keskiviikko 14. tammikuuta 2015

Kaikella on tarkoituksena

Kysymyksessä, joka on esitetty, on monta eri vaikuttajaa ja vaikutusta. Haluamme antaa vastauksen, joka selventää ihmisen olemuksen rakenteita, niin sieluna kuin kehollisena olentona. Elämää voi kuvata pitkänä matkana, jolle on lähdetty tuhansia vuosia, vuosisatoja sitten. Matkan tarkoitus on sielun kypsymisen ja tietoisuuden kasvamisen kautta, oppia elämään vastuullisena olentona. Vastuullinen olento tarkoittaa henkisesti kypsää ihmistä ja henkeä. Ihminen on henkinen olento, olkoonkin, että henkisyys piiloutuu kehon ja materian taakse. Materia on aineellinen maailma, jossa keholliset ihmiset elävät. Henki eli sielu elävöittää kehon ja kun keho lakkaa toimimasta, sielu vapautuu kehostaan henkimaailmaan eli todelliseen kotiin. Persoona nivoutuu sieluun tietynlaisten rakenteidensa kautta eli myös persoona ilmaisee sielua, siinä määrin, kun persoona on tietoinen henkisyydestään. On ihmisiä, joilla ei voi olla tietoa henkisyydestään, koska heillä ei ole niin paljoa elämän kokemuksia, että he olisivat voineet tulla tietoisiksi. He vasta opettelevat elämää ja samalla luovat karmaansa eli syytä ja seurausta, joka on sitten heidän kasvumiljöönsä, sillä pitkällä matkalla omaksi itsekseen eli tietoiseksi olennoksi, Jumalansa tunnistaviksi henkisiksi olennoiksi.

Pitkien matkojen aikana ihminen tekee asioita, joista hän joutuu seuraamuksien kautta vaikeisiin tilanteisiin. Vaikeat tilanteet ovat aina seurausta kasvun vaateista ja tärkeää on niissä tilanteissa kyetä valitsemaan elämää edistäviä tapoja. Se kykeneekö ihminen tekemään toisin, riippuu puolestaan persoonan sinnikkyydestä ja halukkuudesta oppia toimimaan toisin. Mukavuudenhalu, laiskuus, helpon ja turvallisen elämän ihanne, estää ihmistä. Mikäli vanhemmat tukevat lapsen itsekästä puolta sillä, että lapsi ei joudu haastamaan itseään vaan saa haluamansa helposti, niin ei lapsi voi oppia tekemään muuta kuin helppoja ratkaisuja. Olkoonkin, että nämä helpot ratkaisut ovat tuhoisia. Samalla tavoin, jos lapsi kasvaa ilman rakkautta ja myötämielisyyttä, hänestä voi kasvaa piittaamaton ja itsekäs olento. Aihiot ovat olemassa sielun tasolla, mutta kasvatus, kulttuuri ja uskomukset muokkaavat persoonasta sen, mikä ilmenee elämään. Vanhempien tarjoamat elämisen puitteet, tavat, uskomukset ja asenteet ovat niitä, joita kasvava lapsi käyttää itsensä hahmottamiseen.

Jumalan lait ovat henkisiä lakeja. Ne toimivat kaikessa elämässä ja ne eivät muutu aikakausien muuttuessa. Ne ovat täydellisen oikeudenmukaisia ja jokainen luotu käy läpi henkisessä kasvussaan läpi tietyt prosessit. Raamatussa Jumalan henkiset lait tulevat esille erityisen selkeinä Jeesuksen elämän kuvauksissa. Henkinen tie tarkoittaa myös sitä, että henki voittaa aineen. Ihminen voi luoda omaa elämäänsä tietoisesti. Tietoisesti rakkaudesta ja rakastamisesta päin, anteeksi antamalla ja anteeksi saamalla. Anteeksi antaminen on suurin rakkaudellinen teko ja kun ihminen antaa anteeksi sydämestään, niin myös karma oikenee. Karman oikeneminen tarkoittaa sitä, että kaksi riita pukaria sopii asiansa ja jatkaa elämäänsä niin sanotusti puhtaalta pöydältä.

