sunnuntai 16. heinäkuuta 2017

Rakkaudesta elämään

Itsesi kanssa matka jatkuu ikuisuuksien läpi. Voitko antaa tämän ajatuksen nousta sydämeesi? Ikuisuus on jatkumo nyt hetkelle, joka väreilee lukemattomissa eri muodoissa. Olet nyt hetkessä, täysin paljaana ja erheettömänä.

Kaikki kohtalot niputtuvat tähän. Ne sykähtelevät sinussa tunteina, muistoina ja tavoitteina. Mitään ovea et ole avannut turhaan. Jokaisen oven takana on ollut jotakin koettavaa ja havainnoitavaa. Sinä ilmennät itsesi niissä ja voit muuttaa seurauksia. Tätä et välttämättä ole tiedostanut vaan kuvitelmissasi olet sitonut toimintasi menneisyyden olettamuksiin.

Tiedä, että jokaisena hetkenä vallassasi on muuttua paremmaksi ihmiseksi. Kukaan ei estä etenemistäsi paitsi sinä itse. Kuvitelma kärsimyksen tarpeellisuudesta on vanhentunutta. Se ei pidä enää paikkaansa, tässä uuden elämän aamussa. Tahtomisesi siiviittää pyrkimyksiäsi ja halusi vapautua mahdollistuu. Vapauta itsesi ratkaisemalla hidasteidesi syyt.

Miksi kiellät itseltäsi rakkauden? Luuletko, että rakkaus satuttaa sinua? Rakkaus, mistä puhumme on elämän perusta, Luoja tai Jumala, millä nimityksellä häntä kuvaatkaan. Olet kyvykäs rakastamaan elämää, koska olet rakkauden ilmausta. Miksi taistelet edelleen itsesi todellista totta vastaan? Miksi pakenet varjoihin, kun olet kotoisin valosta?

Riisu vanhentuneet uskomuksesi, kuin pieneksi käyneen takin. Hengitä uutta elvyttävää energiaa ja antaudu. Uusi elämä avautuu eteesi ja viet sinne ainoastaan sen, mihin uskot. Usko rakkauteen ja ilmennät sitä luonnostaan. Muutos on tässä, muuta ei tarvita.

maanantai 10. heinäkuuta 2017

Erheet johtavat oikeaan suuntaan


Kasvaminen on oivaltamista. Sen tarkoitus on elämän syvin merkitys. Suostua kasvuun, tarkoittaa olemassa olevien uskomuksien kriittistä pohdintaa, omien ajatusten ja havainnoini täysimääräistä toimintaa. Mitään ei pidä pitää ainoana oikeana totuutena, vaan asioiden ja ilmiöiden tulee sallia ilmentyä sellaisena, kuin ne ovat. Tämä on todellista läsnäolemista.

Jumalallinen totuus on tietoisuuden taso, joka ei lakkaa olemasta totta, tapahtuupa ihmisessä ja hänen elämässään mitä hyvänsä. Ikuisuus muodostuu tästä tilasta. Se ei tarkoita liikkumattomuutta vaan asioiden, tapahtuminen ja tilanteiden kehittymistä kohti totuutta eli Jumalaa. Jumalan nimi voi olla totuus, rakkaus, elämä... Läpäisevyydessään Hän on läsnä aina ja kaikessa. Ihminen ei vain tiedosta ilmauksia niin, koska mieli ja ajatus erottaa hänet totuudesta eli Jumalasta.

Tänään ihmiskunta on isojen oivalluksien edessä. Yksilöiden elämä muuttuu, koska epätietoisuus väistyy vähitellen. Luulot ja uskomukset murenevat ja samalla yksilöiden tietoisuus laajenee. Mitä meidän kaikkien kohdalla tapahtuu on seurausta pyrkimyksistämme. 

On tekemisen aika. Jokaisen tulee pysähtyä pohtimaan omaa henkilökohtaista suhtautumista elämään eli Jumalaan. Kysymys ei ole instituutioiden Jumalasta vaan siitä henkilökohtaisesta uskosta tai uskomattomuudesta, mitä pitää yllä omassa elämässään. Kaikki asiat asettuvat siihen perspektiiviin.
Tiedostaessasi ristiriidan, korjaa suuntaasi ja ala toimimaan sopusoinnussa syvemmän itsesi eli henkesi kanssa. Mitä oikeastaan olet tullut tänne tekemään? Vastaus on olemassa ja juuri nyt, olet sitä tavoittelemassa.

Kukaan toinen ei voi tietää ja sanoittaa tehtäviäsi. Sinun on rohkaistuttava katsomaan ja näkemään.
Ajan kulku ei ole vihollisesi vaan hyvä ystäväsi. Anna asioiden asettua ja sitten, kun olet valmis tartu toimeen. Kaikki on moneltaosin valmista, mutta tiettyjä yksityiskohtia tulee hioa. Ne sinä tunnistat epämääräisinä tuntemuksina tai ohikiitävinä ahdistuksina.

Luoja on tarkoittanut elämän elettäväksi juuri sellaisena kuin se on. Sinun osuutesi on toteuttaa omaa itseäsi siinä miljöössä missä olet. Tärkeintä on tunnistaa oma sisäinen voima, joka kumpuaa henkisestä itsestä. Kukan ei ole erehtymätön ja viisautta on ottaa opiksi erheistään. Niin matka joutuu ja elämä viitoittaa oikeaan suuntaan menevää tietä.

Olemme kaikki samaa perhettä ja meissä kaikissa on hitunen Jumalaa. Meidän on tehtävä elämällämme jotakin. Välinpitämättömyys, ajelehtiminen, odotteleminen lannistavat henkeämme. Mielemme voi värjätä todellisuutemme ankeaksi, jos emme ole kurillisia. Kurillisuus tarkoittaa eettistä ja moraalista käyttäytymistä suhteessa itseen ja toisiin, sekä valittaviin asioihin.

Henkisyytensä tiedostava ihminen kilvoittelee itsensä kehittämiseksi. Pyrkimys hyvään on ainoa keino selvittää välinsä minkä tahansa asian tai ihmisen kanssa. Erehtyminen ei ole kuolemista vaan ylösnousemista. Viisautta on tunnistaa ja muuttaa suuntaa, kuin jatkaa erheen sanoittamaa matkaa ja joutua täydellisesti eksyksiin. Valehtelu ei vie perille vaan matka mutkistuu, vaikeutuu ja päätyy umpikujaan.

Valheet ovat nähtävillä ja nyt jokainen tulee ottamaan osaa selvittely työhön. Kukaan ei ole erillinen ja niimpä selvittelyjä käydään joka taholla. Itkua ja tuskaa kuvitelmien romahtamisesta tullaan kokemaan. Mikään valheelle rakennettu ei kestä. Omassa olemisessa totuus tulee väistämättä pintaan. Prosessi kestää niin kauan kun on tarpeellista. Paljon väärin tehneet selvittelevät valintojaan ja tekemisiään pidempään kuin ne, jotka ovat pysytelleet totuudessa.

Nyt tarvitaan sinnikkyyttä saattaa aloittamansa projektit loppuun. On tekemisiä, joista on luovuttava, koska ne eivät palvele elämää. Oman elämän järjestäminen alkaa omasta perheestä, kodista, ihmis-suhteista jne. Työmaata on kylliksi. Nyt on tekemisen aika ja asiat alkavat edetä, kun ihminen etenee pyrkimyksissään. Ole siunattu ja muista, että totuus on pyhän ilmausta elämässäsi.

sunnuntai 21. toukokuuta 2017

Aika puhdistua

Haasteemme tänään on totuuden kohtaaminen sydäntilassa. Kipumme syntyy epäaidosta ja totuuden vastaisesta tavasta elää. Miten voimme päästä olemisen tilaan, jos hajoitamme itsemme turhaan touhuiluun, pitämisiin tai kuvitelmiin vastuusta jonkun suhteen?

