maanantai 24. elokuuta 2015

Uusi aamu, mitä otat mukaasi tälle matkalle.

Tervehdimme sinua. Tänään on uuden elämän aamu. Uusi elämä alkaa siitä, kun jokin vanhaksi käynyt malli tuhoutuu, rapistuu ja lakkaa vaikuttamasta. Uusi rakentuu vanhentuneen päälle, koska keroksisuus on kehittymisen ja edistymisen rakenne. Mitä otat mukaan vanhasta mallista? Siitä haluamme opettaa sinua tänään.

Rakenne merkitsee systeemiä, jossa elämän eri osaset toimivat Jumalallisten lakien mukaan. Tämä todellisuus on henkinen ulottuvuus, joka läpäisee kaiken olevaisen, kaikissa tasoissa, eri maailmoissa ja ulottuvuuksissa. Henkinen energia on lähtöisin Jumalasta, Luojasta, kaiken takana olevasta älyllisyydestä. Energia on nimitys voimalle, joka rakentaa ja tuhoaa. Tämä on tietoisuuteen liittyvä ilmaus, jotta tulee selväksi henkisen potentiaalin luovuus. Tietoisuus on kenttä, Jumalallinen ulottuvuus, johon jokainen sielu liittyy. Jumalallinen kenttä pitää sisällään kaikki ilmenemismuodot kuitenkin niin, että yksilöllä on oman kehityksensä, kasvunsa ja edistymisensä mahdollisuudet itsessään, tuhoamisen ja rakentamisen avulla. Henkinen ei ole sidoksissa aineellisuuteen tai henkinen ei tarvitse ainetta, mutta luomisen ilo manifestoituu aineelliseen maailmaan. Maailmalliset olosuhteet, ilmiöt ja rakenteet ovat siten ihmisen luomus.

Ihminen on Jumalaln kuva. Kuva, joka luo omaa elämäänsä, oman henkisen ymmärryksensä mukaan. Jokainen ihinen elää todeksi omaa todellisuuttaan. Toisen totuus voi olla toiselle suurinta huijausta. Samankaltaiset ruokkivat samankaltaisuutta ja se selitää ihmisen historian. Vallanhaluiset ihmiset luovat dynastioita, jotka tukevat dynastiaan sitoutuneitten maailmankuvaa, arvostuksia ja arvoja. Jumala ei puutu näihin, koska kyse on ihmisen oppiläksyt. Oppiläksyt itsessään ovat osa Jumalallista oikeudenmukaisuutta. Se, miten ihminen läksynsä opettelee, on ihmisen itsensä vastuulla. Tämän oivalluksen saatuaan ihminen alkaa korjata omaa itseään. Ennen tätä oivallusta, ihminen on suuntautunut ulkoiseen statukseen ja toisien ihmisten huomioimiseen syyllisinä tai jotenkin korjattavina olentoina. Itsen kokeminen ja tunnistaminen on elämän tarkoitus.

Kaksi todellisuutta, jotka ilmenevät ihmisessä, ovat siis ulkoinen ja sisäinen tietoisuus. Ulkoinen on kenttä, jossa opiskellaan itseä, toteutetaan luomista ja opiskellaan elämää. Sisäinen on kenttä, joka on ikuisuuteen liittyvä, kuolematon osa itseä. Kuolematon osa voi pysyä taustalla mittaamattoman ajan, koska ihminen luomisissaan toimii rakkauden lakien vastaisesti. Rakkauden kieltäminen sitoo ihmisen sielun toistuviin jälleensyntymiin, niin pitkään kunnes havahtuminen tapahtuu. Sen jälkeen ihminen oikaisee tekemiään rakkaudettomia tekoja. Kaikessa on kyse rakkaudesta.

Ihminen kypsyy henkiseen todellisuuteen kokemuksissaan. Tietoisuuden avartuessa asioiden todellisuus tulee esille ja ymmärretääväksi. Jumalan rakkaudessa ei ole mitään mystiikkaa, ei mitään sellaista, etteikö ihminen kykenisi sitä käsittämään. On tärkeää sallia jokaiselle olemisen tila, koska olemisen tilasta päin, oivallukset mahdollistuvat.