Omalle itselle anteeksi antaminen on äärimmäisen parantavaa. Tee parannus-tarkoitaa anna itsellesi anteeksi ja muuta mielesi elämälle eli Jumalalle myönteiseksi. Se kykeneekö ihminen muuttamaan tapansa ja asenteensa, vaatii suurta itsekuria, rohkeutta ja päättäväisyyttä,  mutta myöskin rukoilemista ja Jumalan puoleen kääntymistä. Itsekäs ihminen ei pysyty myöntymään ja myöntämään pienuuttaan ja silloin parannuksen tekeminen jää tekemättä. Ihminen turhautuu ja turhautuessaan alkaa täyttämään elämäänsä välinpitämättömyydellä ja tuhoisalla toiminnalla. Tuolloin ihminen kerää myös itselleen kielteistä karmaa, joka tuottaa lisää vaikeuksia ja hankaluuksia.  Jokainen vastaa teoistaan itselleen, mutta myös Jumalalle. Jumala ei puutu lapsiensa rikkeisiin, koska Jumalalliset lait pitävät siitä huolen ajallaan. Ihminen sitoo itsensä elämän pyörään ja kuinka monta elämää hän tarvitsee, jotta hän vapautuu, sitä on mahdotonta ennustaa, koska vapaata tahtoa ei kontrolloi kukaan muu, kuin ihminen itse. Henkisyydestä tietämätön ihminen elää sattumanvaraista elämää, koska hän ei voi käsittää omaa osuuttaan oman elämänsä luojana. Vasta sitten, kun hänellä on tarpeeksi kokemuksia elämästä, hän vähitellen alkaa avautumaan henkisiin ulottuvuksiin. Se ei ole muutoin mahdollista. On siis elettävä niin pitkään, että kokemukset saavat ihmisen havahtumaan. Kovat kokemukset ovat tarpeellisia ja suotavia, koska ilman niitä ihminen pitäytyy itsekkyydessään ja omahyväisyydessään.

Voidaan sanoa, että ihmiskunnassa on paluu muuttajia, jotka ovat jo koti matkalla. He ovat oppineet läksynsä ja tekevät valintoja henkisten lainalaisuuksien mukaan. He rakentavat rauhaa ja pyrkivät hyvään. Sitten on niitä, jotka ovat menossa vastakkaiseen suuntaan, eli ovat asenteissaan ja tavoissaan keräämässä kokemuksia elämästä ja luovat karmaansa. Kuinka pitkään tämä matkan teko tulee kestämään,  ei ole tiedossa. Kehityksen idea on, että jokainen luotu oppii tuntemaan Jumalan ja itsensä.

Kysymyksen esittäjälle haluamme sanoa, että vaikeudet elämässä ovat seurausta menneistä. Ei ole tarpeellista pohtia sitä, mitä on tehty tai jätetty tekemättä, vaan on hyvä pohtia, mitä voi tehdä nyt. Tosiasioiden tunnistaminen on tärkeä. Asioiden todellisen laidan esille tuominen, rehellisesti ja avoimesti. On tärkeää, että hankaluuksissa painivalle läheiselle sanotaan, mihin eletty elämä johtaa. On myös kerrottava vapaan tahdon merkityksestä ja vastuusta. Kaikiella tekemisellä tai tekemättömyydellä on seurauksensa, jonka ihminen saa itselleen koettavaksi. Mikäli ihminen ei piittaa korjata tapojaan vaan jatkaa tuhoisella tiellään, niin häntä on mahdoton auttaa. Ihmisen on itse tehtävä muutos. Läheiset voivat rukoilla hänen puolestaan, mutta hänen puolestaan ei voi elää.

Pettymykset ja turhautuminen ruokkivat kielteistä  ja välinpitämätöntä elämän tapaa. On tehtävä selväksi oikean ja väärän, hyvän ja pahan ero. Totuus ja totuudenmukaisuus johtaa hyvään ja välinpitämättömyys, viha, kauna ja piittaamattomuus johtaa pahaan.