Puhdistuminen tarkoittaa tarkoituksettoman taakan siirtämistä syrjään. Haluamme kannustaa sinua siivoamaan elämästäsi kaikki turha. Mitä jää jäljelle? Katso ja ymmärrä, mihin kaikkeen käytät aikaasi ja energiaasi? Onko se aivan välttämätöntä ja kysy samalla itseltäsi motiveja toimia niin. Kenen elämää olet elänyt? Kuka on määrittänyt pitämisesi ja pakottamisesi? Mistä kohtaa elämäsi kentästä tapaat oman todellisen itsesi?

Halusi hallita ja kontrolloida elämää, ihmisiä ja omaa elämääsi, on usein pelon tai narsismin ilmausta. Et rohkene päästää irti, koska luottamuksesi elämään on kärsinyt. Oma kärsimyksesi on muovannut sinusta sen, mitä nyt ilmennät. Katsoessamme tämän ajan kärsiviä ihmisiä olemme surullisia siitä epäluottamuksesta Jumalaa kohtaan, mitä kärsivät ilmentävät. Kärsimys voi jatkua ja jatkuukin ikuisuuksien värähteissä loputtomalta tuntuvan ajan. Kuitenkin toisenlainen tila on olemassa koko ajan, mutta ihminen ei halua eikä kykene myöntymään sille.

Ratkaisu paranemiseen on energiatietoisuudessa. Vaikka arkinen elämä vie voimavarat, silti ihmisellä on aikaa tutkia ja ottaa selvää asioiden todellisesta tasosta. Voivottelun, säntäilyn ja puuhaamisen ohessa voi opetella hengittämään ja päästämään irti. Enrgioiden vallitsevuus on tieteen piirissä tutkittu tosi, joten pelko sen suhteen on turhaa. Oman jämähtäneen ajatusmaailman murtamiseen tarvitaan tietoa, johon voi luottaa. Uskomukset, luulot ja pinttyneet asenteet ovat suurin este hyvinvoinnille.

Ikiaikinen tieto pitää sisällään totuuden ihmisestä osana Jumalallista Luojaa. Valinta on vapautta ottaa selvää ja poimia itselle sopivaksi katsomansa osa. Kaikkea ei voi kerralla omaksua, mutta suunnan muutos ja antaa toivoa. Toiveikkuus lisää voimavaroja eli energiaa. Vähäisestä voi kasvaa jotakin suurta ja suurenmoista.

Rohkaisemme Sinua tänään puhdistumaan, paranemaan ja rakastumaan elämään. Elämän rakastaminen on päämäärä ja tarkoitus kaikelle olemassa olevalle, Miksi yhä edelleen lymyät hämäriin nurkkiin, epätoivoisiin ajatusrakennelmiin ja negatiiviseen valitteluun? Etkö ole jo tarpeeksi kärsinyt?

Me emme voi tehdä puolestasi yhtään ainoaa asiaa. Meillä ei ole lupa puuttua päätöksiisi, asenteisiisi eikä mihinkään elämässäsi. Ainoa tapamme toimia on säteillä rakkaudellista voimaa ja antaa opastuksellista inspiraatiota pyytäessäsi sitä. Pyyntösi on meille työmääräys ja olemme sitoutuneet kaikella olemuksellamme siihen.

Muistutamme sinua kuitenkin siitä, että emme täytä toiveitasi, koska usein ne kumpuavat itsekkäästä mielestäsi. Henkiset todellisuudet ja totuudellisuus on kentämme toimia ja se voi olla todella kaukana omastasi. Et voi nähdä parasta vaihtoehtoa, koska olet kiinni epäolennaisissa asioissa. Vaikein ja haastavin urakkasi on erottaa epäolennaiset olennaisista asioista elämässäsi. Olemme kuitenkin mukana kaikessa, mikäli annat meille luvan tulla tueksesi. Asiat etenevät joka tapauksessa, vaikka sinusta voi näyttää ja tuntua, ettei mitään tapahdu. Juuri tässä tapahtumattomuudessa on sinun kasvusi ydin. Kasvat kärsivällisyydessä ja se polku johtaa sinut vapaaksi.

Siunaamme sinua ja pyrkimyksiäsi tässä tuskan, murroksen ja muutoksen ajassa. Muistutamme sinua armosta, jota voit osoittaa itseäsi kohtaan. Silloin, kun tunnet uupumuksen, on aika vapautua, ei hangoitella vastaan ja lisätä vain kärsimystä. Muista,
Jumala ei ole kärsimyksesi syy, Hän ei koskaan ole vihannut sinua eikä ketään. Hän antaa sinun valita ja tehdä asioita tavoillasi. Sinun tehtäväsi on ymmärtää valintojesi seurauksellisuus ja se, että ne kohdistuvat sinuun itseesi ja elämääsi tietyllä aikajanalla. Hyvitys ja sovitus ovat tapahtumien tosiasiallinen kehys.

Ole tänään armollinen kaikelle ja kaikille. Tee itsellesi tila kokea itseäsi hengellisesti. Olemme siinä läsnä. Amen.

sunnuntai 23. huhtikuuta 2017

Sitoudu hyvään

Tietoisuuden verhot, jotka vielä äsken estivät sinua näkemästä ja ymmärtämästä, ohenevat ohenemistaan. On hetki, jolloin ymmärrät kaiken täysin selkeästi. Muistat elämäsi tarkoituksen ja käsität olemuksesi voiman. Tuo hetki on käsillä ja nyt sinun on aika laannuttaa epävarmuutesi ja pelkosi.

Hengitä maailmankaikkeuden taivaallista energiaa, äiti maan voimaa ja anna sen yhtyä sydämeesi. Lakkaa toivomasta paranemista vaan parane. Paraneminen tarkoittaa menneisyyksiesi sovittamista anteeksi antamisella ja siunauksin.

Sinulla ei ole vihaa ketään kohtaan ja silloin et voi enää linkittyä vihan voimaan. Ymmärrä tunteiden ja tekojen seurauksellisuus elämääsi. Luomuksesi on elämäsi, jota elät. Olet dynaaminen voima, joka liikuttaa omalta osaltaan maailmankaikkeuksia. Juuri sinä olet se osa, joka sallii valon virtauksen kasvun.

Katso ihmisiä ja näet oman itsesi heissä. He, jotka ovat elämässäsi, ovat siellä syystä. Sinä voit olla parantaja, koska välität ja kuulet heitä. Se ei tarkoita hedän puolesta elämistä, vaan kokemuksien jakamista reaaliajassa. Läsnäoleminen on juuri tätä. Tässä hetkessä luot alun tuleville hetkille ja ajan jaksoille elämääsi. Yhteys toisiin ihmisiin joko voimistaa tai heikentää sinua. Tästä tiedät, oletko sitonut itsesi negatiivisiin aikeisiin, joista ei voi koitua mitään hyvää kenellekkään asian osaiselle. Siksi kuuntele sisäistä viisauttasi, että kykenet toimimaan oikein ihmisten suhteen. Voimistat yhteyttäsi kaikkialliseen hyvään, joka lopulta murtaa pahuuden.

Älä lannistu pettymyksistä, koska tarvitset pettymyksien tunteita kasvuusi henkiseksi olennoksi. Näe ne mahdollisuuksina ja tiedä, että kaukana ei ole aika, jolloin käsität vastoinkäymisten merkityksen. Mitä siitä, että joku nauraa tai ivaa kokemustasi. He eivät käsitä, mitä he itselleen tekevät.