Yksinkertaisesti ilmaistuna, sinä olet luomuksesi. Sinussa on kipinä Jumalaa. Kipinä kasvaa ja varttuu valinnoissa, joita teet. Olet aina osaksi taivaassa. Kuollessasi aineesta, energiasi vetäytyy taivaaseen, syntyäkseen uudestaan niin kauan ja hartaasti, että tiedät olevasi Jumalallinen. Jumala ilmenee kauttasi, koska lopulta vahvistat hänen energiaansa. rakkautta. Kehosi on ainetta, jossa on kaukaisien tähtien hiukkasia. Se tarkoittaa yhtenevyyttä kaiken olemassa olevan aineen kanssa. Kehosi on henkesi asunto maatasossa ollessasi. Henkesi on kuitenkin vain osittain sidoksissa kehoosi. Ilmennät itseäsi siinä, mutta todellinen ulottuvuuteesi on taivaassa eli hengen maailmassa.

Hengen maailma on olemassa olemisen tila. Se ilmenee henkisissä kokemuksissa kuten tunteissa, rukoilemisessa, meditaatiossa, luovuuden flowssa, ajatuksien ja tietoisuuden alueella. Luovat ihmiset ovat aina voimakkaasti kiinni henkisissä ulottuvuuksissa. Heillä on kyky kytkeytyä henkiseen ja sieltä ammentaa voimaa tekemiseensä.

On kysytty tämän ajan päättymisen aikaa. Kuinka kauan prosessi kestää ja mitä on odotettavissa? Henkisessä tlassa ei ole olemassa sekasortoa eikä kaosta. Täällä on rauha ja rakkaus, koska jokainen on sitoutunut tekemään Jumalan tahdon. Maailma on sekasorrossa, koska ihmiset ovat heräämässä tajuamaan itseään ja omaa vastuutaan. Hyvä ja paha ottavat mittaa toisistaan ihmisten luomassa todellisuudessa, joka on kuitenkin vain aineellisen maailman sisällä. Pelko, ahdistus, sorto ja viha lietsoutuvat tiettyjen sieluperheiden toimesta. Heillä on oma tarkoituksensa vaikkakaan he eivät ole hengestä tietoisia. Materialistit taistelevat rahasta, henkisesti virittyneet tuovat valoa maanpäälle. Kaksi toisistaan mittaa ottavaa, joista toisen tehtävänä on edetä ja tisen taantua. Mitä luulet, kumpi on kumpi?

Aikaa ei ole täällä, On harmonia, jota ei mitata eikä punnita. Sitä ei voi määritellä ihmisen mittalaitteilla. Sinä tiedostat harmonian ja ollessasi siinä, et piittaa kellonajoista etkä päivämääristä. Juuri siitä on kyse henkimaailmassa. Niin kauan kun ihminen keskenkasvuisuuttaan on rakkaudesta eli Jumalasta tietämätön, hän luo vaikeuksia itselleen ja yhteisölleen. Jumalan luokse tuleminen ei ole uskontojen opinkappaleiden säätelemä prosessi. Kirkoissa istumisella on tarkoituksensa, mutta tärkeintä on se, millä mielellä ja ajatuksella siellä istutaan. Pappien tehtävnä on henkistyttää Jumalan palvelus niin, että kirkoissa kävijöille voi muodostua energinen yhteys omaan henkiseen olemukseensa. Vain sieltä löytyy yhteys Jumalaan. Ulkokohtaiset sanan toistamiset eivät rakenna siltaa. Rakkaudellinen ilmapiiri on se kenttä, missä ihminen voi hiljentyessään saada todellisen kosketuksen itseensä ja henkimaailmaan. Henkimaailma on aina paikalla siellä, missä ihminen on virittyneenä henkisyyteen.

Haluamme lohduttaa sinua. Olkoon vaikeutesi ja ahdistuksesi mitkä tahansa, muista ettet jää koskaan huomiotta. Sinua ei unohdeta, sinua ei hylätä eikä jätetä yksinäisyyteen. Olet aina Jumalallisen järjestyksen sisällä, vaikka voit kuvitella olevasi aivan muualla. Käytä päivittäisestä ajastasi osa meditointiin, rukoilemiseen ja luovuuden todentamiseen. Osa ajastasi kuluu arjen askareissa, niilläkin on oma tärkeä tehtävänsä. Kiinnity henkeen ja kasva siinä. Opettele tunnistamaan mikä on totta ja mikä erhettä, Vain sen kautta vaikeutesi voivat vähetä. Tuskan keskellä hiljennä mielesi ja rukoile. Kiinnitä mielesi oleelliseen, koska jo tiedät, että rakkaudessa ei voi olla pelkoa. Ole rakkaudesa aina vain enemmän. Jokaisena hetkenä aina vain syvemmälle rakkauteen. Kaikissa kohtaamisissa välitä rakkautta. Ympäröi itsesi ja läheisesi rakkaudellisilla ajatuksilla. Kosketa sanoilla ja käsilläsi rakkaudesta. Ei ole olemassa muuta kuin rakkaus.  Sinä saavut kotiin, josta itse asiassa et koskaan ole ollut kokonaan poissa.