Lopulta kaikki ihmiset ovat menossa kotiin. Matka sinne on vaikea ja haastava, koska vastuksena on oma itsekäs mieli. Jokainen saa ansionsa mukaan ja kaikki pääsevät lopulta perille. Ihmeitä voi tapahtua, paranemisia tapahtuu-sitä voimme rukoilla kaikilla tahoilla.
keskiviikko 7. tammikuuta 2015

Elämä soi, miten on sinun laitasi?

On esitetty kysymys, koskien yksilön kokemuksista henkimaailman kanssa ja siihen liittyen näköalaa elämän sisällöistä. Olen vastannut aiemmissa kirjoituksissa osaaltaan tähän kysymykseen, joten tekstien lukeminen avaa näköalaa elämän syvimmille tasoille. On kuitenkin hyvä muistuttaa, että Jumalallinen laki on perusta, johon ihminen jättää oman jälkensä. Jäljen jättämisellä tarkoitamme, niitä erityisiä ja erilaisia tapoja toimia elämän tilanteissa ja lisäksi siihen vaikuttaa myös, persoonalliset piirteet. Jokainen ihminen on Jumalasta ja jokainen ilmentää itseeän eri tavalla. Olemme samanlaisia, mutta hyvin eritapaisia. Eli kysyjän on hyvä pohdiskella omaa erityistä tapaa toimia, suhtautua ja ajatella.

Oman erityisyytensä oivaltaminen avaa mielen voimavaroja. Jo se, että voi ajatella olevansa Jumalan luoma erityinen olento, voi sävähdyttää. Sinulle kysyjä, on tärkeää ajatella rakkaudellisella tunteella omaa itseäsi. Se on alku suuremmoiselle muutokselle itsessäsi ja elämisellesi. Itsensä mitätöinti ei ole rakkaudellista toimintaa. Kyetessäsi katsomaan elämääsi taaksepäin ja huomaamaan sen suunnattoman sinnikkyyden, millä olet saanut asiat sujumaan, voisit olla hieman armollisempi itsellesi. Pois sulkemisen sijaan, voisit alkaa avaamaan itseäsi. Henkimaailman yhteydenotot ovat suuria merkkejä sinulle siitä, että et ole ollut koskaan yksin. Et niinäkään hetkinä, kun sinusta on tuntunut, että koko maailma ihmisineen hyökkää tai nujertaa sinut. Juuri ne hetket ovat saaneet sinut vetäytymään ja jäämään puolustus asemiin. Toimit tuolloin ainoalla tavalla, että selviydyit haastavista tapahtumista. Sisukkuutesi ansiosta olet saanut elämäsi sujumaan, mutta eikö nyt ole jo aika, että alkaisit myös elämään? Tällä tarkoitamme vapautumisen mahdollisuutta niistä rutinoituneista kuvioista, joita pidät edelleen yllä. Ne eivät enää palvele sinua vaan ne estävät sinua.

Henkimaailma ei ole joku paikka jossakin äärettömyydessä. Henki on paikallaan siinä missä se ilmenee ja haluaa ilmentää itseään. Sinun henkesi on kehossasi ja tekee sieltä päin myös matkoja muualle. Unen aikana, henkesi voi matkailla mihin sillä on halua ja tarvetta. Valveilla ollessasi henkesi pysyttelee kehossasi. Henkioppaat ja enkelit ovat henkiä ja itse lukeudun enkeliksi mutta myös oppaaksi. Meillä on omat tehtävämme johon olemme sitoutuneet ja joiden tekeminen kuuluu elämiseemme. Sitoutumisemme on täydellistä.