Olet syntynyt rakkaudesta ja matka tähän on ollut pitkä ja rasittava. Näe itsesi kulkemassa halki vuosituhansien pieni tuikku tai lamppu kädessäsi. Muista myrskyt, taistelut ja tuhannet kuolemat. Valosi ei ole sammunut, koskapa olet siinä, lukemassa näitä rivejä. Päin vastoin, sydämessäsi palaa soihtu, joka näyttää tietä. Kuule sydämesi ääntä, joka onnittelee sinua. Olet selvinnyt ja viisastunut kokemuksissasi. Älykkyytesi ja intuitiosi liitto merkitsee itsesi todellista syntymää.

Salli elämän kannatella sinua valitsemaasi suuntaan. Älä vastusta hyvää vaan upota itsesi siihen. Samalla ympärillesi muodostuu suoja, joka ei väisty koskaan. Olet se, joka olet. Enään ei tarvitse tähyillä suuntaa tai tarkoitusta. Kaikki on tässä.


torstai 13. huhtikuuta 2017

Kokemuksien kenttä

Haluamme piirtää kartan, josta selviää ihmisenä kasvamisen ja kokemuksien syy-yhteys. Pyydämme, että hiljennyt lukemaan tekstiä avoimin
mielin ja luottavaisin sydämin. Älä spekuloi vaan anna kirjoitettujen ajatuksien virrata. Havannoi tuntemuksiasi ja voi olla, että tulet tietoisemmaksi omasta tärkeästä tehtävästäsi ihmisenä tässä ajanjaksossa, kun ihmiskunta on valinnan edessä. Valintaan jokainen vaikuttaa oman tahtonsa kautta.

Kuvittele katsovasi avautuvaa maisemaa kuin katsoisit taulua. Näe värit, jotka limittyvät ja lomittuvat mitä ihmeellisimpiin kuvioihin, mutta säilyttävät sävyjensä puhtauden. Alhaalla, lähellä maata, on punaisen sävyjä, jotka vallisevuudessaan sitovat ja ovat vaikutukseltaan hyvin voimakkaita. Punainen heijastuu läpi koko kuvan ja aivan ylimmäisissä kerroksissa havaitset ohuen ohuita punasävyisiä juovia, joita päällystää hohtava kulta, hopea ja lopulta se muuntuu kirkkaudeksi.

Katso väri kerroksia alhaalta ylös. Näet omien energiakeskuksiesi värienergiat. Ne järjestäytyvät tarkalleen omiin tiloihinsa ja tästä voit ymmärtää, että olet maailmankaikkeuden ikuinen matkalainen. Olet osa tuota maisemaa, tuota kuvaa, joka merkitsee kaiken vaikuttavuutta kaikkeen. Et voi olla irrallinen mistään, koska olemuksesi syvin ja vaikuttavin taso on energioiden läpäisemä pyhä kokonaisuus.

Mistä voit löytää oman tilasi juuri tässä elämän vaiheessa? Pohtimalla ihmissuhteitasi, koska kaikki kasvu tapahtuu lopulta näissä energiasäikeissä, jotka kuvaavat sielun edistyneisyyttä ja kehitystä. Vaikeudet ihmissuhteissa ovat merkkejä karman vaikutuksista. Henkinen todellisuus on rakkauden läpäisemää ja negatiiviset toimintamallit viittaavat sopimatta jääneisiin asioihin. On tärkeää tarkastella kokonaisuutta ja ymmärtää, millä aikeella ihminen toimii.

Edistyminen henkisessä kasvussa on tietoisuuden tilojen laajentumista ja syvenemistä. Katsellessai kuvaa kiinitä huomio ylempiin kerroksiin. Huomaa kuinka läpäiseviksi energia muuttuu, mitä ylemmistä kerroksista on kyse. Äärettömyys on kirkkautta, mutta yhä edelleen sen sisässä ovat energiset virtaukset ja sävyt.

Edistyt tekemällä rakkaudellista työtä. Sinun on kyettävä pitämään itsesi kurillisesti linjassa, koska vastaat itsellesi ja elämänsisällöllesi etenemisestäsi. Et voi syyttää ketään ja yleensä syytöksien esittäminen merkitsee alemman itsen vallitsevuutta. Henkinen olemus läpäisee aineellisen ja liittyy monien säikeiden kautta korkeampiin värähteisiin. Oppaasi toimivat korkammista tasoista päin, koska muutoin tietoisuuden välittäminen on mahdotonta. Sinä ajatuksinesi olet mahdollistamassa taivaallisen energian, rakkauden esiin tuomista ihmisille. Ajatuksesi, sanasi ja tekosi kuvastavat suoraan tasoa jossa olet nyt.

Alhaalla näet tummia juonteita. Ne ovat paikoillaan ja sitovat energiat haastavat sinua olemaan hereillä aikeidesi suhteen. Pahuus ja hyvyys ovat mielenilmaisuja, ne eivät ole toistensa vastakohtia vaan palvelevat korkempaa hyvää kauttasi. Sinä valitset kumpaan suuntaan lähdet. Toivomme sinun näkevän itsesi maailmankaikkeuden kulkijana, joka kerää kokemuksia tarpeisiinsa tulla paremmaksi ihmisenä. Heikkouden ja haasteiden keskellä on aina olemassa taivaallinen tuki. Ihminen voi unohtaa ja unohtaakin tämän ja yrittää ratkoa mahdottomiakin ongelmia lyhytnäköisesti vain omiin aivoituksiin luottaen. Se on kova opinpolku, koska erehdykset ja liika innostus voivat viedä ihmisen pois polultaan. Niillä kokemuksilla on kuitenkin aina kasvatuklsellinen tai karmallinen merkitys. Mikään kokemus ei ole turha. Asennoituminen erehdyksiin selventää henkistymisen tasoa. Katkeroituminen vie aina energioita lähemmäs tummia juovia ja vaarana on, että ihminen juuttuu niihin.

Pahuus kumpuaa keskeneräisyydestä ja tiedostamattomuudesta. Itsekkyys ja oman edun tavoittelu sitovat ihmisen energian alempien voimien välikappaleiksi. Ihminen voi alkaa toimimaan ulkoisten voimien kanavana, ilman omaa ominta tahtoa. Tahdon lamauttaminen on vakava rikos, koska alistaminen ei ole rakkaudesta lähtöisin. Haluamme muistuttaa vanhempia siitä, että he alkaisivat näkemään lapsissaan henkisen ulottuvuuden ja sen, että juuri lapset tuovat tietoisuutta maapallon asujaimistoon. Lasten itsekkyyden tukeminen liiallisesti vie oppimiskokemuksen kohti pohjaa. Vanhempien vastuu suhteessa lapsiin on ehdoton. Se miten he toimivat lapsiensa kanssa vaikuttaa moninverroin kaikkeen. Jeesus opettaa rakkauden läksyä, joka tarkoittaa vanhemmuuden vastuullisuutta. Kaikkea ei pidä antaa vaan kohtuudella opastaa ja ohjata oikeaan suuntaan. Vanhemmat istuttavat lapsen mieleen uskomuksiaan ja ne versovat ja kasvat siellä tavoiksi ja tottumuksiksi. Siski vanhempien tulee valistua ymmärtämään mitä he lapsilleen opettavat.