Milloin tämä tapahtuu? Milloin sinä haluat sen tapahtuvan? Milloin sinä kuljet siitä matalasta portista sisään? Milloin ?

" Me rukoilemme Taivaallista Isää, että hän rakkaudessaan jouduttaisi matkalaisten etenemistä. Olemme mukanasi, jokaisena hetkenä, vaikka et meitä tunnista. Niinä tuokioina, kun sydämesi virittyy taajuudellemme, siunaamme sinua rauhalla, joka voimistaa henkistä olemustasi kestämään vielä hetken. Ole rakkauden keskiössä ja tiedä, että se on todellisuutesi. Me olemme kanssasi ja iloitsemme. " Amen.

keskiviikko 12. elokuuta 2015

Ahdistus on tienviitta

On esitetty kysymys ahdistuksesta ja sen merkityksestä. Ahdistuneisuus on sielun ilmaisu meneillään olevassa kehollisessa elämässä. Ahdistus tunteena voi vallata koko ihmisen. Ahdistuneisuus on kuin sumuverho tai -vaippa, joka kietoo kaiken sisäänsä. Kaikki kokemukset, ajatukset ja tunteet velloutuvat ja seurauksena voi olla toivottomuus sekä masennus. Kaikki tuntemukset ovat kokijalle todellisia tosia, eikä lähimmäiset välttämättä kykene ymmärtämään, mistä on kysymys. Ahdistuksen vähättely  tai mitätöiminen on suurin vahingoittava ele. Ahdistunut ihminen on mitätöimässä itseään oman ahdistuneisuutensa keskellä ja mikäli lähimmäiset lisäävät tätä tuskaa, seuraukset voivat olla kohtalokkaat.

Mistä ahdistus kumpuaa? Mikä ja mitä sellaista on elämässä tai ulkoisessa maailmassa, mikä aiheuttaa vastenmielisyyttä, pelkoa, surua? Jokin tapahtuma, asia, yleinen ilmapiiri, ihminen, oma terveydentila, huolestuneisuus, suru- voi olla alkusyy seuraamukselliselle ahdistuneisuudelle. Energinen vastustuskyky on alentunut ja ulkoinen tekijä pääsee esteettä kokijaan. Ensimmäinen kysymys-miksi oma energiataso on alentunut? Mitä itsessä ja omassa elämässä on meneillään juuri nyt? Onko kysymyksessä kaikuja menneistä tapahtumista, jotka jostakin syystä aktivoituvat? Energiatasot ovat avaimina kaikkeen epätasapainoon, mutta myös paranemiseen.

Ollessasi virtaavassa tilassa, energiasi ovat tasapainossa ja voit hyvin. Tukkeutumat tai ylivirtaukset sekoittavat energistä olemustasi niin, että alat oireilla tavalla tai toisella. Pitkään jatkunut epätasapaino laskeutuu lopulta fyysiseen tasoosi eli kehoosi. Sitä ennen se aiheuttaa sekaannusta tunteissa ja tuntemuksissa. Ahdistuneisuus on ensimmäisiä hälytysmerkkejä ja siksi niiden alkusyy kannattaa hoitaa kuntoon.

