lauantai 24. joulukuuta 2016

Minun Rakkauteni ei sinusta väisty

Rakkaus on Jumalallinen energia, jossa on kaiken läpäisevä, kaikessa  oleva voima. Rakaus on Jumala-sanotaan ja se on hyvin lähellä sitä, mitä me edustamme omalta osaltamme. Meidän tehtävänämme on tuoda rakkaustietoisuutta Sinulle. Mitä lähemmäksi päästät rakkauden, sen läheisemmäksi me muutumme. Sinun vapaan tahtosi ja keskittyneisyytesi energia joko estää tai kutsuu luo. Me emme voi ylittää tahtoasi, koska rakkaus ei ikinä pakota eikä painosta. Kasvusi ja etenemisesi tapahtuu tässä maastossa, mitä sinä ajattelet, toivot, sanoitat ja teet. Voit aina tarkastella omaa itseäsi rakkaudellisen näköalan kautta. Kuinka paljon sinulla on oppittavaa itsestäsi ja elämästä sekä samalla meistä, näkyy käyttäytymisessäsi, sanoissasi ja tavoissasi kohdella itseäsi ja muita.

Jouluun liittyy paljon muistoja. Siksi moni herkistyy pohtimaan nykyisyyttä ja tämän elämän vaiheen näkymiä. On aina muistettava, että kasvu ja eteneminen on edistymistä itsetuntemuksessa ja elämän ilmiöiden ymmärtämisessä. Tietoisuus laajenee henkisen edistymisen myötä ja epä tosi erottuu todesta. Totuus on lopulta hyvin yksinkertaista, mutta ihmisten halu monimuotoistaa ja selittää elämää on kyltymätöntä. Toisaalta se on Jumalan tahdon mukaista, että ihminen kokeilee ja testaa, koska kokemuksien edetessä hän havahtuu tietämään, kuka hän oikeastaan on ja ketä hän elämässään edustaa.

Kaiken ihmisien luomien keskeltä todellinen tosi loistaa kuin jalokivi. Sitä ei aika eikä teot himmennä, se ei lakkaa olemasta ja vaikuttamasta. Jumalallinen totuus on kaiken elämän perusta. Asioita ja ilmiöitä  tarkistellessamme, voimme huomata, kuinka etäälle tietyt tahot ovat luomuksensa asettaneet todesta. Voit nähdä ja kuulla väitteitä ja todisteita, joissa ei ole mitään totta. Hämmentävää, mutta meidän näkemyksen mukaan, sekin kuuluu kehitykseen. Epä toden elämän eläminen vie energiat toisaalle, kuin alunalkaen on tarkoitettu. Ne hupenevat yrittämiseen, joka ei johda mihinkään todelliseen. Todellinen tosi ei antaudu vääränlaisille uskotteluille ja painostaville ennusteille. Ihmisen mieli voi luoda loputtomasti mitä kummallisempia tasoja. Maneerit ja riitit ovat siitä oivana esimerkkinä. Jumalan liittäminen näihin menoihin on keino pyrkiä hallitsemaan ja olemaan uskottavampi. Tietoinen ihminen näkee teeskentelyn ja petoksen läpi. Tieto on siis turvaa, tänäkin aikana, jolloin ihmiset ovat havahtumassa todellisuuteen. Tiedon tarkasteleminen kriittisesti on tärkeää, koska niin moni taho haluaa profetoida ja todistella asioita, jotka osoittautuvat valheelliseksi. Totuus kestää kriittisimmätkin väitteet ja valheet paljastuvat.

Näemme ihmisiä, jotka ovat vyöttäneet itsensä tekaistuilla määreillä ja menetelmillä. Heidän ajatuksensa poukkoilevat sinne sun tänne ja rauha on vieras käsite. Kaikessa on suorittamisen ja pakonomaisen touhamisen leima. Hiljaisuus on kauhistus, koska on kestämätöntä pysähtyä katsomaan omaa itseä ja aikaansaannoksiaan. Stressaantunut nyky ihminen uupuu väistämättömän edessä, koska elämä on rakennettu valheellisuudelle. Uupmukseen on olemassa lääke ja se on täydellinen rauhoittuminen. Nyt kun Joulun energiat alkavat olla huipussaan, nekin jotka ovat itsensä eksyttäneet, pääsevät kokemaan jotakin hyvin merkillistä. Maailmassa on ihmisiä, jotka kanavoivat kirkkautta, valoa ja rakkautta, heidän apunaan toimimme me, henkimaailman oppaat ja enkelit. Maailma kylpee kirkkaassa valossa, joka läpäisee kaiken isoimmista pinempiin. Kukaan ei jää sen ulkopuolelle tai osattomaksi siitä. Mitä se tarkoittaa Sinulle?