Sekasotkun aika ei tuhoa energia verkostoja vaan selkeyttää niitä entisestään. Kaaos on ihmisen järjestämä tilaisuus edistyä ja valita oikein. Juuri nyt maailmankaikkeus on järjestäytymässä ja ihmiset kokevat elämässään asioita, joista ei vielä eilen ollut mitään tietoa. Neuvomme on, että pidä henkinen kanava kunnossa rukoilemalla ja meditoimalla. Liiku luonnossa, hengitä syvään ja rauhoitu. Paniikkiin ei ole aihetta, vaikka maailma ihmisineen säntäilee sinne tänne. Muista todellisessa totuus tasossa vallitsee aina täydellinen järjestys ja harmonia. Siihen tilaan sinä pääset henkisesti virittäytymällä-et muuten.

Olkoon elämässäsi käynnissä minkälainen kriisi tai muutos, muista että tarvitset tilaisuuksia opetella elämään henkisessä tilassa. Milloin muutoin ihmisen mieli suostuu kuulemaan henkistä ohjausta kuin vaikeuksissa? Itsekkyyden murtuminen on aina valtava kokemus, koska energia purkautuu ylhäältä alaspäin ja on voimakkuudeltaan niin läpäisevää, että mikään enetinen ei pysy samana. Ihminen voi joko myöntyä Jumalalliseen tai jäädä alempien voimien vangitsemaksi. Kuitenkin kysymys on vapaudesta valita ja kestää seuraukset.

Seurauksien kestäminen voi olla hyvin miellyttävää tai vastenmielistä. Hyvään pyrkiessään ihminen luo myönteistä elämää niin itselleen kuin läheisilleen. Meillä täällä ei ole muta ohjeistusta kuin rakkaus. Kaikessa toimissamme teemme Jumalan tahdon, koska se on ainoa pysyvä tosi. Sitä kohti pyrkiminen on kaiken elämän syvin kannustus. Jokainen ihminen tiedostaa tämän jossakin elämänsä käänteessä ja kotimatka alkaa. Haluamme rohkaista kaikkia teitä, älkää antako periksi vaan jatkakaa matkaanne. Olette tehneet elämissänne niin paljon hyvän suuntaisia asioita, että nyt koitoksien melskeessä pysykää lujina. Olemme lähellänne ja autamme teita.keskiviikko 1. maaliskuuta 2017

Uskalla katsoa ja ymmärtää

Tänään olette elämänne uuden aamun sarastuksessa. Se tarkoittaa mahdollisuutta nähdä ja ymmärtää elämän ja oman itsen merkityksistä hivenen verran enemmän. Rokaisemme sinua pysähtymään ja tarkastelemaan elämääsi.

Uusi aamu ja -aika haastaa sinua. Turvallisuuden tunteesi on murennut viimeisten vuosien aikana ja et välttämättä enää tiedä, mitä sinun tulisi uskoa. Kaikki muutokset tuntuvat vievän pohjaa pois vanhasta ja turvallisesta perustuksesta. Tyhjän päällä roikkuminen kuvastaa hyvin henkistä tilaa, kun ei juuri nyt tiedä mihin suuntaan tulisi lähteä tai kun epäilee todenperäiseksi väitettyjen asioiden totuudellisuutta.

Kaikki tarvittava tieto on käytettävissäsi ja sinun on uskallettava avata silmäsi( ymmärryksesi) siihen, että muutos on välttämätön. Valheellinen vanha maailma murenee murenemistaan, koska ihmiskunnan ( sinut mukaanlukien) on aika tulla tietoiseksi Jumalallisesta maailmanjärjestyksestä. Energia keskeisyys on Jumalallisten lakien ydin, siinä matriisissa kaikki etenevät tiettyjen lainalaisuuksien mukaan. Ihminen yksilönä, perheinä, kansoina ja kansakuntina on osa tuota suunnattoman suurta kudosta. Ihmisen henkinen ydin, sielu, matkaa halki elämiensä saavuutaakseen korkeamman päämäärän ja tarkoituksensa.

Aineellinen maailma, johon kehot ovat sidottuja, on kokemuksien keräämisen tila. Henkinen maailma on sielujen kansoittama ja äärettömyydessään valtava. Kaikki toimivat Jumalallisen lain alaisuudessa ja oikeudenmukaisuus on täydellistä. Ihmisen kasvu tarkoittaa henkisen olemuksen esille tulemista. Jumala on rakkaus tietoisuus ihmisen sydän/sielussa. Mitä enemmän ihminen ilmentää rakkaudellisuutta elämänsä arjessa, sen enemmän hän välittää Jumalallista valoa itsestään ja on henkisessä edistyneisyydessään etenemässä kohti tiedostavampaa ja vastuullisempaa elämää. Vapaus valita kuuluu ihmiselle, koska vain vapauden kautta, ihminen myöntyy Jumalalliseen johdatukseen täydestä sielustaan ja sydämestään.

Toivomme sinun katsovan ihmissuhteitasi. Näe ihmisissäsi syvän elämän merkitys. Juuri he ovat kasvunkumppaneitasi mitä suurimmassa määrin. He ovat jakaneet matkasi kokemuksia oppien ja oivaltaen. Katso heitä, joita rakastat. He ovat niitä, joiden tuki ja huolenpito ovat auttaneet sinua hädän hetkellä. Olette tasapainossa keskenänne ja tulette jatkamaan matkaa rintarinnan. Huomaa myös ne, jotka ovat siirtyneet henkimaailmaan. Yhteytenne toimii yhä koska kuolemaa ei hengellä ole.

Katso nyt niitä ihmisiä, joita herättävät vastenmielisiä jopa vihaisia tuntemuksia. Heidän kanssaan sinulla on vielä ja edelleen selvitettävää karmaa. Miksi inhoat häntä, joka ei ole samaa mieltä kanssasi? Miksi vihaat häntä, joka ei ole antanut periksi tietyissä asioissa vaan on pitänyt mielipiteensä? Mikä osa sinussa on varjossa ja tulee nyt esille? Varjot tulevat väistymään joka tapauksessa. Sinun suurin esteesi olet sinä itse. Huomaatko, että juuri nämä ihmiset saavat sinut raivoamaan ja käyttäytymään typerästi? Eikö ole kohtuullista, että suuntaat huomiosi sisimpään itseesi ja etsit syyn, miksi tunnet niin kuin tunnet? Eikö ole jo aika avata sen pimeän mielen ovi, jotta valo pääsee tulvahtamaan myös sinne?

Neuvomme on, että sovi asiasi. Tee palvelus omalle todelliselle itsellesi, sielullesi, joka haluaa edetä ja edistyä. Muunna viha ja inho selviytymisen energiaksi. Pyydä oppailtasi ohjausta ja ala toimia elämää kunnioittavilla tavoilla. Anteeksi pyytäminen ja anteeksi saaminen ovat rakkauden työkaluja.
Ne ovat konkreettisia keinoja ja niiden käyttöön ottaminen on tämän uuden päivän ja uuden ajan voimatyökaluja. Ne murtavat elämästä elämään jatkuneiden vihanpitojen muurit. Ne vapauttavat vangit uuteen elämään ja tuovat sopusoinnun ja rauhan. Se on edellytys energioiden etenemisen suhteen. Viha ja kauna ei vie ihmistä uuteen tietoisuuteen vaan ne estävät kasvun ja laajenemisen.

Kaikessa on kysymys edistymisestä ja valistumisesta. Tutki viime vuosia ja pane merkille ne ihmiset, jotka ovat tulleet elämääsi yllättäen tai merkillisten tapahtumien kautta. He ovat sinun perhettäsi ja heillä on aina suuri merkitys kasvuusi ja etenemiseesi. Tunnet heitä kohtaan merkillisiä tuntemuksia joita voi olla mahdoton perustella. Tiedät asioita vaikka niistä ei ole ollut puhetta. Ymmärrys ja tietoisuus nivoutuvat yhteen. Ole kiitollinen heistä ja kerro se myös heille. Voimme paljastaa, että tapaamisella on aina suurempi merkitys ja näissä suhteissa rakkaus tulee esille syvemmässä ja kauniimmassa muodossaan. Toisaalla puhutaan sielun siskoista ja veljistä, parisieluista jne. Joka tapauksessa muodostatte uskomattoman potentiaalin toteuttaa elämänne missiota. Tarvitsette kaiken tahdonvoimanne ja uskalluksenne tehdäksenne sen mitä olette tulleet tekemään. Voima, joka vetää teitä puoleensa, ei ole maailmasta vaan taivaasta.

