluksia, suhteessa omiin valintoihisi.

On tärkeää huomata, kuinka kasvatuksessa on toistettu samaa kaavaa ja miten se on toistunut ihmisten elämissä. Sinä et voi muuksi muuttaa menneisyyttäsi, mutta voit muuttaa omaa ajatustasi ja asennettasi itseesi ja ympärilläsi oleviin ihmisiin. Samojen kaavojen kääntely johtaa saman tyyppisiin tuloksiin. Tulkinnan tekee kuitenkin jokainen itse. Juuri siinä on kasvamisesi ovi ja ulottuvuus.

Neuvomme on, että alat opiskella itseäsi. Ympärilläsi on mahdollisuuksia, jotka odottavat sinua.  Murehtiminen ja syyllisten etsiminen ei ole rakkaudellista toimintaa. Se ei johda toivomaasi tulokseen vaan vie sinua aina vain kauemmas päämäärästäsi. Alkaessasi rakentua rakkaudelliseen tilaan, tulet huomaamaan asenteesi ja jopa näkökykysi parantumiseen. Näet ihmiset erilaisessa valossa, koska ymmärrät, että hekin ovat Jumalan luomia. Heillä on oma polkunsa ja menneisyytensä.
He ovat eksyksissä ja eivät tiedä sitä. He toimivat niin, koska heillä ei ole pahan vastustuskykyä.

Haluamme vielä muistuttaa siitä, että tuttavsi, työkaverisi, sukulaisesi ovat niitä samoja sieluja, joiden kanssa olet matkannut läpi elämien. Karmallisuus tulee esille juuri ihmis-suhteissa. Kaikilla heillä on osansa siitä koulutuksesta, jossa jokainen teistä on mukana. Olkoonkin, että osa heistä, ei voi uskoa ja ymmärtää henkielämän lainalaisuuksia, se ei muuta sitä tosiasiaa, että Jumalalliset lait toimivat aina ja ikuisesti. Ole itsellesi aremelias mutta päättäväinen. Nouse ylös tuinteidesi sameista vesistä ja ala hengittämään oikein. Löydä oma keskuksesi ja voimistu omaksi itseksesi Jumalallisen ohjauksen avulla. Pyydä niin sinulle annetaan, kolkuta niin sinulle avataan.

Ei ole tärkeää se, mitä olet ollut aiemmin tai kuka on mitäkin tehnyt. Kaikki on nähtävillä elämässäsi nyt. Keskity olennaiseen ja hoida itsesi energiseen tilaan. Vastaat kehosi, mielesi ja sielusi tilasta, joten löydä keinot pitää itsestäsi hyvä huoli. Murehtiminen ei nosta energiaasi vaan se madaltaa värähtelyäsi ja avaa oven negatiivisille energioille. Ole vastustuskykyinen myös henkisesti.

Kiusaaminen ilmaisuna johtuu sanoista kiusaus. Kiusaus tarkoittaa haastetta tehdä asioita vääryydestä, rakkaudettomuudesta, kielteisyydestä ja pahuudesta. Kyse on lopulta valon ja varjon, hyvän ja pahan taistelusta. Ne jotka kiusaavat, ovat siis itse kiusattuja ja ne joita kiusataan altistetaan samaan. Kärsimys on tuolloin yhteistä ja negatiiviset voimat vahvistavat otettaan ja kaikki voivat aina vain huonommin. Kiusattujen on noustava henkisesti ylemmäs kiusaajiaan. Kiusaajat kaikkoavat, kun valo, rakkaus ja anteeksi antamus astuvat esiin.

Vuosi tuhansien teot tulevat hyvitetyksi aikojen ja elämien saatossa. Alku ymmärrykselle jouduttaa kasvuasi. Vastuun ottaminen omista ajatuksista, sanoista ja teoista  tarkoittaa sitä, että et enää jatka kielteisten seurauksien kehällä vaan siirryt mahdollisuuksien maailmaan. Mahdollisuuksien maailma avaa ovensa sinulle ja tivotaa sinut tervetulleeksi. Vihdoinkin suuntasi on kääntynyt kotiinpaluulle. Kotiinpaluu tarkoitta Jumalallisen itsen esiin tuloa vähitellen ja siinä määrin, että säilytät ja kasvatat kyvykkyyttäsi elää rehellistä ja rakastavaa elämää, olitpa sitten missä tahansa ja olipa kokemuksesi minkälainen tahansa. Et enää horju vaan tunnet ja tiedät mihin sinun tulee ryhtyä selvittääksesi vaikeutesi ja haasteesi. Kaikella on aikansa ja nyt on heräämisen aamu. Koko ihmiskunta vapisee murroksen kynnyksellä. Valo virtaa läpi universumin ja varjojen on väistyttävä. Liity sinäkin siihen valojen tuojien ketjuun, josta löydät itsesi uudistuneena ja terveenä. Ole turvallisella mielellä, et ole koskaan yksin.


maanantai 10. marraskuuta 2014

Rakkauden lähteistä

On esitetty hyvin vakavamielinen ja vaikuttava kysymys Jumalan olemassa olon ja ihmisten henkisen kehityskulun liittymäkohdista. Asia on laaja ja vaikutuksiltaan merkittävä niin kysymyksen esittäjälle, kuin niille, jotka lukevat vastauksiamme.