Olet siinä missä sinun kuuluu olla. Antaudu pelosta ja päästä valo sisimpääsi. Keskity rakkauteen ja hengitä tietoisesti kirkkautta.
Huomaat kipuja, ahdistusta, pelkoa jopa paniikkia. Kaikki se joutaa mennä. Päästä se menemään, äläkä kutsu sitä takaisin. Vapauta itsesi vanhentuneista malleista ja uskomuksista. Ole se joka olet. Kristus-valo on korkein rakkaus ja sinun ei tarvitse analysoida tai sanoittaa, miltä sinusta tuntuu. Ole siinä valossa. Pysy siinä ja anna meille lupa tehdä osuutemme. Jeesus edustaa Kristusta ja hän on sanonut " Minun rakkauteni ei sinusta väisty.", miksi hangoittelisit vastaan parasta, mitä on olemassa?

Kärsimys on seurausta rakkaudettomuudesta. Parannuksen tekeminen on mielen muutosta ja nyt on elämäsi parhain aika muuttaa mielesi. Ala nähdä hyvää ja hyvä kasvaa sinuun ja elämääsi. Muuta ei tarvita. Me rakastamme sinua ja siunaamme pyrkimyksisäi parantua. Pidä huoli niistä, jotka ovat vastuullasi. Muista myös niitä, joilla ei ole ketään. Rakenna rauha kotiisi ja ole rauhan keskiössä. Siinä on todellisuus ja tosi. Sinä voit ja kykenet. Amen.

torstai 8. joulukuuta 2016

Sinulle, joka olet sitoutunut tehtäviisi

Kiitos, että pyysit ohjaustamme. Haluamme tarkentaa sinulle muutamia tärkeitä asioita. Tämä kanava on toiminut usean vuoden ja lukiessasi aiempia tekstejä voit varmentaa lähteen oikeellisuutta. On äärimmäisen tärkeä selvittää itselle, mistä lähteestä ja kenen kautta tekstejä julkituodaan. Sinä olet paras arvioija, koska tunnet itsessäsi onko kirjoituksissa totuutta. Totuus tarkoittaa tietoa, joka voidaan tutkia ja ymmärtää. Siinä ei pidä olla mitään hämärää tai outoa, vaan terveen järjen ja sydämen viisauden kautta asiasisältö kestää kriittisimmänkin tarkastelun. Lähde on Jumala ja hänen hyvä henkimaailmansa. Kanavoijan tulee ilmaista itsensä omalla nimellään ja hänen tulee myös kestää kriittinen tarkastelu. Kaikenlainen edun tavoittelu ei kuulu tähän tiedonantojen sarjaan ja niimpä niistä ei pidä periä maksuja eikä kirjoittaja saa siitä taloudellista hyötyä. Hänen elämäänsä siunataan ja hänen puolestaan rukoillaan.

Tehtäviisi sitoutuminen on tuonut sinut tähän hetkeen, Haasteet, vaikeudet ja vastoinkäymiset ovat jalostaneet henkistä ulottuvuuttasi ja vieneet toisaalta suunnattomasti energiaa keholtasi. Juuri nyt ja vielä hetken sinun tulee sallia itsellesi lepo. Tunnet kyllä, milloin voima palautuu jäseniisi ja kanavasi vahvistuvat. Asiat tapahtuvat oikea-aikaisesti ja saat kaiken tarvitsemasi tuen.

Henkinen ulottuvuutesi kaipaa hoitamista, mikä tarkoittaa meditoimista, luonnossa liikkumista, hengittämistä ja irtipäästämistä. Rukoileminenkaan ei ole pahitteeksi. Nuku ja lepää aina, kun tunnet siihen tarvetta. Hyvinvointisi on ensiarvoista elämäntehtäväsi loppuun saattamisessa. Me teemme oman osuutemme ja olemme kiitollisia tästä yhteydestä.

Kaikki on olemassa, nyt on aika antaa asioiden virrata. Ole turvallisella mielellä, sinua rakastetaan ja sinusta, lapsistasi ja kodistasi pidetään huolta.
perjantai 2. joulukuuta 2016