On tärkeää ymmärtää merkityset, koska ymmärrys antaa motivaatiota ja rohkeutta. Yhteytenne toisiin kasvaa kasvamistaan ja valo kirkastuu kirkastumistaan. Työtä on paljon ja siksi on äärimmäisen tärkeää saatta oma arki tasapainoon. Riitely ja syyttely ovat vanhaa maailmaa, joten viisasta on sulkea suunsa ja lopettaa oikeassa olemisen tarpeensa. Joskus on hyvä vetäytyä toisaalle, jos kanssakäyminen käy ylitsepääsemättömän haastavaksi.

Rakkaus on olemuksesi ydin. Rakkaus on Jumalan ilmaisua. Se missä ei ole rakkautta, on ihmisen yritystä muuttaa totuutta. Näe ne kohdat ja ymmärrä. Totuus on rakkaudessa, vale on rakkauden puuttumisessa. Katso ihmiskunnan historiaa, sen instituutioita silloin ja nyt. Ihminen on luonut oman näköisensä maailman, sillä ymmärryksellä mikä on vallalla. Juuri tästä on kysymys nyt. Rakkaus murtautuu esiin ihmisessä ja ihminen muuttaa maailman. Sinä olet merkityksellinen lenkki tässä muutoksen ketjussa. Tee sinä osuutesi omassa elämässäsi ja liity rakkauden ketjun, valon sfääriin.

Ole turvallisella mielellä. Olemme lähelläsi ja autamme sinua. Muista alkuperäsi ja anna inspiraation siivittää tekemisiäsi.sunnuntai 26. helmikuuta 2017

Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti

Lukijamme tervehdimme teitä, hyvin tietoisina, elämänne tämän hetken haasteista, mutta myöskin mahdollisuuksista edetä kasvussanne. Kasvaminen on sielunne teema ja tietynlaiset ristiriidat syntyvät persoonanne haluttomuudesta etenemiseen ja uudistumiseen. Persoona ja keho nivoutuvat kiinteästi yhteen, henki sielu asuttaa kokonaisuutta energioiden kautta. Maalliseen energiaan kiintynyt persoona ei voi ymmärtää energiatasojen vaikuttavuutta vasta kun tietoisuutensa laajenemisen kautta oivaltaa todellisen olemuksensa.

Rakkaus on Jumalan olemus ja kaikkeus etenee myös luojansa tahdon mukaan. Olette Jumalan luomuksia tai lapsia, joiden sielu värähtelee rakkaudesta eli Jumalasta. Ymmärrys elämää kohtaan laajenee kokemuksien kautta ja kokemukset tapahtuvat syy-seurauksien mukaan. Kasvu ja eteneminen rakkaudelliseen suuntaan on luonnollista ja tietyllä tapaa pakotettua. Vapaatahto tarkoittaa valintaa eli saatte aina valita mitä teette, miten suhtaudutte ja mihin kiinnitätte huomionne. Luotte tulevaisuutta ajatuksienne, sanojenne ja tekojenne kautta. Vastaatte niistä itsellenne, olosuhteisiinne ja ihmissuhteisiinne. Kaikki ihmiset kuuluvat siihen elämän kudokseen jonka keskiössä toimitte tapojenne kautta ja mukaan. Näemme kuinka koko elämännekenttä värähtelee ajatuksienne, toiveidenne ja tekojenne mukaan. Harmonian tilaan pääsette ainoastaan rakkauden värähdellessä sisimmästä ulkoiseen elämään. Tämä on Jumalallisen oikeudenmukaisuuden perusta ja siitä ei ole olemassa poikkeuksia.

Se miten kohtelette itseänne, toisianne, luontoa ja kaikkea mikä on ulottuvillanne vaikuttaa. Ette ole irrallisia tai yksinäisiä, koska elämänne ei ole ainutkertainen viivähdys. Yksinäiseksi itsensä tunteva on voinut aiemmin toimia niin, että hän tarvitsee kokemuksen yskinäisyydestä. Muistutamme teitä kokemuksien tärkeydestä ja siitä, että kaikella on merkitys vaikka teistä voi tuntua, että merkitystä ei ole.

Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti-tema jota haluamme korostaa teille. Kohtelette usein itseänne mutta myös läheisiänne huonosti. Syynne ovat aina itsekkyydestä kumpuavia tapoja, joita toteutatte osin huomaamatta, mutta toisinaan tarkoituksella. Tarkoitetut kovat ja loukkaavat sanat jättävät jäljen omaan energiaanne, mutta myös iskeytyvät lähimmäisen sisimpään. Miksi toimitte niin? Se yllättää meidät täällä, koska näemme tietoisuutenne tason ja kykynne. Miksi vedätte energioitanne alhalle, kun kerran olette jo osaltanne hyvin tietoisia kaiken vaikuttavuudesta? Samalla tavoin, kun vähättelette itseänne, kohtelette kaltoin kehoanne tai ette välitä. Mikä tekijä itsessänne on vielä vanhojen pimeiden energioiden vallassa, että valonne ei sinne ylety?

Tämä teema on erityisen ajankohtainen, koska koko ihmiskunta on siirtymässä korkeammille tasoille. On selvää, että ihmissuhteissa käydään suurimmat kasvaminen kokemukset. Jokaisella ihmisellä on oma tiensä ja kenenkään meistä ei pitäisi estää tai pakottaa toista. Rakkaus eli Jumala meissä on kärsivällisyydessään mittaamaton, mutta meidän on vihdoin vapautettava itsemme negatiivisista pitämisistä ja pakottamisista. Jumaluutesi kärsii suunnattomasti, kun pidät kiinni rakkaudettomuudesta johtuvista malleista. Ette rakasta elämää, kun sallitte kärsimyksenne jatkua sillä verukkeella, että ette tiedä mitä tulisi tehdä. Pitäytyessänne
maallisiin statuksiin jäätte niiden vangeiksi ja elämänne hiipuu.

Kohtele itseäsi rakkaudella ja anna sen näkyä ulospäin. Huolehtiminen ja toisista välittäminen on kunniakasta, mutta sitominen ja riippuvuus on pahasta. Näettekö nyt oman kudoksenne, tunnetteko sen värähtelyn? Värähteleleekö se rakkaudessa vai välinpitämättömyydessä?

Luotte tulevaisuutenne nyt. Olette asiantuntijoita elämänne suhteen ja tiedätte vaikutuksenne määrät ja laadut. Haluatko kohottaa energiavärähteitä niin, että kaikki ympärilläsi tulevat siitä osallisiksi? Haluatko vapauttaa itsesi vanhentuneista malleista ja tavoista? Niiden suhteen joudut tekemään työtä itsekurillisesti ja päättäväisesti.