Olet Jumalan luoma, henkinen, vapaatahtoinen olento. Tämän todellisuuden oivaltamiseen etenet ihmisenhahmossa kokemuksista toiseen, erheen ja oppimisen läpi. Erheet, joita pidät totisena totena, murenevat aikain saatossa. Totuus on Jumalasta, erheet ihmisen luomuksista. Ollessasi erheiden vallassa, sielussasi oleva tietoisuuden kajastus, tuo pintaan tuntemuksia, jotka ovat ikäviä, haastavia ja toisinaan todella vaikeita. Persoonana sinut on opetettu elämään erheellisessä tietoisuudessa ja syntyvä ristiriita, saa sinut oireilemaan. Mikä on totta? Henkinen olemuksesi hakee uutta kanavaa eli sielusi alkaa säteillä persoonasi läpi. Murros vaiheessa voit kokea hylätyksitulemisen ja hulluuden tunteita. Lähipiirisi ei kasva kanssasi yhtämatkaa. Heille kokemuksesi, tunteesi ja tuntemuksesi voivat olla utopiaa tai he todella pelkäävät puolestasi.

Jos kykenet ajattelemaan asiaa henkisestä eli ikuisesta Jumalallisesta perspektiivistä, huomaat todellisuuden ja toden, olevan aivan muuta, kuin mihin aiemmin olit sitoutuneena. Henkinen itse olet sinä, joka matkaa halki vuosituhansien kasvaakseen, edistyäkseen ja tullakseen lopulta siksi mikä olet  oikeassa elämässä. Vastoinkäymiset ja vaikeudet muttavat merkitystä, koska ymmärrät, että vain niissä kokemuksissa voit riisua erheen elämästäsi ja itsestäsi. Lisäksi ymmärrät, että valitset itse tapasi kasvaa, koska elämä on Jumalallisen lain alaisuudessa. Sinua ei pakoteta toimimaan niin kuin toimit, vaan teet valintasi vapaasta tahdostasi. Huomaa, että jos et ole tietoinen henkisestä olemuksestasi, olet kuin pieni lapsi. Taivaallinen Isä ymmärtää toilailuasi ja antaa sinun edetä-seuraukset tulevat koettavaksi ajallaan. Toisaalta, jos olet jo tietoinen henkisyydestäsi ja toilailet edelleen, joudut vastaamaan itsellesi ja elämällesi kovimmalla tavalla. Jälleensyntyminen on mahdollisuus valita toisin.

Olipa tuntemuksesi ja tunteesi minkä laatuisia, syvyisiä ja tuskallisia tahansa, olet kokemassa murrosta, jostakin tasosta toiseen. Oman energiatietoisuuden turvin pääset etenemään. Se mitä sinä tarvitset, tullaksesi enemmän tietoiseksi, löytyy tavoistasi elää ja suhtautua. Valinnan tekeminen johtaa aina seurauksiin. Mikäli olet jumiutunut ahdistukseesi, pohdi tapojasi käyttää aikaasi ja energiaasi. Henkinen läpäisee ainneellisen eli keskity hoitamaan henkistä puolta itsessäsi. Energinen olemuksesi vapautuu ja alat voittaa maallisen puolesi. Voit ottaa ison askeleen kasvussasi mutta sen ottamiseen tarvitset energiaa. Rukoile, meditoi, kulje luonnossa niin pajon kun mahdollista. Osallistu henkisiin tilaisuuksiin, lue henkistä kirjallisuutta ja keskity. Hengitä syvään, koko kehoosi ja opettele päästämään irti. Anna henkisen ymmärryksesi tulla esiin ja valitse viisaudella tapasi reagoida asioihin, tapahtumiin ja tilanteisiin. Ahdistuksesi helpottaa sinä siunaamana hetkenä, kun suostut näkemään sen merkityksen.

Maailma on kaaoksessa, ennen suurta henkistä heräämistä. Moni ihminen etsii vastauksia ja ratkaisuja erheestä, mutta eivät voi niitä sieltä löytää. Totuus, joka on Jumala ei murru eikä muutu, Totuus on rakkaus ja siitä tässä on kyse. Kysymme-elätkö rakkaudessa vai pelossa?  Jos vastasit ensimmäisen tunnemmekin jo toisemme, jos vastasit toisen, nyt on aika kääntää katse toiseen suuntaan. Kaikki on hyvässä järjestyksessä. Kaikki on valmista. Tule siis ja ota uusi suunta, me odotamme sinua kotiin.