Kaikilla on merkittävä elämä

Haluamme muistuttaa Teitä ettei ihmisissä ole yhtäkään sielua, jonka elämä olisi merkityksetön. Laajempi näkemyksemme ja tietämyksemme tuo esille kaiken, josta teillä ei voi olla tietoa. Näemme polkunne alusta asti ja voimme seurata jalanjälkiänne, kuin katselisimme elokuvaa. Joskus meidän on palautettava muistoja tai aavistuksia myös teille. Syynä voi olla se, että olette suuntaamassa askeleitanne sopimuksienne vastaisesti ja tarvitsette hienovaraista ohjausta. Emme voi tehdä puolestanne asioita, emme päättää tai puuttua tekemisiinne. Olette vastuussa valinnoistanne ja kestätte seuraukset, joko heti nykyisessä elämässänne tai myöhemmissä vaiheissa. Pyytäessänne apua toimimme äärimmäisen hienovaraisesti, koska teidän on kyettävä toimimaan myös yksin ja itsenäisesti. Pyyntöönne reagoidaan monella tasolla ja saatte tarvitsemanne avun. Avun laatu ei useinkaan ole suoranaisesti sitä mitä pyysitte, koska useinkin pyyntönne toteuttaminen johtaisi kaaokseen tai suuriin vaikeuksiin jossakin elämänne käänteessä. Tiedätte kyllä, koska olemme yhteistyössä kanssanne. Teeme palveluksia mielellämme, koska yhteytemme olemassa olo kasvattaa henkistä valoa joka puolelle.

Kovin usein arvioitte ja arvostelette toisia kaltaisianne. Ihmettelemme sitä, koska ette jostakin syystä opi pitämään ajatuksianne kurissa. Ne harhailevat sinne ja tänne, tuottavat mitä merkillisimpiä päätelmiä ja uhkakuvia. Pelko asuu niin syvällä sisimmässänne, että kadotatte harkintakykynne ja ryntäätte suinpäin ongelmiin. Jos malttaisitte mielenkuohujen keskellä hengittää ja rentoutua, huomaisitte selkeästi oikeamman suunnan. Suuntanne on aina oikea, mutta voitte tehdä elämästänne turhauttavaa ja uuvuttavaa päättämättömyydellänne ja hosumisellanne. Teillä ei voi olla kiire minkään asian kanssa, koska aikaa on loputtomasti. Jos sallisitte itsellenne rauhan, etenemisenne olisi sopuisaa ja miellyttävää.

Ihminen joka toimii ja elää toisin, kuin muut, aiheuttaa aina arvostelua, ihmetystä ja jopa tuomitsemista. Massatietoisuudessa ei voi olla poikkeuksia koska poikkeus haastaa toisia tutkimaan omaa itseään, valintoja ja arvoja. Mitä enemmän ihmisiä havahtuu tutkimaan toimintaansa, sen suurempi paine kohdistuu koko systeemiin ja ennen kaikkea systeemistä hyötyviin yksilöihin ja ryhmiin. Muutoksen allot vyöryvät läpi ihmiskunnan ja nämä erilaiset yksilöt lisääntyvät huimaa vauhtia. Koko ihmiskunta on murroksen kourissa ja tarkoituksena on, että muutos saavuttaa viimeisemmätkin hyvin pian. Hyvin pian on määre, joka aiheuttta teille paineita, koska pohditte heti omaa tilannettanne. Suosittelemme teitä tarkistamaan asenteitanne ja uskomuksianne. Kuinka paljon käytätte negatiivista energiaa, toteuttaessanne elämäänne? Olette juuri siinä, missä teidän tuleekin olla. Muutospaineiden ilmaantuessa, ryhtykää työhön heti. Enään ei pitäisi jarrutella ja estellä välttämättömiä uudistuksia.

Kuuntelette uutisia, kauhistelette maailman melskeitä ja sama tilanne on omassa itsessänne, mittasuhde on vain erilainen. Kauhistelujen sijaan, kannattaa suunnata ajatus korjaaviin ja eheyttäviin tekemisiin. Sallimus tarkoittaa myönteistä tapahtumaa joka vahvistaa kokijaa henkisesti. Sallikaa itsellenne hyviä asioita, toteuttakaa niitä joka päivä. Tiedätte kyllä mitä tehdä, koska erottelukykynne on laajentunut.  Miksi pitää yllä pahaa, kun kerran on mahdollisuus olla hyvä? Sitä kannattaa itseltä kysyä ja ehkä myös tuoda asia esille niiden kanssa, jotka yhä edelleen kylvävät negaatiivisuutta. Paha ei pysähdy sillä, että suljette ovenne ja laitatte verhot kiinni sielunne ikkunoissa. Vain valo ja rakkaus pysäytytää pahuuden etenemisen. Te olette eturintamassa ja teiltä odotetaan tekoja. Itseasiassa Te itse odotatte omia tekojanne, koska olette sopineet keskenänne tästä urakasta. Sopimus on tehty aiemmin ja sen sitovuus on täydellinen. Siksikin sydämenne hakkaa niin kiihkeästi, koska se muistuttaa teitä tehtävienne vakavuudesta ja suuresta merkityksestä.

Me olemme tukenanne ja teemme osuutemme ilolla ja kiitollisuudella. Älkää antako masennukselle tilaa tai mahdollisuutta. Liittykää valoon ja tulette huomaamaan, että ihmiskunta on ottanut paikkansa Jumalallisessa suunnitelmassa.  Amen.