Katsellessasi maailmaa ja kokiessasi sitä, teet sitä aistiesi ja asenteidesi sekä uskomuksiesi tavoilla. Halutessasi edetä tai muuttaa jotakin elämässäsi, se voi alkaa vain ajatuksien kautta. Pohdinta muutoksen mahdollisuudesta synnyttää muutoksen. Ilman ajatusta ei synny toimintaa. Halusi ja motivaatiosi ottaa selvää henkimaailmasta, viittaa siihen, että oppaasi ja enkelisi tuuppivat sinua lempeästi eteenemiseen. Se otatko sinä askeleita eteenpäin vain oletko paikoillasi, on sinun itsesi päätettävissä. Taaksepäin et enää voi mennä, paikoillaan oleminen vie voimavaroja ja niinpä aikailet otatko askeleita vaiko et. Haluat niin kovasti varmistaa tekemisiesi oikeutusta, että oppaallasi on totisesti kestämistä. Tarkoitamme tällä kestämisellä sitä, että henkimaailmassa tietoisuus toimii ilman kellonaikoja ja tiedämme suunnan sekä päämäärän. Tiedämme, että jokainen etenee aivan takuulla, mutta toisinaan ihmettelemme, miksi ihmisenä etenemiselle keksimällä keksitään vaikeuksia, esteitä ja hankaluuksia. On siis olemassa tie ja totuus, joka vie perille suoraan. Se on Jumalallinen tie, rakkauden ja totuuden tie. Sitten on olemassa ihmisen tie, joka harhailee ja risteilee sinne sun tänne. Mitä enemmän ihminen antautuu taivaalliselle ohjaukselle eli kuuntelee sydäntään ja tekee päätöksiä sieltä suunnalta, sen avarammaksi ja runsaammaksi elämä aukeaa. Pelko ei enää pidä otteessaan vaan ilo ja rakkaus tulvahtavat elämään.

Henkimaailma tulee aika ajoin hyvin lähelle ihmistä. Syyt ovat aina henkilökohtaisia. Onko tarpeen eritellä jos kykenee ajattelemaan myönteisesti? On olemassa joku, joka haluaa osoittaa pyyteetöntä huolenpitoa. On olemassa joku, joka tuo taivaallisia terveisiä, toisilta elämän tasoilta. Eikö se ole jo suurenmoista? Määrittelemisen ja rajaamisen sijaan, ole onnellinen kokemuksestasi. Henkimaailman on vaikeaa päästä rajoittuneen ja pelokkaan mielen läpi, tuomaan ilon ja onnen viestejä. Ongelma syntyy energioiden erilaisuudesta. Juuri siinä on koko kommunikoinnin ydin. Ihmisen tehtvänä on saada oma energiasysteemi värähtelemään vapautuneemmin, koska vain silloin viesteihin saadaan myös ilmaisuja, pelkän tuntemisen ja tunteen lisäksi.

Kaikki asiat  liittyvät kaikkiin, erillisyyttä ei oikeasti ole olemassa. Erillisyyden tunne, on suojamkanismi, jonka olet luonut omaksi turvaksesi. Pidät sitä yllä pelkosi sanelemana. Muistutamme sinua, että pelko lamaannuttaa ja estää elämästä.Pelon voittaminen tarkoittaa sitä, että vapauttaa itsensä rakkaudelliseen virtaan. Rakkaudessa ei ole pelkoa, koska Jumala on rakkaus. Rakkaus on elämän sointi ja kysymys jota haluamme tähdentää pohdittavaksesi, miten on sinun sointisi?

Älä ole niin ankara itsellesi. Samalla tavoin, kun henkimaailmasta tulijat silittävät sinua, sinun tulisi silittää itseäsi. Olet nyt sen kokemuksen edessä ja tuemme sinua kaikilla tavoin. Sinun itsesi on kuitenkin otettava ne kuuluisat ensi askeleet. Olet jo ottanut niitä ja siitä olemme iloisia. Kevät tulee antamaan sinulle paljon, kun vain uskaltaudut. Me täällä olemme valmiita tukemaan etenemistäsi ja muistutamme vielä, että et todellakaan ole koskaan yksin. Pieni hetki ja tulet pääsemään siihen tietoisuuden tilaan, että saat sanallisia kommunikointeja. Ole turvallisella mielellä ja tee oma osuutesi. On aika opiskella elämää ja Jumalallisia todellisuuksia. Sen voimme luvata, että tulet iloisesti yllättymään.