keskiviikko 5. elokuuta 2015

Sairauden oppiläksyt

Kysymys on tärkeä, miksi sairastan? Siihen kiteytyy koko elämä, ihmissuhteet, suhteet omaan itseen, tavat, tottumukset, asenteet ja ajatukset, menneisyys, entisetelämät ja tämä nykyinen ihmisen kehollinen elämä. Henget eivät sairasta, koska henkinen olemus ei voi sairastua fyysisesti. Hengen ja nyt tarkoitan meitä, ei kehossa olevina olentoina, meissä on eri tasoisia henkiä. Samalla tavoin kuin kehollisissa on jalostuneita ja vähemmän jalostuneita. Meidän tilassa karkeammat henget elävät ilman sairauksia, mutta voivat toimia nurinkurisesti. Kehitystaso ratkaisee sen, kuinka tietoinen henki on  Jumalallisuudesta ja ikuisista laeista. Henkinen edistyneisyys näkyy toiminnassa kaikella tavalla. Ihmisenä ollessa ei tule ajatelleeksi sitä, että henkiminä on aina läsnä siinä missä ilmentää elämäänsä. Ikuisuuden mysteeri ihmiselle on vaikeaa, koska kyky aistia henkimaailmaa on rajallista. Tietoisesti elävä ihminen tuntee henkimaailman läsnäolemisen ja se ei aiheuta sen merkillisempiä kokemuksia. Tietoisuus on avain kasvamiseen ja ymmärtämiseen.

Ihminen sairastaa monista eri tekijöistä johtuen. Lähtökohtaisesti kysymys on rakkaudesta tai sen torjunnasta. Jumalan laki on selkeä ja sen aihiot ovat ihmisen sielussa. Rakkaus on luottamusta ja valoa. Rakkaus on oikeamielisyyttä, tasapuolisuutta, rehellisyyttä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Rakkaus on hyväntekemistä. Rakkaus on elämä. Rakkaus on elävä. Rakkaus on Jumala. Ihmisellä on jokaisena hetkenä, myös henkimaailmassa, vapaus valita. Valita ja toteuttaa valintansa sekä kestää seuraukset valinnoistaan. Kasvu ja henkistyminen tapahtuu näissä seurauksien jatkumoissa.

Sairastaminen on seurausta jostakin rakkaudettomasta valinnasta. Sairastaminen on seurausta, joko tämän elämän välinpitämättömyydestä itseä ja elämää kohtaan tai edellisten elämien summausta teoista ja tekemättä jättämisistä. Tärkeää on ymmärtää, että kaikki henget vaikuttavat kaikkiin. Kukaan ei ole erillinen siitä kentästä ja sama vastuu koskettaa kaikkia. Esimerkiksi, jos perheessä yksi perheenjäsen on ilkeä, koko perhe kärsii tavalla tai toisella ilkeyden seuraamuksista. Energia värittyy tuntemuksien ja aikeiden kautta. Ilkeä ihminen sinkoaa tummaa, karkeaa ja haavoittavaa energiaa läheisiinsä. Kehen se eniiten sattuu, on usein herkempi tai energioissaan alavireinen. Alavireisyys on seurausta itsen laiminlyönneistä, vähättelystä, uhriudesta tai vain väsymyksestä ja pettyneisyydestä. Ilkeyden jakaja haluaa tulla puhutelluksi, mutta usein ei ole ketään rohkeaa, joka pysähtyisi puhumaan asioiden oikeasta laidasta. Ja niin ollen ilkeys saa jatkua ja kasvua ei synny. Vastuun periaate on selvä. Olemme kaikki vastuussa henkisestä kasvusta ja meidän tulee ymmärtää asian vakavuus. Oikeudenmukiasuuden ja hyvyyden puolustaminen on velvollisuus, jota ei tule unohtaa. Kurittomuus, itsekkyys ja välinpitämättömyys on seurausta siitä, että vanhemmat eivät piittaa vastuustaan, suhteessa lapsiinsa. Oikeudenmukaisuuden ihanne on poljettu välinpitämättömyyden ja itsekkyyden jalkoihin. Seuraukset näkyvät tänä aikana kaikessa.

Sairauksia on monenlaatuisia. Verenperintönä saadut heikkoudet eivät välttämättä puhkea sairaudeksi. Se miten ihminen toimii eläessään avaa väylän sairastumiselle tai terveydelle. On sukujen sairauksia, mutta ei kaikki samaa sukua olevat sairastu tiettyyn tautiin. On menneiden elämien seurauksina siirtyviä sairauksia. Silloin ihmisellä on mahdollisuus hyvittää tekojaan ja kärsimyksen kautta löytää henkisen itsensä tiedostamista.