Neuvomme on, että alat sanoittamaan viestejäsi rakkaudellisesti ja oikeudenmukaisesti. Puhut totta etkä vähättele tai vääristele. Huomaat kuinka taakkasi kevenee, kun pääset uudelle eheyttävälle tasolle. Rehellisyys itseä ja elämää kohtaan on tie totuus ja päämäärä. Voit olla rehellinen loukkaamatta toisia. Voit ilmaista totuuttasi lempeästi ja muut kuulevat sinua. Lempeytesi vahvistaa yhteyttäsi todelliseen olemukseesi ja niin toimien saavutat tasapainon. Tasapaino on tietoisuutta Jumalallisesta rakkaudesta ja siitä, että olet sen keskiössä. Sinä olet keskiö. Sinä Olet!

lauantai 25. helmikuuta 2017

Suru on ilon sisar

Rakas lukija, surusi merkitsee loppuunsaattamista. Tiedät että jotakin tärkeää muuttuu ja sinun elämäsi ei voi palata tuttuihin uomiinsa. Näe ja ymmärrä. että seisovat vedet liettävät ja ummehtuva vesi ei voi kimaltaa. Se vetää puoleensa valoa, mutta se ei voi heijastaa sitä. Miksi kaipaisit siihen olemattomaan tilaan? Se ei ole sinua varten. Olet eräässä käänteessä kulkenut sivuun ja alkanut pitää totena sitä, mikä sitä ei ole. Huomaa, kuinka luovuus toimii. Luot aina todellisuutesi, olipa se suunnitelmasi tai ei. Olet vaikutuksille altis ja herkkä. Vikasuunnat ja kompuroinnit liittyvät kasvuusi, että kykenet pitämään puolesi. Sinun aikasi on nyt. Juuri nyt elämä raottaa verhoja, joiden takana paistaa  kirkas aurinko.

Varjot ovat yhä hiljaisessa huoneessa. Tunnistat niiden raskaan läsnäolon. Käännä huomio toisaalle. Toki voit jäädä istuskelemaan siihen missä olet, mutta tiedä että lähteminen vaikeutuu vaikeutumistaan. On hetkiä, joissa energiat yhdistyvät ja mahdollistavat liikkumisen. Liikkuminen on kasvua ja edistymistä.

Itket menneisyyttä vaikka sinun tulisi onnitella itseäsi selviytymisestä. Niinä pitkinä öinä, kun valvoit ja mietit elämääsi, et huomannut kuinka taivaalla tähdet säkenöivät ja meteoriitit kiisivät kilpaa halki taivaankannen. Tuijotit näkemättömin silmin, uppouduit mustiin virtoihin, joista elämä oli kaikonnut. Ehkä tarvitsit tuon pimeän kokemuksen havahtumiseesi. Jokin liikahti sinussa vaikka et itse sitä havainnut. Me näimme himmeän valon, kuin pienen kynttilän liekin lepatuksen äärettömyydessä. Voitko ajatella, että juuri pimeimmässä tilassa valosi syttyi?

Surulla on erityinen tehtävä, koska se muistuttaa elämästä. Haavoittuneena läpäisevyytesi kasvaa ja kaikki tuntuu todellisemmalta kuin koskaan ennen. Suru murentaa kovimmankin haarniskan ja siihen kuluu suunnattomasti aikaa. Aika on kuitenkin surevalle armollinen, koska vuodet muuttavat kivun kokemuksen kiitollisuudeksi. Kiitollisuus on jalo tunne, joka tuo esiin elämän kauneuden. Valo voittaa varjot ja nyt olet keskellä elämäsi kehää. Tämä on sinun hetkesi ja tilasi todentaa itseäsi.


sunnuntai 19. helmikuuta 2017

Vastauksia etsitään väärästä suunnasta

Rakas lukija, on ilmeistä, että olet päätynyt tälle sivulle syystä, että etsit vastauksia ja vahvistusta itseäsi askarruttaviin kysymyksiin. Kysymykset kumpuavat koettujen tilanteiden muutttuessa vaikeiksi tai ahdistaviksi. Mitä tämä tarkoittaa? Miksi minulle käy näin? Eikö tämä jo riitä? Olisiko jotakin, mikä helpottaisi?

Elämä on kokemuksien kyllästämä matka. Voitko ajatella, että olet itse ollut vaikuttamassa matkasi reitteihin ja päämääriin? Samalla, kun etenet kokemuksesta toiseen, luot mekitystä itsellesi. Sattumanvaraisuus on hienon hienojen verkostojen labyrintti, jossa kaikilla osallisilla on tarkoin määritelty paikka ja tarkoitus. Ihmisenä et voi nähdä tätä, mutta henkisessä tilassa oleville se on reittikartta.

Olet paljon enemmän ja voimakkaampi, kuin tiedät. Elämässä on kysymys tietämisestä ja tiedon kautta luomisesta. Sattumanvaraisuuden tuntu katoaa, kun oivallat vaikuttavuutesi elämääsi. Et ole uhri, jos et halua olla. Halusi ja motivaatiosi kannustaa sinua etenemään tiettyyn suuntaan. Päämäärätön elämä ei voi johtaa toivottuun lopputulokseen tai kokemukseen. On tosin olemassa ihmeitä, ne palvelevat korkemmantason oppimiskokemuksia. Ihmeet viitoittavat tietä ihmisen sisimmän itsen ja maailmankaikkeuden tutkimiseen. Ihmeillä on aina muassaan hyvin merkityksellinen viesti. Jo se, että osaat iloita ihmeistä ja annat niille arvoa, viestii henkisestä olemuksestasi.

Väärä suunta eksyttää matkalaisen, oikeaan suuntaan tarpovat löytävät perille. Jumalallinen järjestys pitää kuitenkin huolta myös väärään suuntaan menevistä. Heidän vapaa tahtonsa ja päättäväisyytensä määrääväät, kuinka pitkään matkaa tehdään ennen kuin käännytään oikeampaan suuntaan. Juuri tässä on ihmisenä kasvamisen ydin. Ymmärryksen, tiedon, kokemuksen ja intuition yhteensulattaminen. Utopioiden, luulojen, uskomuksien ja tietämättömyyden keskeltä löytyy totuus, mutta se ei voi avautua muiden toimesta. Niin kauan kun vastauksia etsitään ulkoa, toisten ihmisten ohjeista, oma sisäinen ovi pysy suljettuna.

Ytimesi on ikuinen ja sen oivaltaminen avaa ymmärryksesi. Ikuisuus voi ahdistaa maallista ihmistä, koska tietämättömyys henkisestä olemuksesta pimentää ja pienentää mahdollisuuksien ilmituloa. Tuijottaessasi mustaa pistettä, et voi nähdä sitä suunnatonta valonmäärää minkä keskellä katsomasi piste kelluu. Kuvittelet kaikkeuden ja kaiken päättyvän tuohon ja siitä muodostuu uskomus elämän rajallisudesta. Et vain suostu näkemään valoa ja silti se on kaikkialla. Juuri valo täyttää avaruuden, viimeistä pisaraa tai pistettä ei ole olemassa muualla, kuin henkisesti tietämättömän ihmisen ajatuksessa.

Ihminen kuulee asioita, joita hän ei ymmärrä. Hän kieltää niiden vaikuttavuuden ja jatkaa hapuiluaan. Mikä estää häntä tutkimasta asioita? Miksi hän ei rohkaistu ottamaan selvää? Ne jotka ovat edenneet kasvussaan siihen pisteeseen, että ymmärtävät elämästä henkisen ja aineellisen tason, voivat kantaa huolta läheisten hapuilusta ja tietämättömyydessä elämisestä. On luonnollista jakaa kokemuksellista tietoa, mutta siinäkin on oltava järkevä. On aivan turhaan vakuutella ulottuvuuksien välisestä yhteydestä, kun kuulijaa kiinnostaa vain se, miten saa hankituksi itselleen leipää. Tai kun hän on omien uskomuksien kautta sidottu kuvitelmaan elämän rajallisuudesta.  Juopa henkisesti virittyneiden ja materialistien välillä on valtava. Materialisti uskoo rahaan ja henkisesti sitoutunut Jumalaan. Jokainen voi pohtia, kumpi kestää aikakausien paineet ja säilyttää voimansa? Maailmalliset illuusiot sortuvat, mutta Jumalallinen järjestys säilyy.