torstai 1. tammikuuta 2015

Uusivuosi uudistumisen aikakausi

Minä näen, kuinka enkelit laskeutuvat, jokaisen ihmisen lähelle ja siunaten suojelevat heitä. Siipiensä suoja on eheä ja rikkoutumaton, koska Jumalan rakkaudesta he saavat voimansa tähän merkittävään työhön. Se ei ole työtä-sanoi eräs, se on elämän tarkoitus. Se on enkelien merkitys ihmiselle, että he tulevat toisensa tietämään ja tuntemaan.Ihminen ei tunne välttämättä enkeliään, mutta enkeli tuntee ihmisen  Eikö se ole lohduttavaa, kun voit ajatella, että on olemassa joku todellinen Jumalan lähettämä varjelus, joka pitää sinusta huolta? Epäilevä mielesi voi väittää näitä asioita epätosiksi, mutta muista, että mielesi on ajatuksiesi, asenteidesi ja oppimisiesi jatke ja se ei voi tietää kaikkea kaikista.

Minä kuulen rukouksien nousevan ihmisten sydämistä. Ne nousevat ensin meidän enkelien tietoon ja me toimitamme ne sinne, minne ne on tarkoitettu. Rukous on se silta, joka yhdistää meidät saumattomaan yhteistyöhön. Rukous on se voimavirta, joka kytkee meidät toisiimme niin, että sinä rakas ihmiseni, saat turvaa ja me voimme työskennellä parhaaksesi. Sinun parhaasi, on henkisen itsesi kasvu ja kehitys. Vaikka kuulen usein sinun huokaavan materiaalisista huolista ja epävarmuudesta, niin muistathan, että jostakin syystä, olet luonut itsellesi epävarmuuden, jotta voisit opetella olemaan varmempi, luottavaisempi ja rakastavampi.

Jumalan lupaus sinulle on, että kaikki sinun tarpeesi tulevat tyydytetyksi, kun ensin etsit Jumalan valtakunnan sisimmästäsi. Mitä enemmän ajattelet huolien aiheita, pelkoja, pettymyksiä, sen kauemmas olet ajautunut siitä Jumalaln tuntemisesta, joka on totuus. Huomaa siis ajatuksiesi kaavat, asenteidesi vahigollisuus ja tee parannus. Parannus tarkoittaa mielen muutosta, asenteen tarkastamista ja vastuullisen elämäntavan opettelemista. Rukoillessasi niin rukoile henkisiä voimavaroja, että kykenet voittamaan alhaisen mielen, materiaalisen puolen itsessäsi, ylevyydellä ja uskolla. Vain sinä voit kasvattaa itseäsi Jumalalliseen suuntaan kokemuksiesi keskeltä. Jos aina palaat lähtöruutuun epäuskosi takia, mitä hyötyä siitä on sinulle ja elämällesi? Näe kasvusi pieninä tekoina, ajatuksina, aikeina ja iloisina oivalluksina. Päästä itsesi pahan pauloista, koska myös pahan on pakko ottaa huomioon vapaantahtosi pyrkimykset. Halutessasi teet ihmeitä, samalla tavoin, kuin ajattelemattomuudessasi sinkoat kielteisiä kuvia ja synkkiä mietteitä ulos itsestäsi. Tiedätkö, juuri niillä kutsut luokesi kielteisiä olentoja, energioita, jotka haluavat vetää sinut pimeyteen. Siinä on tahtosi toteutuminen, että oikeasti ymmärrät Luojan kanssaluovuuden voiman. Se minkä teet toisille, teet sen kaikille muille ja se minkä aiheutat itsellesi, sillä on vaikutus myös läheisiisi ja myös meihin.

Rakkaus on Jumalan ilmaisu, voima ja energia. Rakkaus on valoa, iloa, luottamusta ja hyväntekeväisyyttä. Rakkaus on jakamista ja onnen tunnetta siitä, että on saanut toteutettua edes yhden pienen positiivisen aikeen toisia kohtaan. Älä murehdi tekojesi pienuudesta vaan iloitse siitä, että ymmärrät niiden tarkoituksen.