Usko tarkoittaa ihmisen käsityksiä elämästä ja sen ilmiöistä Alkujaan ihminen uskoi luonnon henkiin ja useisiin jumaluuksiin. Tulloin tiede ja ymmärrys olivat hyvin alkukantaisella tasolla. Ihmisellä itsellään on aina jonkunlainen aavistus Luojastaan, käytettiinpä hänestä mitä nimitystä hyvänsä. Ihminen tunnistaa, kautta vuosituhnasien, Isä Jumalan isyyden kaiken luojana. Se, miten ihminen sitä nimittää, sillä ei ole merkitystä. On nähtävä nimen taakse, tekoihin. Ihminen tulkitsee asioita oman ymmärryksensä mukaan, ei sen mukaan, mikä lopulta paljastuu totuiudeksi. Totuus on paljon muuta, kuin ihmisen minimaalinen tulkinta siitä. Ihminen on erehtyväinen ja erehdyksistä voi muodostua suurin este ihmisen henkiselle kasvulle ja ymmärrykselle.

Valta on aina kiehtonut tietyn tyyppisiä ihmisiä. Valta toisten ihmisten yli, on kautta historian antanut etuuksia, jotka voivat olla niin nautittavan ihania, että rehellisyys ja saati totuus unohdetaan. Rappio moraalissa on seurausta vallan moraalin puutteesta. Omasta edusta on tullut tärkein, hinnalla millä hyvänsä. Seurauksena on kaiken menttäminen, joko tässä tai tulevassa elämässä. Teoilla ja tapahtumilla on aina seurauksensa.

Usko voi olla sokeaa, koska siihen mihin uskotaan, liittyy monenlaisia ihmiselle tärkeiksi muodostuvista asioista. Ihminen on tietyssä kehitysasteessaan sokea, mikä tarkoittaa laumasieluisuutta. Tehdään asioita niin kuin muutkin tekevät. Usko on voimakas tekijä elämän toteuttajana. Uskomatta eläminen on miltei mahdotonta, koska kyse on liikkeelle panevasta energiasta. Olkoonkin, että ihminen ei usko Jumalaan, hän voi kuvitella olevansa uskomatta, mutta elämä toimii silti Jumalallisten eli luonnon lakien mukaan. Ateistiksi itseään nimittävät uskovat ei mihinkään. Sekin on Jumalan nimi, samoin kuin meidän enkelien nimenä on sattuma tai merkillinen tapahtuma. Kielikuvat eivät aina selitä, mitä sen taustalla on. Puhuminen, kirjoittaminen ja mikä tahansa ihmisen keino ilmaista asioiden todellista laitaa, on äärimmäisen rajallista. Kaikkea ei voi, eikä pidäkkään yrittää selittää sanoin. Tunne ja tietoisuus ovat miljoona kertaa vaikuttvampaa, kuin ihmisen yritys tiivistää sitä sanoihin.

Jokaisella ihmisellä on historiansa. Historia eli menneisyys pitää sisällään hyviä ajanjaksoja ja huonoja vuosikymmeniä. Kuitenkin kaikessa on yksi piirre, ihmisen halu kasvaa ja edetä. Tavalla tai toisella ihminen pyrkii saamaan selvää itsestään. Itsestä selvää ottaminen tarkoittaa meidän perspektiivistä sitä, että ihminen etsii Jumalaa. Jumala on luoja, rakstava Isä, josta kaikki ovat saaneet alkunsa. On luonnollista, että lapsi kaipaa tuntemaan Luojaansa. Siinä ei ole mitään outoa. Sen sijaan siinä on paljonkin outoa, kun lapsi haluaa keinolla millä hyvänsä tehdä tyhjäksi Isän olemassa olon. Jotakin on tapahtunut, mutta mitä?

Katsoessamme elämääsi Lapsi, näemme etenemisesi hyvin selkeästi. Missä määrin on tarpeellista selittää tapahtumia, jotka ovat lukinneet osan mieltäsi ja sieluasi, johonkin sen kaltaiseen, missä tilassa pidät itseäsi nyt? Tiedätkö, kaikkea ei ole tarpeellista selittää, koska mielesi on työkalu, joka voi tarttua selvityksiin ja alkaa muuttamaan asioitasi vähemmän tätä elämää palveleviksi. Haluamme kuitenkin tukea sinua ja antaa vastauksen, jota voit pohtia. Ei ole olemassa selvitystä siitä, mihin tämä johtaa, koska teet ja valitset tapasi itse. Voit aina tehdä toisin, eikö sekin osoita Jumalan rakkautta kohtaasi. Hän ei koskaa ole pakoittanut sinua mihinkään, vaan olet itse kulkenut elämiesi läpi niillä tavoilla ja teoilla kuormitettuna, joita kohtaat tässäkin elämässä. Pelkosi johtuu monista kokemuksista ja silloin kun kyse on pelosta, voit ajatella, että siinä ei ole rakkautta. Jumala on rakkaus, eli elämiesi aikana olet päättänyt, että et tarvitse Jumalaa. Jumala ei ole niin päättänyt eikä päätä koskaan, koska hän ei jätä ainoatakaan lasta yksin.. Ihminen voi kääntää Hänelle selkänsä ja kuvitella tai uskotella, että Jumala ei kuulu hänen elämäänsä. Vapaa tahtosi on voimakkain työkalusi, sitä ei voi kukaan ohittaa, emme me eikä Isä Jumala.