Tänään ihmiset kiirehtivät etsimään vastauksia entistä tuskaisemmin. Aika ja kehitys on saavuttanut pisteen, että totuus tulee esille. Mikään vääryys ei voi pidempään kätkeytyä ja hämmennys on suuri, kun ikuiseksi uskotellut kuvitteelliset totuudet murenevat. Mitä tapahtuu ihmiselle, joka on uskonut ja elänyt väärien uskomuksiensa mukaan? Paniikki ja hätä ovat seurausta havahtumisesta. Kaikki ei olekkaan niin kuin on uskoteltu.  Järki on Luojan lahja ihmiselle ja juuri järjen kautta ihminen alkaa vähitellen löytämään oikean suunnan. Umpimähkäinen etsiskely vie voimat ja tuskaantuminen estää oivalluksen syntymisen. Järkevää on pysähtyä vapaaehtoisesti. Istua ja rauhoittaa oma ajatus. Hengitys on avain ajatuksen suuntaamiseen. Paniikki laantuu sinä siunaamana hetkenä, kun ihminen alkaa toimimaan sisäisestä itsestä päin.

Neuvomme sinua rauhoittamaan itsesi tavoilla, jotka sopivat sinulle. Ole läsnä, älä hätäile äläkä anna minkään viedä sinua kaaokseen. Olet rantautumassa kaaoksesta tyyneyden ulapoille. Eikö jo se lohduta väsynyttä matkalaista. Päästä nyt irti ja ala kellua. Anna kehollesi lupa rentoutua ja hengitä. Olet ollut eksyksissä ja päättämättömyytesi vuoksi uupunut. Eheytyminen alkaa vapautumisen tunteena ja jatkuu jatkumistaan. Erottelukyvyn ansiosta saat selkoa itsestäsi ja ympärilläsi vellovasta maailmasta. Sinä olet paljon enemmän, Lepää ja voimistu henkisesti. Rukoile ja pyydä vahvistavaa apua. Meidän tehtävämme on olla läsnä ja auttaa, kun sallit sen. Muistutamme, että samankaltaiset vetävät toisiaan puoleensa. Älä vedä negatiivisia energioita lähellesi vaan pitäydy meissä, valon, ilon ja rakkauden kantajissa. Valinta ja vastuu on sinulla. Saat seuraukset omaan elämääsi ja ne on mentävä läpi.

Muistutamme sinua tämän hetken merkittävyydestä. Olet kokemuksiesi summa. Miksi enään juoksentelisit paikasta toiseen, kun löydät kaikki tarvitsemasi vastaukset itsestäsi?  Hoida itsesi kuntoon, tasapainota energiasi ja laannuta hermostosi. Rukoile ja pyydä ohjausta ja muista kuulla sisimpäsi hentoa ääntä. Me emme käytä kovaäänisiä emmekä mekaanisia äänentoistolaitteita. Tuomme tietoisuuteesi hienon hienoja inspiraatioita ja oialluksia, johdatamme luoksesi ihmisiä, kirjoja, ohjelmia, joista löydät selkeitä suuntaviittoja. Se miten toimit kuuluu vastuullesi, me siunamme etenemistäsi ja kuljemme rinnallasi. Et ole yksin vaikka voi olla, että tunnet itsesi yksinäiseksi.

Kotimatkasi alkaa, ole valmis ja luota.


lauantai 4. helmikuuta 2017

Murtaudu valoon, linkity valoverkostoon

Olemme jokainen luoneet itsemme ympärille opinkappaleiden ja uskomuksien muurit. Kyyhötämme poteroisamme sydän sykkyrällä ja peloissamme. Tietoisuutemme laajentuessa, olemme oivaltamassa, etteivät uskomukset ja luulot ole tietämisen väärtejä. Ristiriitaisuus ja tietämättömyys ahdistaa ja toisaalta pakottaa meitä ottamaan selvää, opiskelemaan sekä ymmärtämään itseämme ja elämäämme. Kysymys on henkisestä kasvamisesta, edistyksestä ja valistumisesta.

Maailmamme on pirstaloitunut tietämisen, tiedon, uskomusten mutta myöskin tietämättömyyden ja valheellisuuden alle. Se ei voi tarkoittaa sitä, että me hajoaisimme ja hajoittaisimme itsemme. Meidän on pysyttävä koossa, koska vain eheinä voimme suodattaa tarpeellisen ja tarpeettoman. Mitä tarvitsemme ollaksemme onnellisia, terveempiä ja hyvin voivia? Mistä olemme valmiita luopumaan, säilyttääksemme maapallomme elävänä? Kohtalon kysymyksiä, joihin olemme jokainen pakotettuja vastamaan. 

Kuvitelmamme siitä, että systeemimme sisällä on tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja oikeus, ovat romuuttuneet. On kuin olisimme olleet umpiunessa ja nyt availemme valonarkoja silmiämme. Todellisuudessa juuri niin on tapahtumassa. Herääminen tulee käymään kipeää, mitä sinnikkäämmin yritämme pitää yllä vanhentuneita uskomuksiamme. 

Miten voimme yhdistää voimamme ja osaamisemme niin, että selviämme ja selvitämme tiemme uuteen aikaan?  Uusi aika on täällä ja se tuntuu kaikissa meissä pakottavana tarpeena muuttaa itsessämme ja elämässämme jotakin. Vanhentunut malli ei enää toimi. Vastaus ei löydy ulkoisesta maailmasta vaan meidän on käännyttävä itseemme päin. Niin pitkään olemme etsineet vastauksia ja onnellistuttajia ulkoisesta materialistisesta maailmasta, että olemme unohtaneet keitä oikein olemme.

Etenemme jokainen omassa kasvussamme omien pyrkimyksiemme avulla. Rakennumme atomi atomilta aina vain enemmän valoa suodattavaksi henkiseksi olennoksi. Henki läpäisee aineen ja siinä murroksessa olemme jokainen. Energia on keskeistä maailmankaikkeudessa niin myös meissä ja elämässämme. Energiatietoisuus antaa selvät osviitat, miten voimme toimia elämää suojelevasti ja elämää rakentavasti. Luomme jokainen huomisia ajatuksiemme, tahtomisiemme ja keskittyneisyytemme kautta. Sattumanvaraisuus ja kaaos voi asettua läsnäolemisen kautta. Sinnikkyys ja itsekuri voimaannuttaa henkeämme ja pääsemme liikkeelle loukuistamme ja vankityrmistämme.