Menneisyytesi on menneisyyksiesi summa. Jos vain kykenet ajattelemaan, että kaikella kokemuksella on merkitys. Mikään ei ole sattumaa, koska kaikki kietoutuu kaikkeen, tavalla ja toisella. Sinun ei tarvitse murehtia eilisten tekoja, koska hyvität ne nykyisyydessäsi. Tietäessäsi tämän, ole hiljaisessa mielessäsi kärsivällinen, sillä tuskasi loppuu ajallaan. Silloin, kun et tiedä mitä pitäisi tehdä, älä tee mitään, vaan rukoile. Rukoile viisautta, voimaa ja rohkeutta kohdata kaikki se, mikä on kohdattava. Vähitellen henkesi voimistuu ja tulet kokemaan vapautumisen ihmeen. Älä pelkää huomista, koska olet niin tietoiseksi kasvanut, että ymmärrät, mistä elämässä on kyse.

Minä näen, että Jumalan henki eli enegia virtaa läpi maanpiirin. Moni kääntää kasvonsa varjoon, koska ei ole halukas kohtaamaan elämänsä Luojaa. Moni painuu polvilleen ja itkee, koska kaikki painajaiset ovat tulleet todeksi. Moni kurottautuu kohti valoa ja sokaistuvat, koska heidän sielunsa ei kestä Jumalan voimaa ja kirkkautta. Moni lymyää piiloon, koska he ovat aavistaneet, mutta eivät ole tehneet elettäkään parantuakseen. Kaikki tämä on näkyvillä ihmisten elämässä juuri nyt. Ei ole olemassa muuta tapaa, kuin parannuksen tekemisen tapa. Vapaasta tahdosta ja koko olemuksen syvyydestä nouseva halu, elää parempaaa elämää. Liittoutua hyvän henkimaailman yhteyteen, avautua sydämen viimeistä sopukkaa myöten Kristuksen opetuslapseksi. Se on parannus jota niin moni kaipaa, mutta ei ole edelleenkään halukas tekemään.

Minä tunnen sinut. Olen kulkenut vierelläsi elämästä elämään ja en tule koskaan jättämään sinua. Näen miten olet haparoiden etsinyt totuutta elämääsi. Lukuisat kerrat olet kaatunut,
mutta aina olet kuitenkin noussut ja jatkanut matkaasi. Muistatko, kun ensimmäisen kerran tulit tuntemaan minut? Kuinka epäuskoisen järkyttynyt olit, koska et ollut ottanut lukuun tätä mahdollisuutta. Monta elämää yritit ja elit, omasta tahdostasi, erillään Jumalallisesta oppastasi, eli minusta. Nyt tänään uuden vuoden ensimmäisenä päivänä, voin onnitella sinua. Onnittelen myös itseäni, koska ilman sinun ponnistelujasi, en minäkään olisi edistynyt. Olemme melkoinen tiimi.

Haluan antaa sinulle lahjan. Lahjan, jota olet kaivannut tai oikeammin tarvinnut jo pidempään. Auraasi astuu uusi opas, jonka läsnäolosta tulet erityisen tietoiseksi, jopa niin, että tulet näkemään hänet fyysisesti. Kohtelethan häntä hyvin, koska hänelle avautuu aivan uusi taso opetella oppaana olemista. Saat nimetä hänet itse, koska on hyvä, että voitte käyttää erityistä nimeä. Se antaa energiaa ja luottamusta. Muistutan sinua, että tämä lahja on suunniteltu ja hyväksytty, mitä korkeimmissa henkipiireissä. Sinun luottamuksellisuutesi on saavuttanut näin ollen, mitä merkittävimmän siunauksen.

Enkelit siirtyvät ylemmäs ja muodostavat spiraalin, joka välkkyy tuhansissa värienergioissa. Ole siunattu lapsi ja ota vastaan rakkautemme. Tapahtukoon Isä Jumalan tahto nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Tämän tekstin suodatti oppaasi Marcus, useiden oppaiden tahdosta, kaikille niille, jotka lukevat näitä tekstejä. Jokainen poimikoon itselleen parhaiten sopivat sanat, sydämissään tutkittaviksi ja pohdittaviksi.