Tekijät jotka saivat sinut toimimaan niin, että käänsit selkäsi Jumalalle, johtuu kokemuksista, jolloin petyit katkerasti uskomuksiesi illusioihin. Olit niin oikeassa ja rakastit oikeassa olemista jakaessasi oikeutta toisille ihmisille. Et epäillyt itsesi kyvykkyyttä, koska toiset pönkittivät valtaasi. Menetit valtasi ja sen seurauksena käänsit suuttumuksen vallassa selkäsi,
sille kuvitteelliselle Jumalallesi, että kirosit hänen nimeään. Päätit, että et ikinä lausu hänen nimeään. Suljit itsesi tyhjiöön ja ponnistelit monessa elämässä siinä luulossa, että et voi lausua Jumalan nimeä kirouksesi vuoksi.

Sinun on tärkeää antaa itsellesi anteeksi. Vain siten " kirouksesi" lakkaa vaikeuttamasta nykyisyyttäsi.
Emme voi antaa sinulle vuosilukuja tai nimiä, koska niillä ei ole merkitystä. Merkitystä on sillä, että päästät sen osan sieluasi vapaaksi, mikä yhä edelleen värähtelee "kirouksesi" alaisuudessa. Muistutamme, että silloin kun ihminen kiroaa jotakin oman sielunsa tai elämänsä kautta, on vaikuttavuutta. Kaikessa on kyse energiasta ja kirous on kuin lukko, joka asetetaan siinä mielessä, että se kestää ikuisesti. Ihminen luo omaa elämäänsä sielustaan päin, mutta vapaan tahtonsa avulla hän voi muuttaa käsikirjoitustaan. Nyt on sen elämän aika, että vihdoin päästät itsesi kirouksestasi, jonka loit vakaassa tahdossa ja suunnattomassa pettymyksessä. Jumalasta tuli silmissäsi syyllinen ja koska kyse oli kaikesta tärkeäksi kokemastasi asiasta ymmärsit asiat niin, että heristelit nyrkkejäsi kohti taivasta.

Yritämme lieventää olotilaasi. Olet kulkenut pitkän tien tullaksesi tähän. Työskentele itsessäsi siinä määrin, kun tunnet sen miellyttäväksi. Mielikuvituksesi ja tunteesi ovat voimakkaita, joten älä liiottele kokemaasi. Pysy rauhallisena ja anna meille lupa auttaa sinua. Toisaalta olet antanut lupasi, koskapa suostuit tähän kanavointiimme.

Meille ei ole tärkeää, mitä nimeä ihmiset käyttävät Jumalasta, koska Hän on yksi ja ainut. Älä liiottele ongelmaasi,vaan näe sen taakse. Olet älykäs sielu ja persoonaltasi säteilevä. Tahdonvoimasi ja päättäväisyytesi mahdollistaa elämässäsi menestymisen siinä määrin, kuin karmalliset syyt sen sallivat. Tämä nykyinen elämäsi on käänne kohta taivalluksellesi. Mikäli haluat vapauttaa itsesi, tee se viipymättä. Mikäli jatkat samalla kaavalla, kuin ennen, mikään ei tule muuttumaan. Elämän laki toimii jokaisella samalla tavoin. Kyse on hyvityksistä ja kuitaamisista, mutta myöskin tulevan elämän luomisesta. Valinta on aina sinulla. Me emme voi puuttua päätöksiisi, mutta muistutamme sinua siitä, että emme lakkaa olemasta, vaikka et uskoisikaan meihin.

Ole sinattu ja rohkenemme toivoa, että teet asioissasi oikeansuuntaisia päätelmiä. Miksi vaikeuttaa, kun on olemassa selkeitä suuntaviittoja? Ei niin, että joku muu ottaa ne askeleesi, vaan kaikeessa sinä teet ne itse. Rukoilemme sinulle voimaa muutta itsessäi sitä, mikä estää todellisen valon lisääntymistä elämääsi. Ole turvallisella mielellä ja kun opiskelet meitä, niin tunne läsnäolomme. Emme koskaan jätä sinua yksin. Et koskaan ole ollut yksin, et silloinkaan kun itkit yksinäisyyttäsi.