Henki ja aine ovat kaksi tasoa tai laatua. Aineelliseen sitoutuneina olemme kääntäneet selkämme hengellemme. Se on suurin trauma mutta myös kasvamiseen ajava kokemus. Suostuessamme pohtimaan elämää ja sen ilmiöitä laajemmin, emme enään voi jättää huomiotta sitä, että olemme kuin olemmekin luotuja, sielullisia olentoja. Henkisen voiman kautta todennamme elämäämme ja kasvumme etenee syy-seurauslain alaisuudessa. Vastuullisuus kasvaa väistämättä, koska emme ole kerrallisia ja irrallisia. Liitymme valtavaan valoverkostoon jossa kaikilla ja kaikella on tarkoin määrätty asemapaikkansa. Paikka määräytyy sen mukaan, miten olemme kohdelleet itseämme ja toisiamme. Miten olemme rakastaneet, antaneet anteeksi ja saaneet anteeksi. Kysymys on todellakin henkisestä eikä siinä tasossa rahalla ole osto eikä myynti arvoa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blogini lukijat-on aika linkittyä entistäkin voimallisemmin yhteyteen, siihen valoverkostoon, jonka olemassa olosta olemme tietoisia.  MediaSampo julkaisee Hyvä Elämä lehteä ja Elon Tieto suljettu fb ryhmä linkittyy toisiinsa uuden ajan foorumina. Tutustu lehteen, peukuta sitä ja pyydä liittyä ryhmään
niin saat äänesi kuuluviin. Tarvitsemme toinen toisiamme ja nyt on tekemisen aika.

lauantai 7. tammikuuta 2017

Rönsyily on kasvua

Rakas lukija, meille on esitetty kysymys, miten erottaa toden epä todesta? Kysymys on hyvä, mutta vastauksen antaminen vaatii laajempaa tarkastelua. Ihmisen mielikuvitus on runsauden ja rönsyilyn mestari. Ihminen huomioi, ajattelee, päättelee, pohtii ja luo uskomuksiaan kaikesta kokemastaan, lukemastaan, kuulemastaan. Katsoessamme tätä prosessia energiatasoilta voimme kuvata sitä mahtavaksi esityksesi, jossa värit kiertyvät, kaartuvat ja tekevät mitä ihmeellisimpiä kuvia. Kuvat lomittuvat ja limittyvät toisiinsa, muodostaen hologrammeja, jotka välkkyvät energia kenttillä. Loputtomasti eri mahdollisuuksia, toisenlaisia oivalluksia, uutta ja vanhaa, kaikki virtaavat ja liikkuvat tilasta toiseen, ihmisen mielestä tosiin mieliin. Tätä voimme nimetä inhimillisen ihmisen elämänkentäksi. Jokaisella ihmiellä on oma tila tässä vaihtuvien mahdollisuuksien ulottuvuudessa. Hän on itseasiassa luonut tilansa juurtumisensa kautta. Juurtuminen on uskomuksien ja asenteiden hallitsema. Asemapaikka on hyvä nimitys, sillä ihminen vastaa oman asemapaikkansa aikatauluista ja tapahtumista sataprosenttisesti. 

Asemapaikat eli eri ihmiset liittyvät toisiinsa omien uskomuksiensa kautta. Samaan uskovat muodostavat alueita, joissa tietyn tyyppinen energia on vallitseva. Lähempänä ovat ne, jotka vaikuttavat samaan ja kauimpana ne, joiden uskomukset poikkeavat eniiten toisistaan. Kenttä on valtava ja moninainen, mutta keskeistä on energia. Rönsyilyn ja runsauden sisällä virtaa totuuden seerumi tai energia. Ihmisen luomat verkostot liittyvät Jumalalliseen totuuteen, joka läpäisee kaiken ja on olemassa kaikessa. 

Tärkeää on tajuta se, mihin kiinnittää huomionsa. Mielikuvien keskellä on totuuden häive tai kide. Ihminen kiinnittää huomionsa mieluusti rönsyihin ja ei halua nähdä totuutta. Se ei tarkoita sitä, että totuus on tylsää vaan sitä, että siinä ei ole mitään outoa mystiikkaa, ei ilmiöitä, ei draamaa. Ei mitään sellaista mikä vavisuttaisi ihmistä. Ei pelkoa eikä kummastusta. Tässä on ideaali kaikkeen, koska totuus sanoo suoraan sen, mikä on totta. Se ei anna verukkeita, ei tutlkintaa ei arveluita. Siksi ihminen kiinnittyy mieluummin rönsyihin, koska ne ovat hänen itsensä luomuksia, kuin että tyytyisi siihen, mikä on totta.

Suurin osa uskomuksista, uskokappaleista, tutkimustuloksista ovat mielikuvituksien tuotetta. Joku jossakin on "keksinyt" jotakin, jossa on siis häive tai kide totuutta, uskotellut tarpeeksi kattavasti ja saanut muut liittymään omaan luomukseensa. Mielenkiintoista, koska tämä selittää esimerkiksi sen, miten eri uskontokunnat, lahkot, polittiset ryhmät jne. syntyvät. Ne ovat " leikki kenttiä", joissa niihin sitoutuneet ihmiset leikkivät valtapelejään. Illuusio, joka tuntuu todelta, mutta ei lopulta sitä ole. 

Sinä olet keskellä omaa kenttääsi ja liityt toisiin energiasäikeiden kautta ja välityksellä. Sinulla on aavistus tai tieto totuudesta kaiken keskellä. Värähtelet itsessäsi jo samaan suuntaan Jumalallisen energian kanssa. Olet havahtunut ymmärryksessäsi rönsyjen vallitsevuuteen ja tehnyt runsaasti työtä tsessäsi päästäksesi selvyyteen. Itsetuntemus ja sinnikäs etsintä ovat tuottaneet tulosta. Tunnet sen itsessäsi rauhana ja tyyneytenä. Tajuat kuinka paljon on tehtävä asioita omassa itsessä ja arjessa, että yhteytesi Jumalalliseen mahdollistuu. Jumala ei ole koskaan ollut kaukana sinusta, mutta olet tarvinnut rönsyjen luomia kokemuksia kasvaaksesi.

Katsoessamme Sinua, tunnemme ikäväsi ja kaipuusi. Ymmärrämme sinua, koska olemme käyneet saman prosessin läpi. Henkinen kasvu vaatii todellista rohkeutta, koska mielien luomat lumoavat rönsyt, ovat vietteleviä. Ne houkuttelevat astumaan syrjään omalta totiselta polulta. Niiden viehkeys saa sinut hullaantumaan ja toimimaan totuuden vastaisesti. Muista kuitenkin, että jokainen askel vie sinua kohti tarkoitustasi. Siksi kannustamme sinua kärsivällisyyteen, armollisuuteen mutta jossakin kohtaa sinun on tajuttava, että itsekuri pitää sinut kurssissa. Laiskuus ja saamattomuus ovat alemman itsesi majapaikkoja, mutta henkinen puolesi kaipaa tekemistä ja ponnisteluja.

Haluamme ilmaista sinulle seuraavan: Jumala = Totuus= Rakkaus= Elämä=Jumala jne. loputtomasti, aina ja ikuisesti, muuttumaton ja alati laajeneva, kasvava.

Kysymys on tietoisuudesta. Tiedostaessasi ja ymmärtäessäsi elämän, liityty automaattisesti alkulähteeseen, joka on Jumala. Eläessäsi "rönsyissä" tarvitset edelleen kokemuksia elämästä eli luomuksestasi. Saatuasi rönsyilyt elettyä havahdut totuuteen eli Jumalaan. Silloin olet kotona itsessäsi ja asetut tietoisena Luojana luomaan rakkautta eli elämää.

Rakasta Elämää, Rakastat Jumalaa, Totuutta ja Itseäsi. Anna luomuksiesi värähdellä rakkautta ja tulet aina vain tietoisemmaksi totuudesta. Ihmeellistä ja selkeää. Voit aina valita mihin ryhdyt, rakennutko, oletko pysädyksissä, taannutko vai päästätkö itsesi kellumaan. Kelluminen tarkoittaa henkistä tilaa, jossa et ole kiinnittyneenä mihinkään. Hetkessä läsnäoleminen ja syvä meditaatio kuvaavat tätä tilaa. On avoinna virtauksille, mutta ei analysoi eikä kiinnitä huomiota. On elämässä elävänä olentona, antaa kaiken ilmetä ja mennä menojaan.

Totuus kannustaa sinua elämään, kokemaan ja luomaan uutta. Totuus vie sinut mitä upeimpiin kokemuksiin, joista on mahdotonta antaa ennustetta. Tiedä ja ymmärrä olevasi rakastettu.