Kysyjän elämässä on tapahtunut paljon menneistä elämistä maksuun pantua kärsimystä. Sielut, jotka ovat tässä elämässä vaikuttamassa, ovat hyvin epäsynkronisessa tilassa. Asioista ei ole puhuttu niiden oikeissa merkityksissä, vaan puheet ovat olleet pinnallisia. On oltu rehellisiä, mutta ei sillä tavalla, että sen seurauksena olisi parannus. Salaamisen ja valehtelemisen karma tulee esille suvun nuorimmissa jäsenissä. He taistelevat siinä maastossa, että yrittävät ottaa selvää, mikä on totta ja mikä on valetta. Se kuormittaa kaikkia osallisia. Kenelläkään ei ole hyvä olla, vaikka sitä halutaan tuoda teennäisesti esiin.

Kenttä, jossa eletään altistaa sairastamiselle. Voimat hiipuvat epäaitoihin tilanteisiin, on kuin ihmiset olisivat pakosta tekemisissä toistensa kanssa ja kaikilla on paha olla. Muutoksen välttämättömyys on ilmeistä, mutta kenelläkään ei ole tarvittavaa voimaa. Sairastumisen jälkeen seuraa sairastaminen.

Mitä voi tehdä? Kyse on tekemisestä, ei aikomisesta vaan ryhtymisestä. Ilmapiiri tulisi puhdistaa puhumalla asiat auki. Ummehtunut ja negaatioiden saastuttama vuorovaikutus lisää huonovointisuutta. Valehtelemisen ja kieroilun aika on ohi. Se miten tilanne etenee riippuu kaikista osapuolista, mutta jonkun on otettava asiat puheeksi. Tilanteet ovat kehittyneet sairastamiseen asti, mutta niin kauan, kun henki asuttaa kehoa ajallisessa maailmassa, on mahdollista korjata tilanne. Jos korjaamista ei tehdä, se siirtyy korjattavaksi toiseen paikkaan ja aikaan. Eli karma pitää huolen siitä, että kukaan osallinen ei pääse pälkähästä välinpitämättömyytensä takia. Läksyt kasvavat, koska ei ole otettu opiksi.

Kuolema ja kuoleminen on kysyjän ajatuksissa. On hyvä muistaa, että kuolema on siirtymistä ja kaikki henget siirtyvät ajallaan tilasta toiseen. Tärkeintä kaikessa on pyrkimys saada anteeksianto ja rauha ihmisten välille. Epäsopu ja ristiriidat vaikeuttavat siirtymistä, koska asioiden keskeneräisyys ahdistaa sielua. Onhan sanottu, että jokaisena hetkenä meidän tulee elää niin, että olemme valmiita siirtymään. Se, mitä tässä tarkoitetaan, viittaa nimenomaan ihmissuhteiden tasapainoon saattamiseen, ainakin omalta osalta, olkoonkin, että toinen osapuoli ei ehkä suostu muuttamaan kantaansa. Oman osuuden tekeminen vapauttaa ja omatunto rauhoittuu. Silloin anteeksi anto ja pyyntö jää itämään sen ihmisen mieleen, joka on tinkimätön ja kylmä. Hän vastaa seurauksista omaan elämäänsä, mutta sidos raukeaa toisen osapuolen osalta. Anteeksi pyytäminen, on suurin henkinen vapautumiseen johtava teko. On hyvä muistaa, että myös itselle tulisi antaa anteeksi. Syyllistyminen ja syyttely eivät johda muuhun kuin katkeroitumiseen ja katkeroituneen ihmisen elämä valuu hukkaan. Energiakato avaa väylän niin ulkoapäin tuleville vahigoittaville energioille, kuin sisäisyydessä itäville taudin aiheuttajille.

Rukoileminen avaa oven meille, henkioppaille ja enkeleille, toimia. Rukouksen suuntana olkoon voiman ja rohkeuden löytäminen. Kysyjän tulee muistaa oman elämänsä merkitys ja se, että kaikki pyrkimykset johtavat johonkin. Käpertyminen ja pakeneminen eivät ratkaise kyseessä olevia ongelmia. Rukoilemme taivaallista Isää, että hänen voimansa avulla sulkeutuneet ihmis-sydämet avautuisivat anteeksi antamiselle ja parannuksen tekemiselle.